Bijgewerkt op: 17 januari 2017

Friezen en Groningers in Nederlands IndiŽ

Home Pagina Sietze Elsinga                         Home Page Anton Musquetier


site search by freefind advanced
De pagina's over Indie kunnen met behulp van Freefind doorzocht worden.


INLEIDING

In het Friesch Historisch en Letterkundig Centrum (Tresoar) in Leeuwarden bevindt zich o.a. Het Provinciaal Bestuurlijk archief (Toegang 11), waarop een index wordt gemaakt door Anton Musquetier.
Deze index (die nog steeds in bewerking is) kan ook worden terug gevonden op zijn website.

Bij het indexeren werd aangetroffen een " Algemeene lijst van Nederlanders van geboorte, welke in Oost- en West-IndiŽ en aan boord van Zijner Majesteits schepen, of elders buiten 's lands, zijn overleden en, in het jaar 18?? en vroeger, aan het bestuur der Registratie zijn bekend geworden, doch ten aanzien van wier nalatenschappen nog geene inlichtingen hebben kunnen verkregen worden en, tot het doen van nader onderzoek, aan al de Ontvangers binnen het Rijk worden kenbaar gemaakt".

Dit overzicht kan hier worden bekeken. Militairen

Ook heeft Anton Musquetier gegevens in diverse Yahoo News Groups gepubliceerd.
Een groot deel van die publicaties heb ik in samenwerking met Anton terug kunnen vinden en zijn hier bij elkaar gebracht.

Groningers in Nederlands IndiŽ.
Zo heeft Anton veel gegevens gepubliceerd over Groningers die in het voormalig Nederlands IndiŽ zijn overleden, begraven, of waarvan andere gegevens in diverse archieven zijn aangetroffen.
De gegevens uit deze publicaties zijn via de links hieronder te bekijken.
Groningers in Nederlands IndiŽ deel 1
Groningers in Nederlands IndiŽ deel 2
Groningers in Nederlands IndiŽ deel 3
Groningers in Nederlands IndiŽ deel 4
Groningers in Nederlands IndiŽ deel 5
Groningers in Nederlands IndiŽ laatste deel

In deze overzichten komen ook Friezen voor.

Militairen geboren of wonende in Groningen en overleden in Nederlands Indie
Groninger militairen

Friezen op Java
Ook zijn er diverse publicaties van Anton geweest over Friezen waarvan gegevens uit Java in het toenmalige Nederlands IndiŽ zijn aangetroffen. (begravenen, overledenen, testamenten etc.).
Ook die gegevens zijn via de links hieronder te bekijken.
Friezen op Java deel 1
Friezen op Java deel 2
Friezen op Java deel 3
Friezen op Java deel 4
Friezen op Java deel 5
Friezen op Java deel 6
Friezen op Java deel 7
Friezen op Java deel 8 (nummer 8 is niet gebruikt)
Friezen op Java deel 9
Friezen op Java deel 10
Friezen op Java deel 11
Friezen op Java deel 12
Friezen op Java deel 13 (nummer 13 is niet gebruikt)
Friezen op Java deel 14
Friezen op Java deel 15
Friezen op Java deel 16
Friezen op Java deel 17
Friezen op Java deel 18
Friezen op Java deel 19
Friezen op Java deel 20
Friezen op Java deel 21
Friezen op Java laatste deel

In deze overzichten komen ook Groningers voor.

Grafschriften op Java