Kwartierstaat van Johannes Yettes Flapper

 

Bijgewerkt op: 6 juni 2018

Home Pagina     


Inleiding
Van deze persoon zijn via de Startpagina Haza overzichten tevens beschikbaar een kwartierblad en een kwartiertabel.

Generatie I

(kwartierdrager)

In deze generatie is 1 persoon bekend, geboren in 1874. Deze persoon is afkomstig uit Bolsward.

1  Johannes Yettes Flapper, kleermaker, wonende te Sneek, is geboren op 10 november 1874 te Bolsward, is overleden op 27 november 1942 te Sneek, is begraven op 30 november 1942 te Sneek. Johannes werd 68 jaar en 17 dagen.<1..3>

Johannes trouwt op 20 mei 1905 te Sneek op 30-jarige leeftijd met de 24-jarige Grietje Schaper, dochter van Jan Willems Schaper en Hendrikje Tjeerds Bekema. Grietje, dienstbode en zonder beroep, wonende te Sneek, is geboren op 18 maart 1881 te Workum, is als geboren aangegeven op 18 maart 1881 te Workum (aangever geboorte was haar vader Jan Schaper; getuigen aangifte geboorte waren haar oudoom Rinse Veltman en haar verre neef (9e graad) Meije Siemonsma), is overleden op 17 september 1977 te Sneek, is begraven op 21 september 1977 te Sneek. Grietje werd 96 jaar, 5 maanden en 30 dagen.<4,5>

Van Johannes en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Henderina Regina Flapper, wonende te Sneek, is geboren op 29 januari 1906, is overleden op 2 februari 1906 te Sneek (Wijk 16 No. 193). Henderina werd 4 dagen.<6>

2  Henderina Regina Flapper is geboren op 18 maart 1907 te Sneek, is overleden op 9 september 1982 te Utrecht, is gecremeerd op 14 september 1982 te Utrecht. Henderina werd 75 jaar, 5 maanden en 22 dagen.<7,8>

Henderina trouwt op 17 oktober 1951 te Utrecht op 44-jarige leeftijd met de 54-jarige Adrianus Johannes Verhoogt, zoon van Wilhelmus Verhoogt en Alida van Grieken. Adrianus is geboren op 27 januari 1897 te Nederhorst den Berg, is overleden op 14 november 1968 te Utrecht. Adrianus werd 71 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Adrianus was eerder gehuwd (1) met Hendrika Theodora Spierings.<9..11>

3  Yette Johannes Flapper is geboren op 26 augustus 1908 te Sneek, is overleden op 7 november 1985 te Amsterdam. Yette werd 77 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Yette trouwt op 15 mei 1942 te Franeker op 33-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Sabina Ida de Boer, dochter van Petrus Martens de Boer en Aafke Huitenga. Sabina is geboren op 1 december 1914 te Franeker, is overleden op 22 november 2002 te Rotterdam, is begraven op 28 november 2002 te Rotterdam. Sabina werd 87 jaar, 11 maanden en 21 dagen. Yette woonde samen (2) met Alida Catharina Josephine Lenz, dochter van Johann Joseph Lenz en Josephine Gerardina Schirmer. Alida is geboren op 7 maart 1912 te Amsterdam, is overleden op 8 augustus 1979 te Innsbrück - Oostenrijk, is gecremeerd op 15 augustus 1979 te Amsterdam. Alida werd 67 jaar, 5 maanden en 1 dag.

4  Jan Maurits Flapper, wonende te Groningen, is geboren op 3 juni 1912 te Sneek, is overleden op 15 april 1972 te Groningen, is begraven op 19 april 1972 te Groningen. Jan werd 59 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Jan trouwt op 19 november 1942 te Groningen op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Berendiena Geziena van den Hende (Dina), dochter van Emanuel Rudolphus van den Hende en Talina Hindriks Zijlstra. Berendiena, wonende te Groningen en te Nijmegen, is geboren op 30 november 1915 te Oude Pekela, is overleden op 25 oktober 2000 te Nijmegen, is begraven op 30 oktober 2000 te Nijmegen. Berendiena werd 84 jaar, 10 maanden en 25 dagen.


Generatie II

(ouders)

In deze generatie zijn alle 2 voorouders bekend, geboren in 1838 en 1850. Deze voorouders zijn afkomstig uit Witmarsum en Oldeklooster - Frl..

2  Yette Johannes Flapper, fabrieksknecht, boerenknecht, landbouwer en arbeider, wonende te Tjerkwerd en te Idzega, is geboren op 30 september 1838 te Oldeklooster - Frl., is overleden op 21 maart 1914 te Oudega - Wymbr., is begraven op 24 maart 1914 te Blauwhuis. Yette werd 75 jaar, 5 maanden en 19 dagen.<12,13>

Yette trouwt op 10 mei 1868 te Bolsward op 29-jarige leeftijd (1) met zijn verre nicht (8e graad) de 23-jarige Sjieuwke Gerbens Pietersma, dochter van Gerben Sjieuwkes Pietersma en Akke Lolles van der Meulen. Sjieuwke, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren op 3 mei 1845 te Tjerkwerd, is overleden op 11 juli 1871 te Bolsward, is begraven op 14 juli 1871 te Blauwhuis. Sjieuwke werd 26 jaar, 2 maanden en 8 dagen.<14>

Van Yette en Sjieuwke is een kind bekend:

1  Johannes Yettes Flapper is geboren op 9 juni 1870 te Bolsward, is overleden op 17 mei 1871 te Bolsward. Johannes werd 11 maanden en 8 dagen.

Yette trouwt op 9 november 1873 te Bolsward op 35-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige

3  Jantje Maurens Obbema, zonder beroep, wonende te Idzega, is geboren op 28 maart 1850 te Witmarsum, is overleden op 6 april 1935 te Oudega - Wymbr., is begraven op 10 april 1935 te Blauwhuis. Jantje werd 85 jaar en 9 dagen.<15>

Van Yette en Jantje zijn vier kinderen bekend:

1  Johannes Yettes Flapper is geboren op 10 november 1874 te Bolsward, zie 1.<16>

2  Regina Yettes Flapper is geboren op 3 januari 1877 te Bolsward, is overleden op 27 februari 1960 te Franeker in het St. Theresia-pension, is begraven op 2 maart 1960 te Blauwhuis. Regina werd 83 jaar, 1 maand en 24 dagen.<17,18>

3  Maurits Yettes Flapper, schoolmeester en onderwijzer, wonende te Franeker, is geboren op 14 augustus 1879 te Idzega, is overleden op 3 maart 1977 te Franeker, is begraven op 8 maart 1977 te Franeker. Maurits werd 97 jaar, 6 maanden en 17 dagen.<19..21>

Maurits trouwt op 15 november 1906 te Franeker op 27-jarige leeftijd met de 25-jarige Baukje Roorda, dochter van Ate Roorda en Marijke Sijbrens Jorna. Baukje, zonder beroep, wonende te Franeker, is geboren op 18 april 1881 te Franeker, is overleden op 14 februari 1965 te Leeuwarden in het Bonifatius hospitaal, is begraven op 17 februari 1965 te Franeker. Baukje werd 83 jaar, 9 maanden en 27 dagen.<22..24>

4  Sjieuke Yettes Flapper, directeur, wonende te Tubbergen, is geboren op 13 augustus 1882 te Idzega, is als geboren aangegeven op 14 augustus 1882 te Wymbritseradeel (aangever geboorte was zijn vader Yette Flapper (zie 2)), is overleden op 20 februari 1958 te Leeuwarden, is begraven op 24 februari 1958 te Tubbergen. Sjieuke werd 75 jaar, 6 maanden en 7 dagen.<25>

Sjieuke trouwt op 20 juli 1911 te Franeker op 28-jarige leeftijd met de 24-jarige Rinske Ates Roorda, dochter van Ate Roorda en Marijke Sijbrens Jorna. Rinske, zonder beroep, wonende te Franeker, is geboren op 27 maart 1887 te Franeker, is overleden op 5 augustus 1952 te Almelo in het R.K. ziekenhuis, is begraven op 9 augustus 1952 te Tubbergen. Rinske werd 65 jaar, 4 maanden en 9 dagen.<26..28>


Generatie III

(grootouders)

In deze generatie zijn alle 4 voorouders bekend, geboren tussen 1806 en 1820. Deze voorouders zijn afkomstig uit Workum, Oldeklooster - Frl., Gaast en Bolsward.

4  Johannes Yettes Flapper, boer, wonende te Burgwerd, te Oldeklooster - Frl., te Nijland - Súdwest Fryslân en te Bolsward, is geboren op 7 september 1806 te Oldeklooster - Frl., is gedoopt op 7 september 1806 te Bolsward (doopgetuige was zijn oom Gerrit Jacobs Flapper), is overleden op 13 april 1884 te Bolsward, is begraven op 17 april 1884 te Blauwhuis. Johannes werd 77 jaar, 7 maanden en 6 dagen.<29>

Johannes trouwt op 2 mei 1835 te Wonseradeel, trouwt (kerk) op 3 mei 1835 te Blauwhuis op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige

5  Taetske Lolles van der Meer, wonende te Nijland - Súdwest Fryslân, is geboren op 10 november 1812 te Workum, is overleden op 17 augustus 1880 te Bolsward, is begraven op 20 augustus 1880 te Blauwhuis. Taetske werd 67 jaar, 9 maanden en 7 dagen.<30,31>

Van Johannes en Taetske zijn zes kinderen bekend:

1  Lolle Johannes Flapper (Lodewijk), melktapper, kastelein en winkelier, wonende te Oosterend - Hennaarderadeel, is geboren op 28 april 1836 te Oldeklooster - Frl., is overleden op 24 mei 1896 te Sneek, is begraven op 27 mei 1896 te Sneek. Lolle werd 60 jaar en 26 dagen.<32>

Lolle trouwt op 19 mei 1860 te Wymbritseradeel op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Agatha Hessels van der Werf, dochter van Hessel Feddes van der Werf en Baukje Fopkes Widmers. Agatha, zonder beroep, wonende te Oosterend - Hennaarderadeel, is geboren op 5 november 1837 te Tirns, is overleden op 30 november 1925 te Sneek, is begraven rond 4 december 1925 te Sneek. Agatha werd 88 jaar en 25 dagen.

2  Intje Johannes Flapper, dienstmeid, wonende te Tjerkwerd, is geboren op 15 augustus 1837 te Oldeklooster - Frl., is overleden rond 1904 te Den Haag, is begraven te Den Haag. Intje werd ongeveer 67 jaar.

Intje trouwt op 9 mei 1863 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd met haar verre neef (7e graad) de 25-jarige Johannes Sybrens Ydema, zoon van Sybren Klazes Ydema en Joukje Lieuwes Mulder. Johannes, kunstenaar en schrijnwerker, is geboren op 2 mei 1838 te Oudega - Wymbr., is gedoopt op 3 mei 1838 te Blauwhuis (doopgetuige was Harmen Lieuwes Mulder), is overleden te Den Haag, is begraven te Den Haag.

3  Yette Johannes Flapper is geboren op 30 september 1838 te Oldeklooster - Frl., zie 2.<33>

4  Yttje Johannes Flapper is geboren op 7 december 1840 te Oldeklooster - Frl., is overleden op 20 december 1890 te Wommels, is begraven op 24 december 1890 te Blauwhuis. Yttje werd 50 jaar en 13 dagen.<34>

Yttje trouwt op 14 mei 1862 te Hennaarderadeel op 21-jarige leeftijd met de 28-jarige Pieter Wiebes Terpstra, zoon van Wibe Petrus Terpstra en Lijsbeth Heeres Poelsma. Pieter, koemelker, is geboren op 25 oktober 1833 te Huizum, is overleden op 25 april 1895 te Wommels, is begraven te Blauwhuis. Pieter werd 61 jaar en 6 maanden.

Pieter boerde op de Breevaart in Wommels

5  Catharina Johannes Flapper, wonende te Bolsward, is geboren op 17 juni 1845 te Workum, is ongehuwd overleden op 8 mei 1911 te Bolsward, is begraven op 12 mei 1911 te Blauwhuis. Catharina werd 65 jaar, 10 maanden en 21 dagen.<35>

6  Michael Johannes Flapper, koemelker, wonende te Bolsward en te Nijland - Súdwest Fryslân, is geboren op 26 februari 1847 te Workum, is overleden op 24 juni 1881 te Bolsward, is begraven te Blauwhuis. Michael werd 34 jaar, 3 maanden en 29 dagen.<36>

Michael trouwt op 12 mei 1870 te Bolsward op 23-jarige leeftijd met zijn verre nicht (8e graad) de 21-jarige Antje Gerbens Pietersma, dochter van Gerben Sjieuwkes Pietersma en Akke Lolles van der Meulen. Antje is geboren op 9 april 1849 te Tjerkwerd, is overleden op 22 april 1906 te Leeuwarden, is begraven te Blauwhuis. Antje werd 57 jaar en 13 dagen.

6  Maurens Gorrits Obbema, boerenknecht, wonende te Bolsward, is geboren op 23 april 1820 te Bolsward, is overleden op 26 januari 1904 te Witmarsum (aangevers overlijden waren zijn zoon Gorrit Maurens Obbema en Dooitse Smederij). Maurens werd 83 jaar, 9 maanden en 3 dagen.<37>

Maurens trouwt op 9 mei 1846 te Wonseradeel op 26-jarige leeftijd met de 28-jarige<38>

7  Rigtje Hessels Heyma is geboren op 5 februari 1818 te Gaast, is overleden op 3 mei 1915 te Witmarsum (aangevers overlijden waren Dooitse Smederij en haar zoon Gorrit Maurens Obbema). Rigtje werd 97 jaar, 2 maanden en 28 dagen.<39>

Van Maurens en Rigtje zijn twee kinderen bekend:

1  Gorrit Maurens Obbema is geboren op 16 februari 1847 te Witmarsum, is overleden op 30 april 1935 te Witmarsum, is begraven op 4 mei 1935 te Witmarsum. Gorrit werd 88 jaar, 2 maanden en 14 dagen.<40>

Gorrit trouwt op 29 mei 1878 te Wonseradeel op 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Klaaske de Boer, dochter van Pieter Taekes de Boer en Lijsbeth Ates Wiersma. Klaaske is geboren op 7 juli 1853 te Witmarsum, is overleden op 8 oktober 1940 te Midlum, is begraven op 12 oktober 1940 te Witmarsum. Klaaske werd 87 jaar, 3 maanden en 1 dag.<41,42>

2  Jantje Maurens Obbema is geboren op 28 maart 1850 te Witmarsum, zie 3.


Generatie IV

(overgrootouders)

In deze generatie zijn alle 8 voorouders bekend, geboren tussen 1773 en 1788. Deze voorouders zijn afkomstig uit Workum, Wolsum, Makkum, Hartwerd, Exmorra, Dongjum, Cornwerd en Blauwhuis.

8  Yette Jacobs Flapper, huisman (boer) en boer, wonende te Burgwerd, te Oudega - Wymbr., te Hartwerd, te Oldeklooster - Frl. en te Oegeklooster, is geboren te Wolsum, is gedoopt op 17 februari 1777 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Fokke Ytes), is overleden op 10 maart 1835 te Oldeklooster - Frl., is begraven op 14 maart 1835 te Burgwerd. Yette werd 58 jaar en 21 dagen.<43>

Yette gaat in ondertrouw (kerk) op 12 mei 1799 te Burgwerd, trouwt (kerk) te Bolsward op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige

9  Intje Pieters Miedema, wonende te Burgwerd, te Oldeklooster - Frl. en te Oegeklooster, is geboren te Hartwerd, is gedoopt op 1 maart 1776 te Bolsward (doopgetuige was Gerbrich Jans i.p.v. Kuy Klaas), is overleden op 14 januari 1832 te Oldeklooster - Frl., is begraven op 17 januari 1832 te Burgwerd. Intje werd 55 jaar, 10 maanden en 13 dagen.<44>

Van Yette en Intje zijn tien kinderen bekend:

1  Waltje Yettes Flapper, zonder beroep, wonende te Burgwerd, te Hartwerd en te Midlum, is geboren te Hartwerd, is gedoopt op 7 april 1800 te Bolsward (doopgetuige was Renske Pieters), is overleden op 25 mei 1834 te Midlum (Huis 83). Waltje werd 34 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Waltje trouwt op 28 mei 1825 te Wonseradeel op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Douwe Harmens van der Tol, zoon van Harmen Ypes van der Tol en Pietie Harmens van der Wal. Douwe, kooltjer, koemelker en zonder beroep, wonende te Midlum en te Almenum, is geboren te Midlum, is gedoopt op 4 december 1802 te Harlingen (doopgetuige was Harmen Heeres), is overleden op 30 juni 1880 te Almenum. Douwe werd 77 jaar, 6 maanden en 26 dagen.<45>

Douwe was later gehuwd (2) met Sietske Gerbens Laagland.<46..48>

2  Jacob Yettes Flapper, boer, wonende te Burgwerd, te Workum en te It Heidenskip, is geboren op 7 april 1802 te Burgwerd, is gedoopt op 7 april 1802 te Bolsward (doopgetuige was zijn tante Gerberich Jacobs), is overleden op 26 november 1855 te Workum. Jacob werd 53 jaar, 7 maanden en 19 dagen.<49>

Jacob trouwt op 8 mei 1830 te Wonseradeel op 28-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Andrieske Jans Jorna, dochter van Jan Gerbens Jorna en Fokje Hendriks Brandsma. Andrieske, wonende te Westhem, is geboren op 29 november 1805 te Kubaard, is gedoopt op 29 november 1805 te Bolsward (doopgetuige was Gerberig Hendriks), is overleden op 19 november 1841 te Workum. Andrieske werd 35 jaar, 11 maanden en 21 dagen.<50> Jacob trouwt op 26 april 1843 te Workum op 41-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Hiltje Jans Jorna, dochter van Jan Gerbens Jorna en Fokje Hendriks Brandsma. Hiltje, boerin, wonende te Workum, is geboren op 27 mei 1815 te Kubaard, is overleden op 21 juni 1887 te Workum. Hiltje werd 72 jaar en 25 dagen.

3  Petrus Yettes Flapper, wonende te Burgwerd, is geboren te Burgwerd, is gedoopt op 9 maart 1804 te Bolsward (doopgetuige was zijn oom Reyn Pieters), is overleden op 18 april 1831 te Den Haag. Petrus werd 27 jaar, 1 maand en 9 dagen.<51>

4  Johannes Yettes Flapper is geboren op 7 september 1806 te Oldeklooster - Frl., is gedoopt op 7 september 1806 te Bolsward (doopgetuige was zijn oom Gerrit Jacobs Flapper), zie 4.

5  Sijmon Yettes Flapper, boer en boerenknecht, wonende te Burgwerd, te Oldeklooster - Frl. en te Workum, is geboren op 14 december 1808 te Burgwerd, is gedoopt op 29 december 1808 te Bolsward (doopgetuige was zijn oom Obe Pieters), is overleden op 25 januari 1848 te Burgwerd, is begraven op 28 januari 1848 te Burgwerd. Sijmon werd 39 jaar, 1 maand en 11 dagen.

Sijmon trouwt op 13 april 1834 te Workum op 25-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Tjitske Johannes van der Meulen, dochter van Johannes Lieuwes van der Meulen en Taetske Ypes Ketelaar. Tjitske, boerin, is geboren op 22 januari 1812 te Workum, is gedoopt op 22 januari 1812 te Workum (doopgetuige was haar grootvader Lieuwe L. van der Meulen), is overleden op 12 mei 1838 te Burgwerd, is begraven op 16 mei 1838 te Burgwerd. Tjitske werd 26 jaar, 3 maanden en 20 dagen.<52,53> Sijmon trouwt op 24 oktober 1840 te Wonseradeel op 31-jarige leeftijd (2) met de 18-jarige Teetske Andries Symonsma, dochter van Andries Johannes Symonsma en Tjitske Durks Scheltinga. Teetske, boerin, wonende te Burgwerd, te Hieslum en te Witmarsum, is geboren op 28 maart 1822 te Workum, is overleden op 25 november 1892 te Witmarsum. Teetske werd 70 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Teetske was later gehuwd (2) met Jacob Douwes Flapper.<54..56>

6  Elisabetha Yettes Flapper, wonende te Burgwerd, te Pingjum en te Greonterp, is gedoopt op 12 januari 1811 te Bolsward (doopgetuige was haar grootmoeder Elisabetha Jacobs (zie 17)), is overleden op 15 december 1876 te Greonterp, is begraven op 19 december 1876 te Blauwhuis. Elisabetha werd 65 jaar, 11 maanden en 3 dagen.<57,58>

Elisabetha trouwt op 20 april 1844 te Wonseradeel op 33-jarige leeftijd met de 30-jarige Tjebbe Josephus Witteveen, zoon van Josephus Tjebbes Witteveen en Fogeltje Meintes Bonthuis. Tjebbe, boer en landbouwer, wonende te Westhem en te Greonterp, is geboren op 25 april 1813 te Joure, is overleden op 6 mei 1862 te Greonterp. Tjebbe werd 49 jaar en 11 dagen.

Tjebbe was eerder gehuwd (1) met Trijntje Thomas Symonsma.<59,60>

7  Okke Yettes Flapper, kastelein, boerenknecht en winkelier, wonende te Tirns, te Burgwerd, te Oosterend - Hennaarderadeel en te Oldeklooster - Frl., is geboren op 30 mei 1813 te Oldeklooster - Frl., is overleden op 12 november 1864 te Tirns. Okke werd 51 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Okke trouwt op 20 mei 1843 te Wonseradeel op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Jetske Wudmers Tolsma, dochter van Widmer Pieters Tolsma en IJttje Gerrits de Boer. Jetske, wonende te Tirns en te Bolsward, is geboren op 19 juli 1818 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 22 maart 1887 te Bolsward. Jetske werd 68 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

8  Michiel Yettes Flapper, boerenknecht, wonende te Burgwerd, is geboren op 28 september 1815 te Oldeklooster - Frl., is ongehuwd overleden op 31 augustus 1839 te Burgwerd (Huis B 47), is als overleden aangegeven op 2 september 1839 te Wonseradeel (aangevers overlijden waren zijn broer Johannes Yettes Flapper (zie 4) en zijn broer Sijmon Yettes Flapper), is begraven op 4 september 1839 te Burgwerd. Michiel werd 23 jaar, 11 maanden en 3 dagen.<61..63>

9  Durk Yettes Flapper, landbouwer, wonende te Bolsward, is geboren op 29 januari 1818 te Hartwerd, is overleden op 4 september 1867 te Bolsward (Huis 669). Durk werd 49 jaar, 7 maanden en 6 dagen.

Durk trouwt op 16 mei 1857 te Wonseradeel op 39-jarige leeftijd met de 26-jarige Teetske Baukes Siemensma, dochter van Bauke Johannes Symonsma en Marike Reinders Jilderts. Teetske, wonende te Bolsward, is geboren op 19 september 1830 te Workum, is overleden op 13 april 1915 te Bolsward. Teetske werd 84 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

10  Obe Yettes Flapper, wonende te Hartwerd, is geboren op 17 maart 1820 te Wonseradeel, is overleden op 11 januari 1837 te Hartwerd. Obe werd 16 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

10  Lolle Hessels van der Meer, wonende te Workum, is gedoopt op 1 november 1784 te Blauwhuis, is overleden op 29 november 1828 te Tjerkwerd. Lolle werd 44 jaar en 28 dagen.<64>

Lolle trouwt (kerk) op 28 april 1811 te Workum op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige

11  Ytje Johannes Symonsma, boerin en zonder beroep, wonende te Tjerkwerd en te Bolsward, is gedoopt op 7 juni 1785 te Workum, is overleden op 9 maart 1872 te Bolsward (Huis 247). Ytje werd 86 jaar, 9 maanden en 2 dagen.<65>

Ytje trouwt op 23 april 1831 te Wonseradeel op 45-jarige leeftijd (2) met de 49-jarige Meye Lazes van der Zee, zoon van Laas Tjallings van der Zee en Fouw Meijes. Meye, boer, wonende te Oudega - Wymbr., te Westhem, te Wolsum en te Tjerkwerd, is geboren te Oudega - Wymbr., is gedoopt op 7 november 1781 te Blauwhuis, is overleden op 14 februari 1838 te Tjerkwerd (Huis F 55). Meye werd 56 jaar, 3 maanden en 7 dagen.<66>

Meye was eerder gehuwd (1) met Boukien Hessels Dijkstra.<67..70>

Van Lolle en Ytje is een kind bekend:

1  Taetske Lolles van der Meer is geboren op 10 november 1812 te Workum, zie 5.

12  Gorrit Douwes Obbema, boer, is geboren te Dongjum, is gedoopt op 8 november 1773 te Franeker, is overleden op 31 januari 1824 te Bolsward. Gorrit werd 50 jaar, 2 maanden en 23 dagen.

Gorrit trouwt op 11 mei 1800 te Bolsward op 26-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Sietske Harings Teernstra, dochter van Haring Allerts Teernstra en Grietje Douwes Andela. Sietske is gedoopt op 30 november 1773 te Bolsward (doopgetuige was Iemkje Pieters (i.p.v. Tjerk Allerts)), is overleden op 3 september 1814 te Bolsward. Sietske werd 40 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Van Gorrit en Sietske zijn zes kinderen bekend:

1  Haring Gorrits is gedoopt op 22 augustus 1801 te Bolsward (doopgetuige was zijn grootmoeder Swopke Douwes Obbema (zie 25)), is begraven op 11 november 1801 te Bolsward. Haring werd 2 maanden en 20 dagen.

2  Douwe Gorrits Obbema is gedoopt op 20 september 1802 te Bolsward (doopgetuige was zijn grootmoeder Swopke Douwes (zie 25)), is overleden op 1 maart 1854 te Bolsward. Douwe werd 51 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Douwe trouwt op 28 mei 1826 te Bolsward op 23-jarige leeftijd (1) met de 18-jarige Sindtje Sinds Posthuma, dochter van Sindt Hoijtes en Antje Siebrens. Sindtje, boerenmeid, wonende te Bolsward, is geboren te Bolsward, is gedoopt op 16 maart 1808 te Bolsward (doopgetuige was Acke Hettis), is overleden op 12 augustus 1827 te Bolsward (geen kinderen nalatende). Sindtje werd 19 jaar, 4 maanden en 27 dagen. Douwe trouwt op 20 april 1828 te Bolsward op 25-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Sytske Sikkes Postma, dochter van Sikke Sikkes Postma en Jetske Simkes Boermans. Sytske is gedoopt in juni 1798 te Dronrijp, is overleden op 14 november 1847 te Bolsward. Sytske werd 49 jaar en 5 maanden.

3  Haring Gorrits is gedoopt op 4 augustus 1804 te Bolsward (doopgetuige was zijn grootvader Haring Allerts Teernstra), is begraven op 22 september 1804 te Bolsward. Haring werd 1 maand en 18 dagen.

4  Haring Gorrits Obbema is gedoopt op 13 januari 1806 te Bolsward (doopgetuige was zijn oom Allert Harings), is overleden op 17 oktober 1834 te Bolsward. Haring werd 28 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

5  Grietje Gorrits (Margaretha) is geboren op 19 augustus 1807 te Bolsward, is gedoopt op 20 augustus 1807 te Bolsward (doopgetuige was Jeltje Douwes), is overleden op 23 augustus 1807 te Bolsward. Grietje werd 4 dagen.

6  Jeltje Gorrits Obbema, wonende te Bolsward, is geboren te Bolsward, is gedoopt op 24 december 1808 te Bolsward (doopgetuige was Jeltje Douwes), is overleden op 16 januari 1828 te Bolsward. Jeltje werd 19 jaar en 23 dagen.

Gorrit trouwt op 28 januari 1816 te Bolsward (huwelijksgetuigen waren Klaas Jans Flameling (stadsdienaar), Haije Douwes van der Werf (stadsmajoor), Teeke Jans Koevoet (stadsbode) en zijn zwager Allert Harings Teernstra) op 42-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige<71>

13  Dieuwke Maurens Rolma, dienstmeid en zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren te Exmorra, is gedoopt op 21 juni 1781 te Makkum (doopgetuige was Trijntje Jelles in Plaats van Liekele Philippus), is overleden op 25 januari 1845 te Bolsward. Dieuwke werd 63 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Van Gorrit en Dieuwke zijn drie kinderen bekend:

1  Swopkje Gorrits Obbema, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren op 19 februari 1817 te Bolsward, is overleden op 21 augustus 1846 te Bolsward. Swopkje werd 29 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Swopkje trouwt op 31 mei 1840 te Bolsward op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Sytze Jacobs Veltman, zoon van Jacob Sijbrens Veltman en Sijtske Lammerts Buisman. Sytze, arbeider, turfschipper en schipper, wonende te Wolsum en te Bolsward, is geboren op 2 november 1815 te Abbega, is overleden op 26 augustus 1891 te Echten - Lemsterland, is begraven te Bolsward. Sytze werd 75 jaar, 9 maanden en 24 dagen.<72>

Sytze was later gehuwd (2) met Agnietje Baukes Ettema.<73..75>

2  Maurens Gorrits Obbema is geboren op 23 april 1820 te Bolsward, zie 6.<76>

3  Sjoerd Gorrits Obbema, boerenknecht, kooltjer, koemelker en zonder beroep, wonende te Bolsward, te Witmarsum en te Oudega - Wymbr., is geboren op 6 augustus 1822 te Bolsward, is overleden op 18 november 1904 te Oudega - Wymbr.. Sjoerd werd 82 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Sjoerd trouwt op 9 mei 1846 te Wonseradeel op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Weltje Pieters de Boer, dochter van Pieter Laurens de Boer en Antje Jacobs Mulder. Weltje, zonder beroep, wonende te Witmarsum en te Greonterp, is geboren op 23 november 1819 te Wommels, is overleden op 25 april 1895 te Greonterp. Weltje werd 75 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

14  Hessel Oepkes Heyma, arbeider, wonende te Gaast, is geboren te Cornwerd, is gedoopt op 1 september 1777 te Makkum, is overleden op 10 juni 1831 te Gaast. Hessel werd 53 jaar, 9 maanden en 9 dagen.<77,78>

Hessel trouwt op 12 augustus 1815 te Makkum op 37-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige

15  Jantje Jans Bijlsma is geboren rond 1788 te Makkum, is overleden op 22 april 1838 te Gaast. Jantje werd ongeveer 50 jaar.<79,80>

Van Hessel en Jantje zijn zes kinderen bekend:

1  Attje Hessels Heima is geboren op 8 juli 1816 te Tjerkwerd.

2  Rigtje Hessels Heyma is geboren op 5 februari 1818 te Gaast, zie 7.<81>

3  Oepke Hessels Heyma is geboren op 27 december 1819 te Wonseradeel.

4  Ate Hessels Heyma is geboren op 20 oktober 1821 te Wonseradeel.

5  Lieuwe Hessels Heyma is geboren op 29 april 1824 te Wonseradeel.

6  Jan Hessels Heyma is geboren op 17 november 1827 te Wonseradeel.


Generatie V

(betovergrootouders)

In deze generatie zijn alle 16 voorouders bekend, geboren tussen 1730 en 1764. Deze voorouders zijn afkomstig uit Tjerkwerd (2x), Bolsward (2x), Winsum - Frl., Houw onder Cornwerd, Hichtum, Heide onder Sint Nicolaasga, Exmorra, Dronrijp, Dedgum, Cornwerd en Abbega.

16  Jacob Ietes Flapper, boer, wonende te Oudega, te Westhem en te Abbega, is geboren op 10 april 1752, is gedoopt op 10 april 1752 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn oom Simme Dirks), is overleden op 15 juni 1818 te Abbega (nalatende 6 meerderjarige kinderen). Jacob werd 66 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Jacob Ietes nam in 1811 de naam Flapper aan. In het register van naamsgeving werd op 28-12-1811 de naam als Vlapper geschreven. Hij woonde toen in Westhem en gaf 6 kinderen en 6 kleinkinderen van Iete Jacobs en Antje Pieters op.

Jacob trouwt op 28 juli 1776 te Bolsward, trouwt (kerk) op 28 juli 1776 te Bolsward op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige

17  Lijsbeth Gerrits Westendorp, wonende te Oudega en te Westhem, is geboren te Bolsward, is gedoopt op 9 augustus 1755 te Bolsward (doopgetuige was haar tante Imke Hinnes), is overleden op 28 november 1814 te Westhem (Huis 1). Lijsbeth werd 59 jaar, 3 maanden en 19 dagen.<82>

Van Jacob en Lijsbeth zijn tien kinderen bekend:

1  Yette Jacobs Flapper is geboren te Wolsum, is gedoopt op 17 februari 1777 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Fokke Ytes), zie 8.

2  Gerberig Jacobs Flapper, boerin, wonende te Abbega en te Oudega, is geboren te Wolsum, is gedoopt op 7 februari 1779 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Jan Geries), is overleden op 3 november 1848 te Abbega, is begraven op 8 november 1848 te Oudega. Gerberig werd 69 jaar, 8 maanden en 27 dagen.<83>

Gerberig trouwt op 15 mei 1803 te Workum op 24-jarige leeftijd met de 30-jarige Wiebe Lazes van der Zee, zoon van Laas Tjallings van der Zee en Fouw Meijes. Wiebe, boer, wonende te Abbega, is geboren te Abbega, is gedoopt op 4 september 1772 te Bolsward (doopgetuige was Oukke Hymmes), is overleden op 23 mei 1836 te Abbega, is begraven op 26 mei 1836 te Oudega. Wiebe werd 63 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

3  Gerrit Jacobs is geboren te Wolsum, is gedoopt op 25 februari 1781 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Douwe Yttes), is overleden rond 1786. Gerrit werd ongeveer 5 jaar.

4  Marijke Jacobs Flapper, wonende te Abbega en te Oudega - Wymbr., is geboren te Wolsum, is gedoopt op 10 maart 1783 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Walte Jeltis Klasis), is overleden op 13 april 1821 te Witmarsum. Marijke werd 38 jaar, 1 maand en 3 dagen.<84>

Marijke trouwt (kerk) op 3 mei 1811 te Blauwhuis op 28-jarige leeftijd met de 22-jarige Thomas Bokkes van der Zee, zoon van Bokke Hepkes en Hiske Thomas. Thomas, huisman (boer) en boer, wonende te Pingjum en te Oudega - Wymbr., is geboren te Wolsum, is gedoopt op 7 maart 1789 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Ziebolt Thomas), is overleden op 7 april 1832 te Pingjum. Thomas werd 43 jaar en 1 maand.<85>

BIj het overlijden van zijn halfbroer Gerrit Sjeuwkes van der Zee, die geen kinderen naliet, is een memorie van aangifte successierechten opgemaakt. Thomas Bokkes van der Zee heeft "uit egenzinnige stijfhoofdigheid" geweigerd in een en dezelfde memorie met zijn beide halfzusters aangifte te doen en heeft dat in een aparte memorie gedaan.

Thomas was later gehuwd (2) met Antje Sjoerds Kingma.<86,87>

5  Meije Jacobs is gedoopt op 26 oktober 1786 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn grootmoeder Marijke Flappert (zie 33)), is overleden (vermoedelijk overleden voor 1811).

6  Matsen Jacobs Flapper, wonende te Oudega, te Westhem en te Sneek, is geboren te Oudega, is gedoopt op 4 februari 1789 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Dauwe Jyttis), is overleden op 24 februari 1862 te Westhem, is begraven op 1 maart 1862 te Oudega - Wymbr.. Matsen werd 73 jaar en 20 dagen.<88>

Matsen trouwt (kerk) op 11 augustus 1811 te Blauwhuis op 22-jarige leeftijd met de 18-jarige Feike Meijes Langedijk, zoon van Meije Feikes Langedijk en Berber Romkes. Feike, boer, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren op 8 september 1792 te Oosthem, is gedoopt op 9 september 1792 te Blauwhuis (doopgetuige was Deuttie Fekkis), is overleden op 21 september 1848 te Oudega - Wymbr., is begraven op 26 september 1848 te Oudega - Wymbr.. Feike werd 56 jaar en 13 dagen.<89,90>

7  Gerrit Jacobs Flapper, boer, wonende te Westhem, te Oudega, te Hieslum en te Wolsum, is geboren te Oudega, is gedoopt op 26 mei 1791 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn broer Jytte Jacobs (zie 8)), is overleden op 13 oktober 1873 te Oudega - Wymbr., is begraven op 17 oktober 1873 te Blauwhuis. Gerrit werd 82 jaar, 4 maanden en 17 dagen.<91>

Gerrit trouwt op 7 januari 1814 te Wymbritseradeel op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Gatske Meyes Langedijk, dochter van Meije Feikes Langedijk en Berber Romkes. Gatske, zonder beroep, wonende te Wolsum, is gedoopt op 24 mei 1794 te Blauwhuis (doopgetuige was Doettie Fekkis), is overleden op 10 juli 1865 te Oudega - Wymbr.. Gatske werd 71 jaar, 1 maand en 16 dagen.

8  Antie Jacobs is gedoopt op 21 februari 1794 te Blauwhuis (doopgetuige was haar oom Hinne Gerrits), is overleden (vermoedelijk overleden voor 1811).

9  Pietter Jacobs is geboren te Oudega, is gedoopt op 21 februari 1794 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Hinne Gerrits), is jong overleden voor 1811. Pietter werd hoogstens 16 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

10  Antje Jacobs Flapper, wonende te Westhem en te Oudega - Wymbr., is geboren op 26 november 1795 te Oudega, is gedoopt op 26 november 1795 te Blauwhuis (doopgetuige was haar zus Gerbrig Jacobs), is overleden op 7 februari 1819 te Oudega - Wymbr. (nalatende haar echtgenoot Pieter Piekes Nijland, timmerbaas te Oudega). Antje werd 23 jaar, 2 maanden en 12 dagen.<92..94>

Antje trouwt op 27 september 1815 te Heeg op 19-jarige leeftijd met de 24-jarige Pieter Piekes Nijland, zoon van Pieke Pieters Nijland en Ymkje Harmens. Pieter, huistimmerman, mr. timmerman, timmerman en timmerbaas, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren te Oudega, is gedoopt op 8 augustus 1791 te Blauwhuis (doopgetuige was Ydtie Harmens uit Abbega), is overleden op 13 december 1863 te Wymbritseradeel. Pieter werd 72 jaar, 4 maanden en 5 dagen.<95,96>

Pieter was later gehuwd (2) met Lydia Bouwes Bandstra.<97..101>

18  Pieter Reins, wonende te Oldeklooster - Frl., is gedoopt op 2 april 1730 te Bolsward (doopgetuige was Sidske Sibrens i.p.v. Obe Douwes), is overleden op 7 september 1807 te Oldeklooster - Frl. (nalatende 3 kinderen). Pieter werd 77 jaar, 5 maanden en 5 dagen.<102>

Pieter trouwt (kerk) op 15 mei 1762 te Bolsward op 32-jarige leeftijd met de 26-jarige

19  Waltje Sijmons, wonende te Hartwerd, is geboren te Hichtum, is gedoopt op 4 november 1735 te Bolsward (doopgetuige was Waaltie Sietses), is overleden voor 9 mei 1829 te Hartwerd (akte van bekendheid, voor een reeks van jaren overleden). Waltje werd hoogstens 93 jaar, 6 maanden en 5 dagen.<103>

Van Pieter en Waltje zijn zes kinderen bekend:

1  Rein Pieters is geboren te Burgwerd, is gedoopt op 25 maart 1763 te Bolsward (doopgetuige was zijn grootmoeder Gretske Simons (i.p.v. Okke Reins) (zie 39)).

2  Rein Pieters Miedema, boer, wonende te Burgwerd, is geboren te Burgwerd, is gedoopt op 22 december 1764 te Bolsward (doopgetuige was Renske Foppes i.p.v. Akke Reins), is overleden op 4 april 1844 te Burgwerd. Rein werd 79 jaar, 3 maanden en 13 dagen.<104>

Rein Pieters nam in 1811 als familienaam de naam Miedema aan. Hij woonde toen in Burgwerd en gaf 4 kinderen op.
Akte datum: 19 december 1811.

Rein trouwt (kerk) op 13 november 1803 te Bolsward op 38-jarige leeftijd met de 25-jarige Tietje Jans Ypma, dochter van Jan Yebs Ypma en Gerritje Hilles. Tietje, boerin, wonende te Burgwerd, is geboren te Witmarsum, is gedoopt op 5 februari 1778 te Bolsward (doopgetuige was haar oom Fokke Iepes), is overleden op 24 maart 1864 te Bolsward. Tietje werd 86 jaar, 1 maand en 19 dagen.

3  Reinske Pieters is geboren te Burgwerd, is gedoopt op 4 april 1767 te Bolsward (doopgetuige was Intie Reins).

4  Obe Pieters Miedema, boer, wonende te Burgwerd, is geboren te Hartwerd, is gedoopt op 23 december 1769 te Bolsward (doopgetuige was Dautie Fopses i.p.v. Okke Reins), is overleden op 21 mei 1842 te Burgwerd (Huis B 19). Obe werd 72 jaar, 4 maanden en 28 dagen.<105>

Obe Pieters nam in 1811 als familienaam de naam Miedema aan.
Hij woonde toen in Oldeklooster en gaf geen kinderen op.
Akte datum: 20 december 1811.

Obe was gehuwd (1) met Antje Hylkes de Boer, dochter van Hylke de Boer en Sytske Hylkes. Antje, boerin, wonende te Burgwerd, is geboren rond 1766 te Heeg, is overleden op 12 januari 1827 te Burgwerd. Antje werd ongeveer 61 jaar.<106,107> Obe trouwt op 9 mei 1829 te Wonseradeel op 59-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Gatske Wijbrens van der Meer, dochter van Wijbren Simmes van der Meer en Lijsbeth Taekles. Gatske, boerenmeid en boerin, wonende te Burgwerd, is gedoopt op 3 juli 1803 te Heeg (doopgetuige was haar grootvader Simme Durks), is overleden op 3 juni 1891 te Bolsward. Gatske werd 87 jaar en 11 maanden.<108>

Gatske was later gehuwd (2) met Tjerk Pieters Kuipers.<109,110>

5  Simen Pieters is geboren te Burgwerd, is gedoopt op 29 maart 1772 te Bolsward (doopgetuige was zijn grootmoeder Gretske Simens (zie 39)).

6  Intje Pieters Miedema is geboren te Hartwerd, is gedoopt op 1 maart 1776 te Bolsward (doopgetuige was Gerbrich Jans i.p.v. Kuy Klaas), zie 9.

20  Hessel Jarigs van der Meer, koopman, schipper en koopman en schipper, wonende te Oosthem en te Westhem, is geboren te Abbega, is gedoopt op 30 juni 1749 te Blauwhuis (doopgetuige was Hessel Jarigs), is overleden op 4 mei 1812 te Westhem (Huis 15). Hessel werd 62 jaar, 10 maanden en 4 dagen.<111>

Hessel Jarigs nam in 1811 de naam van der Meer aan. Hij woonde toen in Abbega en gaf 3 kinderen op.
Akte datum: 28 december 1811.

Hessel trouwt op 25 mei 1773 te Wymbritseradeel, trouwt (kerk) op 26 mei 1773 te Blauwhuis op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige

21  Trijntje Lolles van der Meulen, winkelierster, wonende te Westhem, is geboren te Tjerkwerd, is gedoopt op 29 februari 1752 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Grietien Teekes), is overleden op 13 september 1825 te Westhem, is als overleden aangegeven op 14 september 1825 te Wymbritseradeel (aangevers overlijden waren Bauke Pieters Veltman (buurman) en haar zoon Jarig Hessels van der Meer). Trijntje werd 73 jaar, 6 maanden en 15 dagen.<112,113>

Van Hessel en Trijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Jitske Hessels van der Meer, wonende te Dedgum, te Workum en te Greonterp, is geboren te Abbega, is gedoopt op 22 februari 1774 te Blauwhuis (doopgetuige was haar grootmoeder Ietske Jarigs (zie 41)), is overleden op 22 februari 1838 te Wonseradeel. Jitske werd 64 jaar.

Jitske trouwt (kerk) op 26 mei 1799 te Blauwhuis op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Sjerp Pieters Pietersma, zoon van Pieter Sjerps en Antie Iemes. Sjerp, schipper, koemelker, koopman en winkelier, wonende te Dedgum, te Workum en te Greonterp, is geboren te Sensmeer, is gedoopt op 21 juni 1775 te Blauwhuis (doopgetuige was Gerben Sierps), is overleden op 5 juni 1839 te Greonterp. Sjerp werd 63 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Sjerp Pieters nam in 1811 als familienaam de naam Pietersma aan. Hij woonde toen in Dedgum en gaf 7 kinderen op.
Akte datum: 20 december 1811.

2  Jarig Hessels van der Meer, zonder beroep en koopman, wonende te Workum en te Westhem, is geboren te Abbega, is gedoopt op 20 september 1778 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn grootvader Jarig Hessels (zie 40)), is ongehuwd overleden op 8 augustus 1830 te Greonterp. Jarig werd 51 jaar, 10 maanden en 19 dagen.<114>

3  Lolle Hessels van der Meer is gedoopt op 1 november 1784 te Blauwhuis, zie 10.

22  Johannes Simons Simonsma, boer, wonende te Workum en te Ferwoude, is geboren op 1 oktober 1753 te Dedgum, is overleden op 28 april 1818 te Workum. Johannes werd 64 jaar, 6 maanden en 27 dagen.<115>

Johannes Symons nam in 1811 als familienaam de naam Sijma aan. Hij woonde toen in Ferwoude en gaf 7 kinderen op.
De ambtenaar schreef als familienaam de naam Sijma, Johannes tekende met J.S. Sijmmensma.
Akte datum: 20 december 1811.

Johannes trouwt op 2 mei 1784 in de Herv. gemeente Tjerkwerd - Dedgum op 30-jarige leeftijd met de 19-jarige

23  Teatske Pieters Andriesma is geboren op 28 juli 1764 te Tjerkwerd, is overleden op 4 juni 1818 te Workum. Teatske werd 53 jaar, 10 maanden en 7 dagen.<116>

Van Johannes en Teatske zijn tien kinderen bekend:

1  Ytje Johannes Symonsma is gedoopt op 7 juni 1785 te Workum, zie 11.

2  Simon Johannes Symonsma, wonende te Bolsward, is gedoopt op 10 november 1786 te Workum (doopgetuige was Gerben Pieters), is overleden op 18 mei 1847 te Bolsward. Simon werd 60 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Simon trouwt op 27 mei 1812 te Workum op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Yes Feddes Graaf, dochter van Fedde Siebrens Graaf en Geertje Ottes. Yes, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren te Workum, is gedoopt op 26 februari 1784 te Workum, is overleden op 9 april 1844 te Bolsward. Yes werd 60 jaar, 1 maand en 14 dagen.<117,118>

3  Petrus Johannes is gedoopt op 4 oktober 1787 te Workum (doopgetuige was Andries Pieters), is overleden voor 20 december 1811. Petrus werd hoogstens 24 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

4  Baukje Johannes Symonsma is gedoopt op 9 februari 1789 te Workum (doopgetuige was haar halftante Rinske Wiebes), is overleden voor 20 december 1811. Baukje werd hoogstens 22 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

5  Andries Johannes Symonsma, boer, wonende te Workum, is gedoopt op 9 juli 1790 te Workum (doopgetuige was zijn tante Froukje Pieters), is overleden op 11 september 1858 te Bolsward. Andries werd 68 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Andries trouwt op 4 juni 1819 te Workum op 28-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Tjitske Durks Scheltinga, dochter van Durk Tjitses en Rinske Foppes (Reinschje Reinske). Tjitske, boerendienstmeid, wonende te Workum, is gedoopt op 20 september 1795 te Makkum, is overleden op 7 mei 1829 te Workum. Tjitske werd 33 jaar, 7 maanden en 17 dagen.<119,120> Andries trouwt op 4 februari 1836 te Hemelumer Oldeferd op 45-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 32-jarige Juliana Ages Vallinga, dochter van Age Ottes Vallinga en Trijntje Jans de Boer. Juliana is geboren rond 1804, is overleden op 19 juli 1839 te Workum. Juliana werd ongeveer 35 jaar. Andries trouwt op 18 november 1840 te Workum op 50-jarige leeftijd (3) met de 47-jarige Maria Harmens de Vries (Marijke), dochter van Harmen Luitzens en Gatske Sjoukes. Maria is gedoopt op 27 februari 1793 te Woudsend (doopgetuige was haar tante Janke Lutzes).

Maria was eerder gehuwd (1) met Douwe Christiaans Draayer.<121,122>

6  Jantie Johannes is gedoopt op 7 juli 1791 te Workum (doopgetuige was haar grootmoeder Jantje Johannes (zie 45)), is overleden voor 20 december 1811. Jantie werd hoogstens 20 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

7  Pieter Johannes Symonsma is gedoopt op 13 maart 1793 te Workum (doopgetuige was zijn oom Gerben Melis), is overleden op 16 oktober 1843 te Barradeel. Pieter werd 50 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Pieter trouwt op 1 juli 1828 te Wymbritseradeel op 35-jarige leeftijd met de 28-jarige Lolkjen Romkes Hoeksma, dochter van Romke Klazes Hoeksma en Froukjen Johannes Woudboer. Lolkjen is geboren in 1800.

8  Jantje Johannes Symonsma, zonder beroep, wonende te Workum, is gedoopt op 12 mei 1794 te Workum (doopgetuige was haar tante Trienjte Siemens), is overleden in 1871. Jantje werd 77 jaar.

Jantje was gehuwd (1) met Andries Harkes Vallinga. Andries is overleden voor 11 mei 1821. Jantje trouwt op 11 mei 1821 te Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige Ypke Rintjes Ketelaar, zoon van Rintje Ypkes Ketelaar en Tjitske Lieuwes van der Meulen. Ypke, koemelker, wonende te Workum, is geboren te Sandfirden, is gedoopt op 29 september 1796 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Johannes Luwes), is overleden op 13 februari 1870 te Workum. Ypke werd 73 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

9  Otte Johannes Symonsma, werkman, koemelker, schatter en boer, wonende te Workum, is gedoopt op 23 juni 1797 te Workum (doopgetuige was zijn tante Froukje Pieters), is overleden op 15 april 1879 te Workum. Otte werd 81 jaar, 9 maanden en 23 dagen.<123>

Otte trouwt op 23 april 1820 te Workum op 22-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Tjaltje Ydes Ydema, dochter van Yde Pieters Ydema en Jantje Lammerts Buisman. Tjaltje, zonder beroep, wonende te Workum, is geboren te Nijhuizum, is gedoopt in november 1797 te Joure (gedoopt na 15 oktober en voor 11 november) (doopgetuige was Popjen Gosses), is overleden op 11 juni 1823 te Workum (Huis E 31). Tjaltje werd 25 jaar en 7 maanden. Otte trouwt op 15 mei 1825 te Workum op 27-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Trijntje Dirks van der Pal, dochter van Dirk Taekes van der Pal en Gooyk Tjeerds de Jong. Trijntje, boerendienstmeid en zonder beroep, wonende te Workum, is gedoopt op 27 januari 1794 te Bakhuizen, is overleden op 5 april 1834 te Workum (Huis E30). Trijntje werd 40 jaar, 2 maanden en 9 dagen.<124,125>

Trijntje was eerder gehuwd (1) met Ansche Allerts Hogema.<126..129>

Otte trouwt op 27 mei 1835 te Workum op 37-jarige leeftijd (3) met de 24-jarige Sietske Jottjes de Wolf, dochter van Jottje Gaukes de Wolf en Klaaske Ypkes Huisman. Sietske, zonder beroep, wonende te Workum, is gedoopt op 23 februari 1811 te Workum (doopgetuige was haar tante Grietje Iepkes), is overleden op 30 december 1851 te Workum (Huis E37). Sietske werd 40 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

10  Bauke Johannes Symonsma, boer, is geboren op 11 januari 1802 te Workum, is gedoopt op 14 januari 1802 (doopgetuige was Neine Wiebes), is overleden op 4 september 1870 te Tjerkwerd, is begraven op 7 september 1870 te Blauwhuis. Bauke werd 68 jaar, 7 maanden en 24 dagen.<130>

Bauke trouwt op 15 mei 1825 te Workum op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Marike Reinders Jilderts, dochter van Reinder Houkes Jilderts en Eelkje Hilbrands Kroontje. Marike, boerenknecht, boerin en zonder beroep, wonende te Tjerkwerd en te Westhem, is geboren op 29 maart 1804 te Workum.

24  Douwe Fokeles Obbema, zonder beroep, wonende te Dongjum en te Franeker, is gedoopt op 11 april 1746 te Dronrijp (doopgetuige was Vaders Neef), is overleden op 28 november 1817 te Franeker. Douwe werd 71 jaar, 7 maanden en 17 dagen.<131>

Douwe Fokeles nam in 1811 als familienaam de naam Obbema aan. Hij woonde toen in Witmarsum en gaf 5 kinderen en 9 kleinkinderen op.
Akte datum: 10 december 1811.

Douwe trouwt op 11 mei 1771 te Makkum, trouwt (kerk) op 11 april 1771 te Bolsward op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige

25*  Swopkje Gorrits, wonende te Witmarsum, is geboren rond 1751, is overleden op 16 juli 1810 te Witmarsum (nalatende 5 kinderen, tevens wordt vermeld dat zij weduwe was). Swopkje werd ongeveer 59 jaar.<132>

Van Douwe en Swopkje zijn zeven kinderen bekend:

1  Fokele Douwes Obbema, brouwer, wonende te Franeker, is geboren te Dongjum, is gedoopt op 27 september 1772 te Franeker (doopgetuige was Hijcke Fokeles), is overleden op 11 juli 1813 te Franeker. Fokele werd 40 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Fokele gaat in ondertrouw op 10 juni 1797 te Franeker, trouwt (kerk) op 25 juni 1797 te Franeker op 24-jarige leeftijd met Agnietje Johannes Hamers. Agnietje, zonder beroep, wonende te Franeker en te Makkum, is overleden voor 11 februari 1864.<133>

2  Gorrit Douwes Obbema is geboren te Dongjum, is gedoopt op 8 november 1773 te Franeker, zie 12.

3  Paulus Douwes Obbema is geboren te Dongjum, is gedoopt op 9 februari 1779 te Franeker (doopgetuige was Rinske Fokles), is jong overleden te Dongjum.

4  Paulus Douwes Obbema, arbeider en muzikant, wonende te Kimswerd, te Bolsward en te Franeker, is geboren te Dongjum, is gedoopt op 22 december 1783 te Franeker (doopgetuige was Bynske Jorisma), is overleden op 8 augustus 1835 te Franeker. Paulus werd 51 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Paulus trouwt op 21 februari 1808 te Kimswerd (derde proclamatie), trouwt (kerk) op 22 februari 1808 te Harlingen op 24-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Oeke Jans Westra, dochter van Jan Bouwes Westra en Johanna Piers Westra. Oeke, wonende te Kimswerd, te Bolsward en te Franeker, is geboren te Littenserburen, is gedoopt op 21 augustus 1785 te Bolsward (doopgetuige was Jeltje Reins), is overleden op 3 april 1824 te Franeker (Wijk O.V. 4). Oeke werd 38 jaar, 7 maanden en 13 dagen.<134,135> Paulus trouwt op 22 februari 1829 te Franeker op 45-jarige leeftijd (2) met de 32-jarige Lijsbeth Obbes de Vries (Elisabeth), dochter van Obbe Gerrits de Vries en Lieuwkje Klases. Lijsbeth, zonder beroep, wonende te Franeker, is geboren in 1797 te Midlum, is overleden op 11 oktober 1843 te Franeker. Lijsbeth werd 46 jaar.<136>

Lijsbeth was eerder gehuwd (1) met Willem Jacobs Zak.<137..139> Lijsbeth was later gehuwd (3) met Wybe Wietses Vlietstra.<140..142>

5  Aefke Douwes Obbema is geboren te Dongjum, is gedoopt op 26 maart 1785 te Franeker (doopgetuige was Anna Hajes).

6  Sjoerd Douwes Obbema, mr. verver, wonende te Franeker, is geboren te Dongjum, is gedoopt op 22 december 1788 te Franeker (doopgetuige was Lokke Gorrits Bosch), is overleden op 5 april 1828 te Franeker. Sjoerd werd 39 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Sjoerd gaat in ondertrouw op 15 december 1810 te Franeker, trouwt (kerk) op 30 december 1810 te Franeker op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Grietje Sipkes Westra, dochter van Sipke Rientses Westra en Froukje Harings Ruurda. Grietje, wonende te Franeker en te Hitzum, is gedoopt op 7 maart 1791 te Makkum, is overleden op 9 april 1875 te Hennaarderadeel. Grietje werd 84 jaar, 1 maand en 2 dagen.

7  Ida Douwes Obbema is geboren te Dongjum, is gedoopt op 11 januari 1793 te Franeker (doopgetuige was haar tante Tietje Fokles), is overleden op 23 juni 1865 te Franeker. Ida werd 72 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Ida trouwt op 22 augustus 1813 te Franeker op 20-jarige leeftijd met de 26-jarige Marten Rinses de Wit, zoon van Rinse Brands en Hiltje Jans. Marten, timmermansknecht en timmerknecht, is geboren op 14 oktober 1786 te Workum, is overleden op 4 oktober 1850 te Franeker. Marten werd 63 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

26  Maurens Philippus, arbeider, wonende te Hichtum, is geboren op 30 mei 1753 te Winsum - Frl., is overleden op 20 december 1806 te Exmorra. Maurens werd 53 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

Maurens trouwt op 9 mei 1777 te Wonseradeel op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige

27  Jetske Klazes, wolspinster en arbeider, wonende te Bolsward en te Hichtum, is geboren op 10 november 1756 te Exmorra, is overleden op 27 maart 1837 te Bolsward. Jetske werd 80 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Jetske Klazes, weduwe van Mourus Philippus, nam in 1811 als voogd van haar kinderen voor hen de naam Rolma aan. Zij woonde toen in Bolsward en gaf 6 kinderen op.
Akte datum: 31-12-1811.

Van Maurens en Jetske zijn tien kinderen bekend:

1  Klaas Maurens Rolma is geboren te Exmorra, is gedoopt op 25 maart 1778 te Makkum (doopgetuigen waren Renske Klazes en zijn tante Marijke Clases), is overleden op 29 november 1808. Klaas werd 30 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

2  Dieuwke Maurens is geboren te Exmorra, is gedoopt op 29 januari 1780 te Bolsward (doopgetuige was Likele Philippus in Plaats van Sitke Andries).

3  Dieuwke Maurens Rolma is geboren te Exmorra, is gedoopt op 21 juni 1781 te Makkum (doopgetuige was Trijntje Jelles in Plaats van Liekele Philippus), zie 13.

4  Philippus Maurens Rolma, wonende te Tjerkwerd, is gedoopt op 1 november 1783 te Makkum (doopgetuige was zijn tante Trintie).

5  Renske Maurens Rollema, boerin en zonder beroep, wonende te Hartwerd en te Bolsward, is geboren op 19 september 1785 te Exmorra, is gedoopt op 19 september 1785 te Makkum, is overleden op 18 juni 1876 te Bolsward (Huis 181). Renske werd 90 jaar, 8 maanden en 30 dagen.

Renske trouwt op 15 februari 1814 te Wonseradeel op 28-jarige leeftijd met de 58-jarige Douwe Ietes Flapper, zoon van Iete Dirks (32) en Marijke Dirks Flapper (33). Douwe, boer, wonende te Hartwerd, te Bolsward, te onder Bolsward, te Burgwerd en te Wolsum, is geboren te Bolsward, is gedoopt op 29 april 1755 te Bolsward (doopgetuige was zijn tante Gatske Simmens i.p.v. Piter Durx Flapper), is overleden op 9 januari 1835 te Hartwerd (Huis H4), is als overleden aangegeven op 9 januari 1835 te Wonseradeel (aangevers overlijden waren Willem Piers Bakker (bekende) en zijn zwager Simme Douwes van der Werf), is begraven op 13 januari 1835 te Hartwerd. Douwe werd 79 jaar, 8 maanden en 11 dagen.<143..145>

Douwe Iettes nam in 1811 de naam Flapper aan. Hij woonde toen in Hartwerd en gaf 2 kinderen en 2 kleinkinderen op.

Douwe was eerder gehuwd (1) met Antje Jans Teernstra.<146,147>

6  Lykeltie Maurens Rolma, wonende te Longerhouw, is gedoopt op 22 augustus 1788 te Makkum, is overleden op 8 april 1838 te Wonseradeel. Lykeltie werd 49 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

7  Fetje Maurens Rolma, landbouwster, wonende te Tjerkwerd en te Achlum, is geboren op 21 april 1791 te Exmorra, is gedoopt op 21 april 1791 te Makkum (doopgetuige was Jan Jellis), is overleden op 23 juni 1831 te Achlum. Fetje werd 40 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Fetje trouwt op 2 februari 1817 te Franekeradeel op 25-jarige leeftijd met de 34-jarige Yeb Fokkes Ypma, zoon van Fokke Yebs Ypma en Boukje Everts. Yeb, landbouwer, wonende te Achlum, is geboren te Witmarsum, is gedoopt op 14 februari 1782 te Bolsward (doopgetuige was zijn oom Jan Iepes), is overleden op 28 mei 1846 te Achlum. Yeb werd 64 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Yeb was eerder gehuwd (1) met Fetje Cornelis van der Tol.<148,149>

8  Sjoerd Maurens Rolma, wonende te Wommels, is gedoopt op 26 februari 1793 te Bolsward (doopgetuigen waren Sjoerd Sjoerds en Akke Tietes).

9  Meije Maurens is gedoopt op 8 april 1796 te Makkum.

10  Mayke Mourens Rolma, wonende te Bolsward, is geboren te Exmorra, is gedoopt op 11 februari 1800 te Bolsward (Staat ook in doopboek Makkum. Wegens absentie pastoor in Bolsward gedoopt.) (doopgetuige was Dieuke Maurits), is overleden op 21 maart 1837 te Bolsward. Mayke werd 37 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Mayke trouwt op 11 juni 1820 te Bolsward op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Simme Douwes van der Werf, zoon van Douwe Sjoerds van der Werf en Waltje Simmes. Simme, touwslager, wonende te Bolsward, is geboren te Tjerkwerd, is gedoopt op 19 oktober 1796 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Suwke Simmes), is overleden op 19 november 1869 te Bolsward. Simme werd 73 jaar en 1 maand.<150,151>

28  Oepke Ates Heyma, zonder beroep en boer, wonende te Cornwerd en te Workum, is geboren rond 1738 te Cornwerd, is overleden op 23 januari 1832 te Workum (Wijk G 76). Oepke werd ongeveer 94 jaar.<152,153>

Oepke Ates nam in 1811 als familienaam de naam Heyma aan. Hij woonde toen in Cornwerd en gaf 5 kinderen op.
Akte datum: 17 december 1811.

Oepke trouwt op 19 mei 1771 te Cornwerd, trouwt (kerk) op 20 mei 1771 te Makkum op ongeveer 33-jarige leeftijd met de 22-jarige

29  Trijntje Hessels, zonder beroep, wonende te Cornwerd, is geboren te Houw onder Cornwerd, is gedoopt op 7 december 1748 te Makkum (doopgetuige was Stientje Jans), is overleden op 30 december 1822 te Cornwerd (Huis C 15), is als overleden aangegeven op 31 december 1822 te Wonseradeel (aangevers overlijden waren Poppe Minnes bij de Weg (gebuur) en haar zoon Hessel Oepkes Heyma (zie 14)). Trijntje werd 74 jaar en 23 dagen.<154,155>

Van Oepke en Trijntje zijn tien kinderen bekend:

1  Sietske Oepkes Heyma is gedoopt op 24 februari 1773 te Makkum.

2  Ietje Oepkes is gedoopt op 23 november 1774 te Makkum.

3  Hessel Oepkes is gedoopt op 12 januari 1776 te Makkum.

4  Hessel Oepkes Heyma is geboren te Cornwerd, is gedoopt op 1 september 1777 te Makkum, zie 14.<156>

5  Jan Oepkes is gedoopt op 23 december 1778 te Makkum.

6  Ietje Oepkes Heyma, zonder beroep, wonende te Cornwerd, te Makkum en te Gaast, is geboren te Cornwerd, is gedoopt op 7 oktober 1780 te Makkum, is overleden op 7 maart 1847 te Gaast. Ietje werd 66 jaar en 5 maanden.<157,158>

Ietje trouwt op 6 september 1823 te Wonseradeel op 42-jarige leeftijd met de 53-jarige Ulbe Klazes Elzinga, zoon van Klaas Hendriks Elzinga en Antje Ulbes Kuipers. Ulbe, timmerman en zonder beroep, wonende te Cornwerd en te Makkum, is geboren op 18 maart 1770 te Spannum, is gedoopt op 1 april 1770 te Spannum, is overleden op 23 januari 1841 te Makkum (Huis D. 299). Ulbe werd 70 jaar, 10 maanden en 5 dagen.<159,160>

Ulbe Clases nam in 1811 de naam Elzinga aan.
Hij woonde toen in Kornwerd (Cornwerd) en gaf geen kinderen op.

Ulbe Klazes is op 53 jarige leeftijd getrouwd als jongman, hij was dus niet eerder gehuwd

7  Ietje Oepkes Heyma is gedoopt op 17 januari 1782 te Makkum.

8  Fettje Oepkes Heyma is gedoopt op 21 oktober 1786 te Makkum, is overleden op 15 oktober 1845 te Wonseradeel. Fettje werd 58 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

9  Ate Oepkes is gedoopt op 15 februari 1789 te Makkum.

10  Pieter Oepkes is gedoopt op 23 maart 1790 te Makkum.

30*  Jan Bijlsma is overleden voor 22 april 1838.<161>

Jan was gehuwd met

31*  Rigtje N.N. is overleden voor 22 april 1838.<162>

Van Jan en Rigtje is een kind bekend:

1  Jantje Jans Bijlsma is geboren rond 1788 te Makkum, zie 15.<163>


Generatie VI

(oudouders)

In deze generatie zijn 26 (81 %) van de 32 voorouders bekend, geboren tussen 1700 en 1728. Deze voorouders zijn afkomstig uit Winsum - Frl. (2x), Boornzwaag (2x), Woudsend, Sensmeer en Dedgum.

32  Iete Dirks, boer, wonende te Dijken en te Bolsward, is geboren te Boornzwaag, is gedoopt op 1 maart 1717 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn oom Inne Ittes), is overleden op 4 november 1759 te Bolsward, is begraven te Bolsward. Iete werd 42 jaar, 8 maanden en 3 dagen.<164>

Iete trouwt op 24 mei 1744 te Woudsend op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige

33  Marijke Dirks Flapper, wonende te Hartwerd, te Woudsend en te Bolsward, is geboren in 1720 te Woudsend, is overleden op 23 maart 1814 te Hartwerd (Huis 4) (nalatende 5 kinderen). Marijke werd 94 jaar.<165>

Van Iete en Marijke zijn zes kinderen bekend:

1  Waltje Yettes Flapper, zonder beroep, wonende te Greonterp en te Bolsward, is geboren op 30 november 1745 te Abbega, is gedoopt op 30 november 1745 te Workum (doopgetuige was Fokke Dirks), is overleden op 22 januari 1834 te Greonterp (Huis G 9). Waltje werd 88 jaar, 1 maand en 23 dagen.<166>

Waltje trouwt op 1 januari 1765 te Westhem, trouwt (kerk) op 2 januari 1765 te Bolsward op 19-jarige leeftijd met de 26-jarige Klaas Dooitses Ydema, zoon van Douwe Klazes en Lutske Fekkes. Klaas, boer, wonende te Wolsum, te Parrega en te Greonterp, is geboren te Greonterp, is gedoopt op 5 december 1738 te Blauwhuis, is overleden op 14 januari 1823 te Greonterp. Klaas werd 84 jaar, 1 maand en 9 dagen.

2  Dirk Yetes Flapper, wonende te Greonterp, is gedoopt op 19 oktober 1747 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Ryer Doerks), is overleden op 29 juli 1821 te Abbega. Dirk werd 73 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Dirk Ietes nam in 1811 de naam Flapper aan. Hij woonde toen in Greonterp en gaf 1 kind op.

Dirk trouwt op 22 mei 1786 te Sandfirden op 38-jarige leeftijd met de 24-jarige Saske Pieters, dochter van Pieter Alles en Iemkje Baukes. Saske is geboren te Menaldum, is gedoopt op 30 januari 1762 te Dronrijp, is overleden op 19 mei 1790 te Wolsum. Saske werd 28 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

3  Fokke Ytes Flapper, wonende te Bolsward, is geboren te Oosthem, is gedoopt op 16 december 1749 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Bouke Doerks), is overleden op 24 april 1812 te Bolsward (Huis 670). Fokke werd 62 jaar, 4 maanden en 8 dagen.<167>

Fokke Ytes nam in 1811 de naam Flapper aan. Hij woonde toen in Bolsward en gaf 9 kinderen op. Akte datum 28-11-1811.

Fokke trouwt op 24 mei 1786 te Bolsward, trouwt (kerk) op 24 mei 1786 te Bolsward op 36-jarige leeftijd met de 23-jarige Stijntje Melis, dochter van Melis Hielkes en Akke Teekeles. Stijntje, boerin en zonder beroep, wonende te Bolsward, te Tjerkwerd en te Westhem, is gedoopt op 3 maart 1763 te Bolsward (doopgetuige was Maryke Joannis i.p.v. Fonger Tekles), is overleden op 17 april 1827 te Westhem. Stijntje werd 64 jaar, 1 maand en 14 dagen.

4  Jacob Ietes Flapper is geboren op 10 april 1752, is gedoopt op 10 april 1752 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn oom Simme Dirks), zie 16.

5  Douwe Ietes Flapper, boer, wonende te Hartwerd, te Bolsward, te onder Bolsward, te Burgwerd en te Wolsum, is geboren te Bolsward, is gedoopt op 29 april 1755 te Bolsward (doopgetuige was zijn tante Gatske Simmens i.p.v. Piter Durx Flapper), is overleden op 9 januari 1835 te Hartwerd (Huis H4), is als overleden aangegeven op 9 januari 1835 te Wonseradeel (aangevers overlijden waren Willem Piers Bakker (bekende) en zijn zwager Simme Douwes van der Werf), is begraven op 13 januari 1835 te Hartwerd. Douwe werd 79 jaar, 8 maanden en 11 dagen.<168..170>

Douwe Iettes nam in 1811 de naam Flapper aan. Hij woonde toen in Hartwerd en gaf 2 kinderen en 2 kleinkinderen op.

Douwe trouwt op 2 juni 1782 te Burgwerd, trouwt (kerk) op 3 juni 1782 te Bolsward (huwelijksgetuige was zijn moeder Maryke Yttis (zie 33)) op 27-jarige leeftijd (1) met de 21-jarige Antje Jans Teernstra, dochter van Jan Allerts Teernstra en Aaltje Foppes. Antje, wonende te Hartwerd en te Burgwerd, is geboren te Burgwerd, is gedoopt op 7 november 1760 te Bolsward (doopgetuige was Sitske Allards (i.p.v. Tiark Allards)), is overleden op 3 april 1791 te Hartwerd. Antje werd 30 jaar, 4 maanden en 27 dagen. Douwe trouwt op 15 februari 1814 te Wonseradeel op 58-jarige leeftijd (2) met de 28-jarige Renske Maurens Rollema, dochter van Maurens Philippus (26) en Jetske Klazes (27). Renske, boerin en zonder beroep, wonende te Hartwerd en te Bolsward, is geboren op 19 september 1785 te Exmorra, is gedoopt op 19 september 1785 te Makkum, is overleden op 18 juni 1876 te Bolsward (Huis 181). Renske werd 90 jaar, 8 maanden en 30 dagen.

6  Meije Ietes is gedoopt op 19 september 1758 te Bolsward (doopgetuige was zijn tante Gatske Simmens i.p.v. Marten Durkx Flapper), is overleden (vermoedelijk overleden vóór 1811).

34*  Gerrit Douwes is overleden voor 29 november 1814.<171>

Gerrit trouwt (kerk) op 29 september 1745 te Rotsterhaule met de 24-jarige

35  Gerbrich Hinnes is geboren te Boornzwaag, is gedoopt op 17 oktober 1720 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was Jildou Hendriks (i.p.v. Siouck Tysses)), is overleden voor 29 november 1814. Gerbrich werd hoogstens 94 jaar, 1 maand en 12 dagen.<172>

Van Gerrit en Gerbrich zijn negen kinderen bekend:

1  Douwe Gerrits is gedoopt op 29 september 1748 te Blauwhuis (doopgetuige was Gabe Douwes).

2  Lisabeth Gerrits is gedoopt op 14 december 1750 te Bolsward (doopgetuige was Swopke Tiarkx (i.p.v. Imk Hinnes)).

3  Lisabeth Gerrits is gedoopt op 18 augustus 1752 te Bolsward (doopgetuige was Hielke Sietses).

4  Hinne Gerrits is gedoopt op 4 augustus 1754 te Bolsward (doopgetuige was Jeltie Piters).

5  Lijsbeth Gerrits Westendorp is geboren te Bolsward, is gedoopt op 9 augustus 1755 te Bolsward (doopgetuige was haar tante Imke Hinnes), zie 17.

6  Maryke Gerrits is gedoopt op 19 januari 1758 te Bolsward (doopgetuige was haar tante Imke Harmens).

7  Hinne Gerrits is gedoopt op 3 augustus 1760 te Bolsward (doopgetuige was zijn tante Imke Harmens (i.p.v. Hendrik Hinnes)).

8  Jan Gerrits Westendorp, boer, huisman (boer) en zonder beroep, wonende te Piaam en te Makkum, is gedoopt op 18 december 1762 te Bolsward (doopgetuige was zijn tante Imkie Harmens), is overleden op 3 februari 1848 te Makkum. Jan werd 85 jaar, 1 maand en 16 dagen.<173>

Jan Gerrits nam in 1811 als familienaam de naam Wytendorp aan. Hij woonde toen in Piaam en gaf 3 kinderen op.
In de akte staat als naam Wytendorp vermeld, Jan Gerrits tekende met J.G. Westendorp.
Akte datum: 17 december 1811.

Jan trouwt op 23 mei 1789 te Wonseradeel, trouwt (kerk) op 24 mei 1789 te Makkum op 26-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Geertje Taekes, dochter van Taeke Taekes en Akke Wopkes. Geertje, wonende te Piaam, is geboren op 20 februari 1767 te Exmorra, is gedoopt op 20 februari 1767 te Makkum, is overleden op 21 april 1800 te Piaam. Geertje werd 33 jaar, 2 maanden en 1 dag. Jan trouwt (kerk) op 7 augustus 1803 te Makkum op 40-jarige leeftijd (2) met de 44-jarige Attje Pieters Hogema, dochter van Pieter Rinses en Allertje Allerts. Attje, boerin, wonende te Piaam, is geboren te Workum, is gedoopt op 15 januari 1759 te Workum (doopgetuige was Iemkje Pieters), is overleden op 2 februari 1839 te Piaam. Attje werd 80 jaar en 18 dagen.<174>

9  Trintie Gerrits is gedoopt op 5 oktober 1765 te Bolsward (doopgetuige was Juldo Obes).

36  Rein Okkes is overleden op 27 maart 1757 te Burgwerd.

Rein trouwt (kerk) op 26 april 1724 te Roodhuis (huwelijksgetuigen waren Pier Thomas, Bauckjen Bouwes en Trijntje Gellifs) met

37*  Enne Pieters is overleden op 7 april 1768 te Burgwerd.

Van Rein en Enne zijn acht kinderen bekend:

1  Ocke Reins is gedoopt op 24 augustus 1726 te Bolsward (doopgetuige was Sidske Sibrens i.p.v. Obe Douwes).

2  Pieter Reins is gedoopt op 4 december 1728 te Bolsward (doopgetuige was Siaukie Obes).

3  Pieter Reins is gedoopt op 2 april 1730 te Bolsward (doopgetuige was Sidske Sibrens i.p.v. Obe Douwes), zie 18.

4  Tiedske Reins is gedoopt op 26 januari 1732 te Bolsward (doopgetuige was Jeldo Obes).

5  Obe Reins is geboren te Burgwerd, is gedoopt op 10 juli 1734 te Roodhuis (doopgetuigen waren Jildouw Obes en Douwe Obes).

6  Tietske Reins is geboren te Burgwerd, is gedoopt op 1 juli 1736 te Bolsward (doopgetuige was Jeldo Geerts i.p.v. Trintie Dauwes), is jong overleden.

7  Tyesk Reins is geboren te Burgwerd, is gedoopt op 24 augustus 1738 te Bolsward (doopgetuige was Jeldo Geerts i.p.v. Pieter Jelles).

8  Renske Reins is geboren te Burgwerd, is gedoopt op 3 juni 1740 te Bolsward (doopgetuige was Siouke Obes).

38  Siemen Hettes, wonende te Hichtum, is overleden op 7 april 1769 te Bolsward.

Siemen trouwt op 10 februari 1720 te Wonseradeel, trouwt (kerk) op 11 februari 1720 te Bolsward (huwelijksgetuigen waren Anke Mintes, Ibeltie Jans en zijn zus Pitterik Ettes (en Anderen)) met

39  Grietje Dirks, wonende te Hichtum.

Van Siemen en Grietje zijn tien kinderen bekend:

1  Joannes Simmes is gedoopt op 22 februari 1721 te Bolsward (doopgetuige was zijn tante Pitterik Ettes).

2  Goike Simons is geboren te Nijland - Súdwest Fryslân, is gedoopt op 4 april 1722 te Roodhuis (doopgetuige was haar grootmoeder Waltje Durcks (zie 79)).

Goike trouwt (kerk) op 25 april 1742 te Blauwhuis op 20-jarige leeftijd met de 29-jarige Klaas Obes, zoon van Obe Sioerts en Gritie Klases. Klaas is geboren te Abbega, is gedoopt op 19 januari 1713 te Blauwhuis.

3  Ypk Simmes is geboren te Nijland - Súdwest Fryslân, is gedoopt op 12 juni 1723 te Roodhuis (doopgetuige was zijn grootmoeder Waltje Durcks (zie 79)).

4  Ifke Simmes is gedoopt op 23 juni 1724 te Bolsward (doopgetuige was haar tante Pitterik Ettes).

5  Ette Simmes is gedoopt op 1 september 1725 te Bolsward (doopgetuige was zijn tante Pietterick Ates).

6  Pieterick Simmes is gedoopt op 11 oktober 1726 te Bolsward (doopgetuige was zijn oom Ate Durx).

7  Ette Simmes is gedoopt op 21 november 1727 te Bolsward (doopgetuige was zijn grootmoeder Waltie Durx (zie 79)).

8  Ette Simmes is gedoopt op 13 januari 1731 te Bolsward (doopgetuige was zijn grootmoeder Waltie Durx (zie 79)).

9  Durk Simmes is geboren te Hichtum, is gedoopt op 4 april 1734 te Bolsward (doopgetuige was Pieterick Sibes i.p.v. Athe Durckx).

10  Waltje Sijmons is geboren te Hichtum, is gedoopt op 4 november 1735 te Bolsward (doopgetuige was Waaltie Sietses), zie 19.

40*  Jarig Hessels is overleden voor 4 mei 1812.<175>

Jarig trouwt (kerk) op 14 september 1747 te Blauwhuis met

41*  Jetske Sybols.

Van Jarig en Jetske is een kind bekend:

1  Hessel Jarigs van der Meer is geboren te Abbega, is gedoopt op 30 juni 1749 te Blauwhuis (doopgetuige was Hessel Jarigs), zie 20.

42  Lolle Eelkes, wonende te Greonterp en te Tjerkwerd, is geboren te Sensmeer, is gedoopt op 10 juli 1727 te Blauwhuis (doopgetuige was Ente Lolles), is overleden voor 22 mei 1811. Lolle werd hoogstens 83 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Lolle trouwt op 11 mei 1748 te Wonseradeel op 20-jarige leeftijd met

43  Yfke Sijbrands, wonende te Tjerkwerd, is overleden voor 22 mei 1811.

Van Lolle en Yfke zijn elf kinderen bekend:

1  Eeltje Lolles van der Meulen, arbeider, wonende te Greonterp, is gedoopt op 26 augustus 1749 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn stiefgrootvader Reiner Reiners), is overleden op 8 januari 1826 te Greonterp (Letter G 7), is als overleden aangegeven op 9 januari 1826 te Wonseradeel (aangevers overlijden waren Sijmon Pieters Bakker (bekende) en zijn zoon Johannes Eeltjes van der Meulen (zoon)). Eeltje werd 76 jaar, 4 maanden en 13 dagen.<176,177>

Eeltje was gehuwd met Eva Johannes, dochter van Johannes Wouters en Jantje Harmens. Eva, zonder beroep, wonende te Greonterp, is geboren rond 1761 te Greonterp, is overleden op 2 maart 1840 te Greonterp (Huis G 7). Eva werd ongeveer 79 jaar.

2  Gatske Lolles van der Meulen, wonende te Westhem en te Oudega, is geboren te Oudega, is gedoopt op 9 augustus 1750 te Blauwhuis (doopgetuige was haar grootmoeder Trientien Reiners (zie 85)), is overleden op 11 januari 1829 te Westhem, is begraven te Blauwhuis. Gatske werd 78 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Gatske trouwt op 26 mei 1772 te Wymbritseradeel, trouwt (kerk) op 31 mei 1772 te Blauwhuis op 21-jarige leeftijd met Sietse Johannes Sietsma. Sietse, wonende te Westhem, is overleden rond 1812.

3  Trijntje Lolles van der Meulen is geboren te Tjerkwerd, is gedoopt op 29 februari 1752 te Blauwhuis (doopgetuige was haar tante Grietien Teekes), zie 21.

4  Klaaske Lolles is geboren te Tjerkwerd, is gedoopt op 21 juli 1754 te Blauwhuis (doopgetuige was haar grootmoeder Trientien Reiners (zie 85)).

5  Sjoerdje Lolles is geboren te Oudega, is gedoopt op 10 september 1756 te Blauwhuis (doopgetuige was Jeltie Jans).

6  Sybren Lolles van der Meulen, huisman (boer) en boer, wonende te Tjerkwerd, te Hieslum en te Abbega, is geboren te Oudega, is gedoopt op 15 juli 1759 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Teeke Sybrands).

Sybren Lolles nam in 1811 als familienaam de naam van der Meulen aan. Hij woonde toen in Hieslum en gaf 6 kinderen op.
Akte datum: 20 december 1811.

Sybren gaat in ondertrouw op 11 augustus 1786 te Bolsward, trouwt op 27 augustus 1786 te Bolsward op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Baukjen Paulus Andela. Baukjen is geboren rond 1762, is overleden op 18 juni 1809 te Hieslum (vermeld als weduwe en zeven kinderen nalatende). Baukjen werd ongeveer 47 jaar.<178>

7  Sioert Lolles is geboren te Oudega, is gedoopt op 12 mei 1761 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn oom Gosse Sybrants).

8  Riemkje Lolles is gedoopt op 11 juni 1762 te Blauwhuis (doopgetuigen waren Jeltie Jans en haar oom Bouke Durks).

9  Jan Lolles van der Meulen, arbeider, wonende te Oudega, te Greonterp en te Blauwhuis, is geboren te Oudega, is gedoopt op 1 juni 1764 te Blauwhuis (doopgetuige was Jetze Feikes).

Jan Lolles nam in 1811 als familienaam de naam van der Meulen aan. Hij woonde toen in Greonterp en gaf 7 kinderen op.
Akte datum: 20 december 1811.

Jan trouwt op 24 april 1785 te Tjerkwerd op 20-jarige leeftijd met Maike Watzes. Maike, wonende te Tjerkwerd en te Blauwhuis.

10  Pietrik Lolles van der Meulen is geboren te Oudega, is gedoopt op 9 december 1768 te Blauwhuis (doopgetuige was haar zus Gatske Lolles).

Pietrik trouwt (kerk) op 23 juni 1799 te Irnsum op 30-jarige leeftijd met Durk Annes de Klaver, zoon van Anne. Durk, boer, wonende te Irnsum.

Dirk Annes nam in 1811 als familienaam de naam De Klaver aan. Hij woonde toen in Irnsum en gaf 5 kinderen op.
Akte datum: 30-12-1811.

11  Pieter Lolles van der Meulen, boer, wonende te Tjerkwerd en te Greonterp, is geboren te Oudega, is gedoopt op 24 november 1772 te Blauwhuis (doopgetuige was zijn broer Eelke Lolles), is overleden op 25 maart 1832 te Greonterp (Letter G 20), is als overleden aangegeven op 26 maart 1832 te Wonseradeel (aangevers overlijden waren Willem Piers Bakker (bekende) en zijn neef Johannes Eeltjes van der Meulen (neef)). Pieter werd 59 jaar, 4 maanden en 1 dag.<179,180>

Pieter trouwt op 22 mei 1811 te Wonseradeel (huwelijksgetuigen waren zijn neef Jarig Hessels (neef van de bruidegom), zijn neef Sjerp Pieters (neef van de bruidegom), zijn broer Jan Lolles (broer van de bruidegom) en zijn broer Sijbren Lolles (broer van de bruidegom)) op 38-jarige leeftijd met de 33-jarige Ytje Meyes Hobma, dochter van Meie Jans en Akke Gerkes. Ytje, boerin, wonende te Greonterp, is geboren te Bolsward, is gedoopt op 23 september 1777 te Bolsward (doopgetuige was Anske Ruurds), is overleden op 26 oktober 1853 te Greonterp. Ytje werd 76 jaar, 1 maand en 3 dagen.

44  Sijmon Jans, wonende te Almenum, is geboren op 28 mei 1700 te Dedgum, is overleden in 1761 te Tjerkwerd. Sijmon werd 61 jaar.

Sijmon trouwt op 10 november 1734 te Dronrijp, trouwt (kerk) op 17 november 1734 te Dronrijp op 34-jarige leeftijd (1) met Renske Douwes Bootsma. Renske is overleden in 1745.

Van Sijmon en Renske zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Symons Symonsma, boer, wonende te Tjerkwerd, is geboren op 16 februari 1735 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 10 augustus 1820 te Tjerkwerd. Jan werd 85 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Jan was gehuwd met Froukje Pieters Andriesma, dochter van Pieter Ottes Andriesma (46) en Iedje Gerbens Panboer (47). Froukje, wonende te Tjerkwerd.

2  Antje Sijmons Sijmonsma is geboren op 14 september 1737 te Nijland - Súdwest Fryslân.

3  Jacob Symons Adema, wonende te Kimswerd, is geboren op 28 maart 1739 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden voor 27 februari 1830. Jacob werd hoogstens 90 jaar, 10 maanden en 30 dagen.<181>

Jacob trouwt op 30 mei 1772 op 33-jarige leeftijd met de 24-jarige Beitske Wijpkes, dochter van Wijpke Louws en Trijntje Romkes. Beitske, zonder beroep, wonende te Kimswerd, te Bolsward en te Witmarsum, is geboren te Harlingen (in haar overlijdensakte is vermeld dat ze geboren is in Kimswerd en 95 jaar oud was), is gedoopt op 10 januari 1748 te Harlingen (doopgetuige was Haetke Laus), is overleden op 9 mei 1834 te Witmarsum (Huis W29), is als overleden aangegeven op 10 mei 1834 te Wonseradeel (aangevers overlijden waren Sijmon Pieters Bakker (bekende) en haar kleinzoon Lolke Aukes van der Meer (kleinzoon)). Beitske werd 86 jaar, 3 maanden en 29 dagen.<182..184>

Volgens haar overlijdensakte zou ze 95 jaar oud zijn, dus zou ze rond 1739 in Witmarsum geboren moeten zijn. Haar ouders zijn in 1746 gehuwd.
De enige doop die in aanmerking komt is die van Beyrtien in 1748 in Harlingen, waar als geboorteplaats ook Harlingen is vermeld.

4  Lieuwe Simons, wonende te Molkwerum en te Sandfirden, is geboren op 11 februari 1741 te Roodhuis, is overleden op 5 december 1807 te Workum, is begraven op 7 december 1807 te Workum. Lieuwe werd 66 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Lieuwe trouwt op 2 oktober 1773 in de Herv. gemeente Oudega - Idzega - Sandfirden of trouwt op 2 oktober 1773 te Wonseradeel (bruidegom is meerderjarig, bruid heeft consent van haar vader Wijbe Tjeerds), trouwt (kerk) op 2 oktober 1773 te Blauwhuis op 32-jarige leeftijd met de ongeveer 17-jarige Renske Wiebes, dochter van Wijbe Tjeerds. Renske, wonende te Sandfirden, is geboren rond 1756 te Sandfirden, is overleden op 26 juli 1807 te Workum. Renske werd ongeveer 51 jaar.

5  Douwe Symons Sijmensma, wonende te Tjerkwerd, is geboren op 19 februari 1743 te Roodhuis, is overleden op 25 mei 1817 te Tjerkwerd. Douwe werd 74 jaar, 3 maanden en 6 dagen.<185>

Douwe Symons nam in 1811 als familienaam de naam Symonsma aan. Hij woonde toen in Tjerkwerd en gaf 1 kind op.

Douwe trouwt op 26 mei 1770 te Wonseradeel op 27-jarige leeftijd (1) met Doedtje Gosses. Douwe trouwt op 30 mei 1796 op 53-jarige leeftijd (2) met Dorsen Ypes.

Sijmon trouwt op 14 januari 1753 te Dedgum, trouwt (kerk) op 6 februari 1753 te Blauwhuis op 52-jarige leeftijd (2) met de 24-jarige

45  Jannetje Johannes, wonende te Tjerkwerd, is geboren op 12 februari 1728, is overleden in 1812. Jannetje werd 84 jaar.

Van Sijmon en Jannetje zijn zes kinderen bekend:

1  Johannes Simons Simonsma is geboren op 1 oktober 1753 te Dedgum, zie 22.

2  Bouckjen Symons Symonsma is geboren op 1 oktober 1753 te Tjerkwerd, is begraven op 16 augustus 1776 te Bolsward. Bouckjen werd 22 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Bouckjen trouwt op 25 april 1774 te Bolsward op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Gerben Ysbrands Galema, zoon van Ysbrand Geales Galema en Fokje Claasen. Gerben is geboren in 1753 te Nijland - Súdwest Fryslân, is begraven op 4 december 1788 te Bolsward. Gerben werd 35 jaar.

Gerben was later gehuwd (2) met Lutske Lieuwes.<186..188>

3  Thomas Symons Symonsma, boer, wonende te Greonterp, is geboren op 21 december 1754 te Tjerkwerd, is overleden op 22 oktober 1828 te Greonterp. Thomas werd 73 jaar, 10 maanden en 1 dag.

Thomas Symons nam in 1811 als familienaam de naam Syemensma aan. De ambtenaar schreef Sijmonga en Thomas tekende zelf met de naam Syemensma. Hij woonde toen in Greonterp en gaf 5 kinderen op.
Akte datum: 20 december 1881.

Thomas trouwt op 10 juni 1791 op 36-jarige leeftijd met de 20-jarige Sieuwke Jarings Rijpma, dochter van Jarig Sjoerds en Akke Rientses. Sieuwke, boerin en zonder beroep, wonende te Greonterp, is geboren te Sandfirden, is gedoopt op 4 juli 1770 te Blauwhuis (doopgetuige was Ientie Sjoerds), is overleden op 4 juni 1851 te Westhem. Sieuwke werd 80 jaar en 11 maanden.

4  Eeke Simons Symonsma, wonende te Sieswerd en te Tjerkwerd, is geboren op 12 september 1756 te Tjerkwerd, is overleden op 23 mei 1827 te Tjerkwerd. Eeke werd 70 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Eeke trouwt op 6 mei 1795 te Wonseradeel op 38-jarige leeftijd met Tjitske Laases Jongma. Tjitske, wonende te Sieswerd.

5  Pieter Sijmons Adema, boer, wonende te Dedgum, is geboren op 11 februari 1758 te Tjerkwerd, is overleden op 15 september 1822 te Dedgum. Pieter werd 64 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Pieter trouwt op 9 februari 1787 te Workum op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Sieuwke Gerbens Palstra, dochter van Gerben Sjoerds en Botje Johannes. Sieuwke, wonende te Dedgum, is geboren te Oudega - Wymbr., is gedoopt op 2 februari 1764 te Blauwhuis (doopgetuige was Fotjen Johannis), is overleden op 30 augustus 1853 te Wonseradeel. Sieuwke werd 89 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

6  Trientien Symons Symensma is geboren op 14 oktober 1760 te Blauwhuis.

Trientien was gehuwd met Gerben Melis Kiestra. Gerben, wonende te Greonterp, is geboren te Greonterp.

46*  Pieter Ottes Andriesma, boer, is overleden voor 27 juni 1819.<189>

Pieter was gehuwd met

47*  Iedje Gerbens Panboer, wonende te Tjerkwerd, is overleden voor 27 juni 1819.<190>

Van Pieter en Iedje zijn twee kinderen bekend:

1  Froukje Pieters Andriesma, wonende te Tjerkwerd.

Froukje was gehuwd met Jan Symons Symonsma, zoon van Sijmon Jans (44) en Renske Douwes Bootsma. Jan, boer, wonende te Tjerkwerd, is geboren op 16 februari 1735 te Nijland - Súdwest Fryslân, is overleden op 10 augustus 1820 te Tjerkwerd. Jan werd 85 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

2  Teatske Pieters Andriesma is geboren op 28 juli 1764 te Tjerkwerd, zie 23.

48*  Fokele Paulus, wonende te Menaldum, is overleden te Dongjum, is begraven op 8 februari 1758 te Franeker.

Fokele trouwt op 5 mei 1743 te Menaldum met

49*  Yda Sijmons, wonende te Warga.

Van Fokele en Yda zijn zeven kinderen bekend:

1  Tietje Fokeles Obbema, wonende te Franeker, is geboren te Dongjum, is gedoopt op 29 mei 1744 te Dronrijp (doopgetuige was Renske Palses), is overleden op 7 november 1825 te Franeker. Tietje werd 81 jaar, 5 maanden en 9 dagen.<191,192>

Tietje gaat in ondertrouw op 8 juni 1776 te Franeker, trouwt (kerk) op 23 juni 1776 te Franeker op 32-jarige leeftijd met de 27-jarige Jacob Siebes van der Zee, zoon van Siebe Jacobs en Hielkje Baukes. Jacob, wonende te Franeker, is geboren te Makkum, is gedoopt op 24 september 1748 te Makkum (opm.: Jan Jacobs weigerde als doopheffer) (doopgetuige was Jetske Baukes), is overleden voor 10 november 1825. Jacob werd hoogstens 77 jaar, 1 maand en 17 dagen.<193>

2  Douwe Fokeles Obbema is gedoopt op 11 april 1746 te Dronrijp (doopgetuige was Vaders Neef), zie 24.

3  Paulus Fokeles is geboren te Dongjum, is gedoopt op 29 september 1749 te Franeker (doopgetuige was Heere Dettis).

4  Paulus Fokeles is geboren op 28 maart 1751 te Dongjum, is gedoopt op 28 maart 1751 te Franeker (doopgetuige was Piter Sierckx).

5  Reijnske Fokeles Obbema, wonende te Franeker, is geboren te Dongjum (tweeling), is gedoopt op 26 april 1754 te Franeker (doopgetuige was Frans Tiepkes), is overleden voor 13 mei 1791. Reijnske werd hoogstens 37 jaar en 17 dagen.

Reijnske gaat in ondertrouw op 24 juli 1779 te Franeker, trouwt op 8 augustus 1779 te Franeker, trouwt (kerk) op 8 augustus 1779 te Franeker op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Antonius Anastasius Jorritsma, zoon van Dirk Ates Jorritsma en Anna Symons van der Terp. Antonius, medicus, wonende te Franeker, te Leeuwarden en te Sneek, is gedoopt op 11 juli 1753 te Franeker (doopgetuige was Eecke Athes Jorrisma), is overleden op 1 mei 1846 te Sneek (Wijk A. 92). Antonius werd 92 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Antonius was later gehuwd (2) met Nimia Dorothea Steenstra.<194,195>

6  Thecla Fokeles is geboren te Dongjum (tweeling), is gedoopt op 26 april 1754 te Franeker (doopgetuige was Leercke Piers).

7  Minke Fokeles Obbema, hoedenmaakster, wonende te Franeker, is geboren te Dongjum, is gedoopt op 4 december 1757 te Franeker (doopgetuige was Hencke Geerts), is overleden op 22 november 1816 te Franeker "hoedjesmaakster" (Wijk E.O. 33). Minke werd 58 jaar, 11 maanden en 18 dagen.<196>

Minke gaat in ondertrouw op 8 oktober 1796 te Franeker op 38-jarige leeftijd met Johannes Bernardus Reinerman. Johannes, wonende te Gouda.

52*  Philippus Maurits is afkomstig uit Winsum - Frl., is overleden op 19 juni 1772 te Winsum - Frl..

Philippus was gehuwd met

53  Dieuwke Wabes is afkomstig uit Winsum - Frl..

Van Philippus en Dieuwke zijn zes kinderen bekend:

1  Trintje Philippus is geboren te Winsum - Frl., is gedoopt op 21 maart 1742 te Dronrijp (doopgetuige was Yfke Heeres).

2  Mauritius Philippus is geboren te Winsum - Frl., is gedoopt op 24 maart 1744 te Dronrijp (doopgetuige was Jan Henricks), is jong overleden.

3  Itske Philippus is geboren te Winsum - Frl., is gedoopt op 1 augustus 1746 te Dronrijp (doopgetuige was Itske Douwes).

4  Antje Philippus is geboren te Winsum - Frl., is gedoopt op 16 februari 1749 te Dronrijp (doopgetuige was Aeltie Wabes).

5  Liekele Philippus, wonende te Winsum - Frl., is geboren te Winsum - Frl., is gedoopt op 28 april 1751 te Dronrijp (doopgetuige was Hendrick Heeres).

Liekele trouwt op 21 september 1777 te Winsum - Frl., trouwt (kerk) op 21 september 1777 te Dronrijp (huwelijksgetuigen waren zijn broer Maurus Filippus (zie 26) en zijn schoonzus Jetske Klazes (zie 27)) op 26-jarige leeftijd met Meike Klases. Meike, wonende te Exmorra.

6  Maurens Philippus is geboren op 30 mei 1753 te Winsum - Frl., zie 26.

54*  Klaas Jacobs, wonende te Exmorra.

Klaas trouwt in januari 1751 te Wonseradeel, trouwt (kerk) op 18 januari 1751 te Makkum met

55*  Rinske Sjoerds, wonende te Longerhouw en te Exmorra.

Van Klaas en Rinske is een kind bekend:

1  Jetske Klazes is geboren op 10 november 1756 te Exmorra, zie 27.

56*  Ate Oepkes.

Ate was gehuwd met

57*  Zetske Jans.

Van Ate en Zetske is een kind bekend:

1  Oepke Ates Heyma is geboren rond 1738 te Cornwerd, zie 28.<197>

58*  Hessel Pieters, wonende te Cornwerd.

Hessel trouwt op 6 mei 1724 te Wonseradeel, trouwt (kerk) op 7 mei 1724 te Makkum (1) met Trijntje Imkes. Trijntje, wonende te Wons en te Houw onder Cornwerd.

Van Hessel en Trijntje zijn elf kinderen bekend:

1  Hielkje Hessels is geboren te Houw onder Cornwerd, is gedoopt op 22 februari 1725 te Makkum (doopgetuige was Heertie Pieters).

2  Pieter Hessels is geboren te Houw onder Cornwerd, is gedoopt op 5 december 1725 te Makkum (doopgetuige was Heertie Pieters (in wiens plaats Jetske Jaerigs)).

3  Hieke Hessels is geboren te Houw onder Cornwerd, is gedoopt op 17 mei 1726 te Makkum (doopgetuige was Jetske Pieters).

4  Pieter Hessels is geboren te Houw onder Cornwerd, is gedoopt op 14 september 1727 te Makkum (doopgetuige was Hieke Imkes).

5  Hieke Hessels is geboren te Houw onder Cornwerd, is gedoopt op 2 oktober 1730 te Makkum (doopgetuige was Hieke Imkes).

6  Imke Hessels is geboren te Houw onder Cornwerd, is gedoopt op 13 februari 1732 te Makkum (doopgetuige was Hieke Imkes (in wiens plaats Thrintje Watses)).

7  Hieke Hessels is geboren te Houw onder Cornwerd, is gedoopt op 11 maart 1735 te Makkum (doopgetuige was Tieets Hielkes).

8  Hieke Hessels is geboren te Houw onder Cornwerd, is gedoopt op 7 september 1736 te Makkum (doopgetuige was Hieke Jacobs).

9  Hieke Hessels is geboren te Houw onder Cornwerd, is gedoopt op 18 januari 1740 te Makkum (doopgetuige was Teets Harings).

10  IJmke Hessels is geboren te Houw onder Cornwerd, is gedoopt op 7 juli 1741 te Makkum (doopgetuige was Jan Imkes (in wiens plaats Tieets Sieriks)).

11  Imke Hessels is geboren te Houw onder Cornwerd, is gedoopt op 22 juli 1744 te Makkum (doopgetuige was Jan Imkes (in wiens plaats Gaatske Feddes)).

Hessel trouwt (kerk) op 27 november 1746 te Makkum (2) met

59*  Fetje Jans.

Van Hessel en Fetje zijn vier kinderen bekend:

1  Trijntje Hessels is gedoopt op 29 augustus 1747 te Makkum (doopgetuige was Stientje Jans).

2  Trijntje Hessels is geboren te Houw onder Cornwerd, is gedoopt op 7 december 1748 te Makkum (doopgetuige was Stientje Jans), zie 29.

3  Hieke Hessels is geboren te Houw onder Cornwerd, is gedoopt op 12 december 1751 te Makkum (doopgetuige was Idje Jans).

4  Ietje Hessels is geboren te Houw onder Cornwerd, is gedoopt op 6 oktober 1753 te Makkum (doopgetuige was Trintje Oules).


Generatie VII

(oudgrootouders)

In deze generatie zijn 22 (34 %) van de 64 voorouders bekend, geboren tussen 1654 en 1688. Deze voorouders zijn afkomstig uit Langweer, Dronrijp en Broek - bij Joure.

64  Dirk Ietes, pachtboer, wonende te Dijken, te Langweer en te Boornzwaag, is geboren in 1688 en afkomstig uit Langweer, is overleden in 1780 te Abbega. Dirk werd 92 jaar.

Dirk trouwt op 17 februari 1746 te Doniawerstal op 58-jarige leeftijd (2) met Sytske Wouters, dochter van Wouter. Sytske, wonende te Heeg.

Dirk trouwt op 9 februari 1716 te Langweer, trouwt (kerk) op 9 februari 1716 op de Heide onder Sint Nicolaasga (huwelijksgetuigen waren Wibe Wierts en Jets Ulkes) op 28-jarige leeftijd (1) met

65  Waltje Wiebrens, wonende te Broek - bij Joure, te Boornzwaag en te Dijken, is afkomstig uit Broek - bij Joure, is overleden op 18 december 1743.

Van Dirk en Waltje zijn zes kinderen bekend:

1  Iete Dirks is geboren te Boornzwaag, is gedoopt op 1 maart 1717 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn oom Inne Ittes), zie 32.

2  Taecke Dirks (Fokke), wonende te Hieslum, is geboren te Boornzwaag, is gedoopt op 16 december 1718 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn tante Sibbeltje Ittes).

3  Sijmen Dirks is geboren te Boornzwaag, is gedoopt op 27 januari 1721 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was Antie Meyers).

4  Bauke Dirks, huisman (boer), wonende te Bolsward en te Edens, is geboren te Boornzwaag, is gedoopt op 26 september 1723 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was Wibring Douwes), is overleden op 6 januari 1809 te Edens. Bauke werd 85 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Bauke trouwt op 29 mei 1748 te Bolsward (huwelijksgetuigen waren Anna Nintes, Hanskie Pieters en zijn vader Durk Yttes (zie 64)), trouwt (kerk) op 29 mei 1748 te Bolsward (huwelijksgetuigen waren Anna Nintes, Hanskie Pieters en zijn vader Durk Yttes (zie 64)) op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Minke Siebrens, dochter van Sybrant Gosses (86) en Gatske Jans (87). Minke, wonende te Bolsward, is geboren te Oudega - Wymbr., is gedoopt op 8 mei 1722 te Blauwhuis, is overleden op 16 februari 1803 te Edens. Minke werd 80 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

5  Simme Durks van der Meer, wonende te Bergum, te onder Bolsward en te Burgwerd, is geboren te Dijken, is gedoopt op 1 mei 1727 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn tante Botje Burdes), is overleden op 12 december 1812 te Burgwerd (nalatende 5 kinderen). Simme werd 85 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Simme Durks nam in 1811 de naam van der Meer aan. Hij woonde toen in Burgwerd en gaf 5 kinderen en 29 kleinkinderen op.

Simme gaat in ondertrouw op 16 april 1753 te Bolsward, trouwt op 9 mei 1753 te Bolsward, trouwt (kerk) op 6 februari 1753 te Blauwhuis op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Gatske Klazes, dochter van Klaas Jans en Stijntien Gatske Klazes. Gatske, wonende te Abbega, is geboren te Abbega, is gedoopt op 8 november 1731 te Blauwhuis, is overleden op 16 augustus 1797 te Burgwerd. Gatske werd 65 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

6  Jacob Dirks is gedoopt op 20 maart 1730 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn tante Botjen Burdes).

66*  Dirk Pieters, wonende te Woudsend.

Dirk trouwt op 4 februari 1711 te Bolsward met

67  Meike Wiepkes Flapper, wonende te Bolsward en te Woudsend, is overleden voor 25 maart 1814.<198>

Van Dirk en Meike zijn vier kinderen bekend:

1  Reijer Dirks Flapper, wonende te Tjerkwerd en te Workum, is overleden op 15 augustus 1789 te Workum.

Reyer Dirks Flapper werd op 31 december 1751 ingeschreven als burger van Workum.
*.*
Reijer Dirks komt in de Nederlandse Sontregisters voor als Reijer Dirks Flapper. Hij was schipper en is de Sont bij Elseneur in Denemarken met zijn schip tussen 1751 en 1763 volgens die registers 22 keer gepasseerd.

Reijer trouwt op 5 mei 1748, trouwt (kerk) op 8 mei 1748 te Bolsward (huwelijksgetuigen waren Imke Thomas en zijn zus Marike Dirx (zie 33)) met Tietje Lieuwes. Tietje, wonende te Workum, is afkomstig uit Bolsward, is overleden op 30 april 1790 te Workum.

2  Pieter Dirks Flapper is overleden op 10 augustus 1789 (aan boord overleden).

Pytter Flapper werd op 31 december 1747 ingeschreven als burger van Workum.
*.*
Pieter Dirks komt in de Nederlandse Sontregisters voor als Pieter Dirks Flapper. Hij was schipper en is de Sont bij Elseneur in Denemarken met zijn schip tussen 1751 en 1753 volgens die registers 9 keer gepasseerd.
Na 1753 komt Pieter Dirks Flapper in de Sontregisters niet meer voor.

In de Middelburgsche Courant (Bron: Koninklijke Bibliotheek, Historische Kranten) van 29 juni 1760 is in de rubriek Zee-Tydingen vermeld dat op 24 maart in Texel diverse schepen zijn uitgezeild, waaronder de d'Eendracht", met P.D. Flapper en de "Drie Gebroeders" met Wipke D. Flapper, bestemming Frankrijk.

In de Middelburgsche Courant (Bron: Koninklijke Bibliotheek, Historische Kranten) van 2 september 1760 is in de rubriek Zee-Tydingen vermeld dat
op 1 september 1760 in Middelbrug diverse schepen arriveerden waaronder de "de Eendracht", kapitein Pieter Dirk Flapper de 6 augustus vertrokken uit Koningsbergen.

Pieter trouwt op 13 februari 1747 te Workum, trouwt (kerk) op 13 februari 1747 te Workum met Jeltje Siebes.

3  Wiepke Dirks Flapper, wonende te Woudsend, is overleden voor 31 juli 1825.<199>

Wiepke Dirks komt in de Nederlandse Sontregisters voor als Wiepke Dirks Flapper. Hij was schipper en is de Sont bij Elseneur in Denemarken met zijn schip tussen 1751 en 1763 volgens die registers 15 keer gepasseerd.

In de Middelburgsche Courant van 1 juli 1758 is in de rubriek Zee-Tydingen vermeld dat op 24 juni in Texel diverse schepen zijn uitgezeild, waaronder de "Drie Gebroeders" met Wiepke Dirks Flapper; bestemming Frankrijk (Bron: Koninklijke Bibliotheek, Historische Kranten).

In de Middelburgsche Courant (Bron: Koninklijke Bibliotheek, Historische Kranten) van 29 juni 1760 is in de rubriek Zee-Tydeingen vermeld dat op 24 maart in Texel diverse schepen zijn uitgezeild, waaronder de d'Eendracht", met P.D. Flapper en de "Drie Gebroeders" met Wipke D. Flapper, bestemming Frankrijk.

Wiepke trouwt op 6 januari 1745 te Woudsend, trouwt (kerk) op 9 januari 1745 te Woudsend met de 23-jarige Sibbeltje Sybrens, dochter van Siebrant Jelmers en Anke Broers. Sibbeltje, wonende te Abbega, is geboren te Greonterp, is gedoopt op 5 januari 1722 te Blauwhuis (doopgetuige was haar grootmoeder Tial Broers), is overleden voor 31 juli 1825. Sibbeltje werd hoogstens 103 jaar, 6 maanden en 26 dagen.<200>

4  Marijke Dirks Flapper is geboren in 1720 te Woudsend, zie 33.

70*  Hinne Gerbens.

Hinne was gehuwd met

71*  Liesbet Hendriks.

Van Hinne en Liesbet zijn vier kinderen bekend:

1  Hendrik Hinnes is gedoopt op 21 juli 1716 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was Geert Auckes).

2  Imke Hinnes is gedoopt op 10 augustus 1718 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was Jildou Hendricks), is overleden voor 20 december 1828 te Burgwerd (akte van bekendheid, voor een reeks van jaren overleden). Imke werd hoogstens 110 jaar, 4 maanden en 10 dagen.<201>

Imke trouwt (kerk) op 29 november 1755 te Bolsward op 37-jarige leeftijd met Harmen Douwes. Harmen is overleden voor 20 december 1828 te Burgwerd (akte van bekendheid, voor een reeks van jaren overleden).<202>

3  Gerbrich Hinnes is geboren te Boornzwaag, is gedoopt op 17 oktober 1720 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was Jildou Hendriks (i.p.v. Siouck Tysses)), zie 35.

4  Barbara Hinnes is geboren te Boornzwaag, is gedoopt op 9 november 1722 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was Waltie Dirks), is overleden voor 4 mei 1834 te Balk. Barbara werd hoogstens 111 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Barbara trouwt (kerk) op 9 augustus 1755 op de Heide onder Sint Nicolaasga (huwelijksgetuigen waren Marijke van Putten en zijn oom Eelke Hilkes) op 32-jarige leeftijd met de 25-jarige Jelle Ottes, zoon van Otte Jelles en Joukje Hielkes. Jelle is geboren te Boornzwaag, is gedoopt op 28 oktober 1729 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was zijn tante Grietje Eelkes), is overleden voor 4 mei 1834 te Langweer. Jelle werd hoogstens 104 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

72*  Ocke Reins is overleden op 17 augustus 1689 te Folsgare.

Ocke trouwt (kerk) op 25 januari 1687 te Roodhuis (huwelijksgetuigen waren Sibren Fongers en Dirck Jans) met de ongeveer 33-jarige

73*  Reinske Ottes, wonende te Folsgare, is geboren rond 1654, is overleden op 30 mei 1740 te Hartwerd. Reinske werd ongeveer 86 jaar.

Reinske trouwt (kerk) op 22 september 1698 te Roodhuis op ongeveer 44-jarige leeftijd (2) met Obe Douwes. Obe, wonende te Wolsum, is overleden op 15 mei 1734 te Hartwerd.

Van Ocke en Reinske is een kind bekend:

1  Rein Okkes, zie 36.

76*  (???) Ette Johannes, wonende te Bozum.

Ette trouwt op 25 juni 1690 te Rauwerderhem met

77*  (?) Antie Minnes, wonende te Deersum.

Van Ette en Antie zijn drie kinderen bekend:

1  Johannes Ettes.

Johannes trouwt (kerk) op 17 mei 1722 te Bolsward (huwelijksgetuige was zijn vader Ette Joannes "en Anderen" (zie 76)) met Douttie Pieters.

2  (niet waarschijnlijk) Pitterik Ettes.

Pitterik trouwt (kerk) op 5 februari 1724 te Bolsward (huwelijksgetuigen waren Auke Mintes, Sidse Mintes en Akke Gosses) met Ate Durks, zoon van Dirk Andries (78) en Waltje Alberts (79).

Ate was later gehuwd (2) met Janke Hessels.<203>

3  (niet waarschijnlijk) Siemen Hettes, zie 38.

78*  Dirk Andries, wonende te Burgwerd.

Dirk trouwt op 16 december 1682 te Wonseradeel met

79*  Waltje Alberts, wonende te Kubaard.

Van Dirk en Waltje zijn drie kinderen bekend:

1  Grietje Dirks, zie 39.

2  Ate Durks.

Ate trouwt (kerk) op 5 februari 1724 te Bolsward (huwelijksgetuigen waren Auke Mintes, Sidse Mintes en Akke Gosses) (1) met Pitterik Ettes, (niet waarschijnlijk) dochter van Ette Johannes (76) en Antie Minnes (77). Ate trouwt (kerk) op 30 augustus 1727 te Bolsward (huwelijksgetuigen waren Anna Mintes, Zeyke Gerrits en Ninke Pieters) (2) met Janke Hessels.

3  Andries Dirks, wonende te Hichtum.

Andries trouwt op 15 oktober 1729 te Wonseradeel met Berber Eiberts. Berber, wonende te Rauwerd.

84*  Eeltie Pieters.

Eeltie trouwt op 3 augustus 1715 te Wonseradeel met

85*  Trijntje Lolles, wonende te Greonterp.

Trijntje trouwt op 7 april 1742 te Wonseradeel, trouwt (kerk) op 8 april 1742 te Blauwhuis (2) met Reiner Reiners. Reiner, wonende te Greonterp en te Parrega.

Reiner was eerder gehuwd (1) met N.N..<204>

Van Eeltie en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter Eeltjes is geboren te Sensmeer, is gedoopt op 28 juni 1716 te Blauwhuis (doopgetuige was Here Pieters).

2  Lolle Eelkes is geboren te Sensmeer, is gedoopt op 10 juli 1727 te Blauwhuis (doopgetuige was Ente Lolles), zie 42.

86*  Sybrant Gosses.

Sybrant trouwt (kerk) op 12 september 1718 te Blauwhuis met

87*  Gatske Jans, wonende te Sneek.

Van Sybrant en Gatske zijn zeven kinderen bekend:

1  Yfke Sijbrands, zie 43.

2  Klaaske Siebrens is gedoopt op 30 augustus 1720 te Blauwhuis (doopgetuige was Jeltie Jans).

Klaaske was gehuwd met Gosse Gerbens.

3  Minke Siebrens, wonende te Bolsward, is geboren te Oudega - Wymbr., is gedoopt op 8 mei 1722 te Blauwhuis, is overleden op 16 februari 1803 te Edens. Minke werd 80 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Minke trouwt op 29 mei 1748 te Bolsward (huwelijksgetuigen waren Anna Nintes, Hanskie Pieters en zijn vader Durk Yttes (zie 64)), trouwt (kerk) op 29 mei 1748 te Bolsward (huwelijksgetuigen waren Anna Nintes, Hanskie Pieters en zijn vader Durk Yttes (zie 64)) op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Bauke Dirks, zoon van Dirk Ietes (64) en Waltje Wiebrens (65). Bauke, huisman (boer), wonende te Bolsward en te Edens, is geboren te Boornzwaag, is gedoopt op 26 september 1723 op de Heide onder Sint Nicolaasga (doopgetuige was Wibring Douwes), is overleden op 6 januari 1809 te Edens. Bauke werd 85 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

4  Trijntje Siebrens is geboren te Oudega - Wymbr., is gedoopt op 11 december 1723 te Blauwhuis (doopgetuige was Jeltie Jans).

5  Taeke Siebrens, wonende te Greonterp, is geboren te Oudega - Wymbr., is gedoopt op 7 september 1725 te Blauwhuis (doopgetuige was Ate Gosens), is overleden op 6 januari 1784 te Tjerkwerd. Taeke werd 58 jaar, 3 maanden en 30 dagen.

Taeke trouwt (kerk) op 17 juni 1751 te Blauwhuis op 25-jarige leeftijd (1) met Grietje Ides, dochter van Ide Siebes en Sjoerdje Tjerks. Taeke trouwt op 10 augustus 1776 te Wonseradeel, trouwt (kerk) op 12 augustus 1776 te Blauwhuis op 50-jarige leeftijd (2) met de 20-jarige Antje Wiebes, dochter van Wiebe Gerbens en Mersen Nannes. Antje, wonende te Ferwoude en te Greonterp, is geboren te Tjerkwerd, is gedoopt op 26 december 1755 te Blauwhuis (doopgetuige was Lolck Douwes), is overleden voor 7 november 1818. Antje werd hoogstens 62 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

6  Yke Siebrens is geboren te Oudega - Wymbr., is gedoopt op 30 juni 1727 te Blauwhuis (doopgetuige was Klaaske Jans).

7  Gosse Sijbrens, huisman (boer), wonende te Tjerkwerd.

Gosse trouwt (kerk) op 25 mei 1742 te Blauwhuis (1) met de 20-jarige Vrouk Johannes, dochter van Johannes Broers en Jeltje Feikes. Vrouk is geboren te Greonterp, is gedoopt op 18 februari 1722 te Blauwhuis (doopgetuige was haar grootmoeder Tial Broers). Gosse gaat in ondertrouw op 23 mei 1752 te Bolsward (huwelijksgetuige was Oede Romkes), trouwt op 21 juni 1752 te Bolsward, trouwt (kerk) op 21 juni 1752 te Bolsward (2) met Pietje Oepkes. Pietje, wonende te Bolsward.

88*  Jan Symons is geboren in 1685 te Dronrijp.

Jan was gehuwd met

89*  Antie Iemes.

Van Jan en Antie zijn vier kinderen bekend:

1  Evert Jans is overleden op 25 oktober 1759 te Dronrijp.

Evert trouwt op 20 mei 1754 te Dronrijp met de 34-jarige Trijntje Lieuwes, dochter van Lieuwe Gerbens en Akke Tjallings. Trijntje is geboren te Oosterend - Hennaarderadeel, is gedoopt op 19 februari 1720 te Roodhuis (doopgetuige was Welmoedt Tjallings), is overleden op 18 juli 1757 te Dronrijp. Trijntje werd 37 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

2  Willem Jans, mr. timmerman, is geboren te Dronrijp.

3  Boukje Jans is geboren op 28 mei 1700.

4  Sijmon Jans is geboren op 28 mei 1700 te Dedgum, zie 44.

90*  Johannes Hermens.

Johannes was gehuwd met

91*  Sijke Jans.

Van Johannes en Sijke is een kind bekend:

1  Jannetje Johannes is geboren op 12 februari 1728, zie 45.

106*  Wabe N..

Wabe was gehuwd met

107*  Idske Douwes.

Van Wabe en Idske is een kind bekend:

1  Dieuwke Wabes is afkomstig uit Winsum - Frl., zie 53.


Generatie VIII

(oudovergrootouders)

In deze generatie zijn 6 (5 %) van de 128 voorouders bekend.

128  Ite Dirks, wonende te Uitwellingerga, is overleden tussen 16 januari 1696 en 22 december 1698.<205>

Ite trouwt (kerk) op 9 mei 1677 te Roodhuis (huwelijksgetuigen waren Simme Ites en Jacob Jans) met

129  Grietje Ennes, wonende te Oppenhuizen en te Scharsterbrug.

Van Ite en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Enne Ittes.

Enne trouwt (kerk) op 31 januari 1726 te Rotsterhaule (huwelijksgetuigen waren Catharina Vissinck (zuster van de Pastoor) en Neefje Tietzes) met Botjen Burdes.

2  Sibbeltje Ittes, wonende te Langweer, is overleden op 30 december 1776 op de Heide onder Sint Nicolaasga R.K..

Sibbeltje trouwt op 5 februari 1719 te Heerenveen met Zacharias Meinerts. Zacharias, wonende te Heerenveen.

3  Dirk Ietes is geboren in 1688 en afkomstig uit Langweer, zie 64.

130*  Wiebren.

131*  N.N..

Van Wiebren en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Waltje Wiebrens is afkomstig uit Broek - bij Joure, zie 65.

134*  (??) Wypcke Syttes, wonende te Bolsward.

Wypcke trouwt op 7 september 1679 te Bolsward met

135*  (??) Marycke Pijtters, wonende te Bolsward.

Van Wypcke en Marycke is een kind bekend:

1  mogelijk Meike Wiepkes Flapper, zie 67.


Generatie IX

(oudbetovergrootouders)

In deze generatie zijn 4 (2 %) van de 256 voorouders bekend.

256*  Dirk.

257*  N.N..

Van Dirk en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Ite Dirks, zie 128.

258*  Inne Baukes, wonende te Uitwellingerga, te Broek - bij Joure en te Oppenhuizen, is afkomstig uit.<206>

Inne trouwt op 17 augustus 1635 te Doniawerstal met

259  Ancke Meijes, wonende te Broek - bij Joure.

Van Inne en Ancke zijn vier kinderen bekend:

1  Grietje Ennes, zie 129.

2  Bauke Ennes.

3  Sibbel Ennes, wonende te Oppenhuizen.

Sibbel trouwt op 7 december 1681 te Rauwerderhem met Reinder Tietes. Reinder, wonende te Poppingawier.

4  Auck Ennes.


Generatie X

(stamouders)

In deze generatie zijn 2 van de 512 voorouders bekend.

518  Meije Grieldtszn., boer, wonende te Broek - bij Joure.

Meije trouwt in april 1608 te Doniawerstal (derde proclamatie) met

519*  Griet Heresdr., wonende te Oppenhuizen.

Van Meije en Griet zijn twee kinderen bekend:

1  Ancke Meijes, zie 259.

2  Jucke Meijes, wonende te Broek - bij Joure.

Jucke gaat in ondertrouw (kerk) op 17 oktober 1639 in de Herv. gemeente Langweer - Teroele - Dijken - Boornzwaag met Trijn Uilkes. Trijn, wonende te Langweer.


Generatie XI

(stamgrootouders)

In deze generatie zijn 2 van de 1024 voorouders bekend.

1.036*  Greelt Juckes, wonende te Broek - bij Joure, is overleden na 29 januari 1607.<207>

Greelt was gehuwd met

1.037*  Anna Johansdr. is overleden op 29 januari 1607.<208>

Van Greelt en Anna zijn twee kinderen bekend:

1  Meije Grieldtszn., zie 518.

2  N.N. Greelts is overleden voor 7 juni 1638.<209>

N was gehuwd met Haringh Ryoerts. Haringh is overleden voor 7 juni 1638.<210>


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op woensdag 6 juni 2018 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20171111 door Sietze Elsinga.

1)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Johannes Yette Flapper, bidprentje (27 nov 1942)

2)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Johannes Yette Flapper, bidprentje (27 nov 1942)

3)  begraven: eigen archief, bidprentje - Johannes Yette Flapper, bidprentje (27 nov 1942)

4)  geboorte: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1881 G. - Grietje Schaper, geboorteakte (Workum 18 mrt 1881)

5)  aangifte geboorte: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1881 G. - Grietje Schaper, geboorteakte (Workum 18 mrt 1881)

6)  overlijden: Tresoar, Sneek, burgelijke stand BS 1906 ovl. - Henderina Regina Flapper, overlijdensakte (Sneek 2 feb 1906)

7)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Henderina Regina Flapper (9 sep 1982)

8)  crematie: eigen archief, bidprentje - Henderina Regina Flapper (9 sep 1982)

9)  Adrianus trouwt op 14 juni 1920 te Helmond met Hendrika.

10)  begraven: eigen archief, bidprentje - Hendrika Theodora Spierings (19 jul 1948)

11)  Hendrika Theodora Spierings, dochter van Eligius Spierings en Petronella Cornelia van Dijk. Hendrika is geboren op 27 februari 1894 te Helmond, is overleden op 19 juli 1948 te Utrecht, is begraven op 22 juli 1948 te Utrecht. Hendrika werd 54 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

12)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Yette Johannes Flapper (21 mrt 1914)

13)  begraven: eigen archief, bidprentje - Yette Johannes Flapper (21 mrt 1914)

14)  begraven: eigen archief, bidprentje - Sjieuwke Gerbens Pietersma (11 jul 1871)

15)  begraven: eigen archief, bidprentje - Jantje M. Obbema (6 apr 1935)

16)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Johannes Yette Flapper, bidprentje (27 nov 1942)

17)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Regina Flapper (Franeker 27 feb 1960)

18)  begraven: eigen archief, bidprentje - Regina Flapper (Franeker 27 feb 1960)

19)  geboorte: Maurits Flapper, persoonskaart (3 mrt 1977)

20)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Maurits Yettes Flapper, bidprentje (Franeker 3 mrt 1977)

21)  begraven: eigen archief, bidprentje - Maurits Yettes Flapper, bidprentje (Franeker 3 mrt 1977)

22)  geboorte: Maurits Flapper, persoonskaart (3 mrt 1977)

23)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Baukje Ates Roorda (14 feb 1965)

24)  begraven: eigen archief, bidprentje - Baukje Ates Roorda (14 feb 1965)

25)  begraven: eigen archief, bidprentje - Sjieuwke Flapper (20 feb 1958)

26)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Sjieuwke Flapper (20 feb 1958)

27)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Rinske Roorda (5 aug 1952)

28)  begraven: eigen archief, bidprentje - Rinske Roorda (5 aug 1952)

29)  begraven: eigen archief, bidprentje - Taetsche Lolles van der Meer (17 aug 1880)

30)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Taetsche Lolles van der Meer (17 aug 1880)

31)  begraven: eigen archief, bidprentje - Taetsche Lolles van der Meer (17 aug 1880)

32)  begraven: eigen archief, bidprentje - Lodewijk Johs Flapper (24 mei 1896)

33)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Yette Johannes Flapper (21 mrt 1914)

34)  begraven: eigen archief, bidprentje - Yetje Johs. Flapper (20 dec 1890)

35)  begraven: eigen archief, bidprentje - Catharina Johannis Flapper (8 mei 1911)

36)  begraven: eigen archief, bidprentje - Michiel Johannes Flapper (24 jun 1881)

37)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1846 H - Obbema - Heyma, huwelijk (Wonseradeel 9 mei 1846)

38)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1846 H - Obbema - Heyma, huwelijk (Wonseradeel 9 mei 1846)

39)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1846 H - Obbema - Heyma, huwelijk (Wonseradeel 9 mei 1846)

40)  begraven: eigen archief, bidprentje - Gorrit Obbema (30 apr 1935)

41)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Klaske P. de Boer (8 okt 1940)

42)  begraven: eigen archief, bidprentje - Klaske P. de Boer (8 okt 1940)

43)  begraven: eigen archief, bidprentje - Yette Jacobs Flapper (10 mrt 1835)

44)  begraven: eigen archief, bidprentje - Entje Pieters Miedema (14 jan 1832)

45)  overlijden: Tresoar, Barradeel, burgelijke stand BS 1880 ovl. - Douwe van der Tol, overlijdensakte (Barradeel 1 jul 1880)

46)  huwelijk: Tresoar, Franekeradeel, burgelijke stand BS 1837 H - Tol - Lageland, huwelijk (Franekeradeel 7 mei 1837)

47)  Douwe trouwt op 7 mei 1837 te Franekeradeel met Sietske.

48)  Sietske Gerbens Laagland, dochter van Gerben Gerrits Laagland en Grietje Ypes van der Zee. Sietske, zonder beroep, wonende te Achlum en te Almenum, is gedoopt op 20 november 1807 te Joure (doopgetuige was Yfke Yfkes).

49)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Jakob Yettes Flapper (26 nov 1855)

50)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Anderske Jans Jorna

51)  overlijden: website Tresoar, Bolsward, Memories van Successie 2021 - Pieter Yetes Flapper, memorie van aangifte successierechten (19 apr 1831)

52)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Tjitske Joannes van der Meulen (12 mei 1838)

53)  begraven: eigen archief, bidprentje - Tjitske Joannes van der Meulen (12 mei 1838)

54)  Teetske trouwt op 28 mei 1853 te Wonseradeel met Jacob.

55)  begraven: eigen archief, bidprentje - Jacob Douwes Flapper (26 apr 1910)

56)  Jacob Douwes Flapper, zoon van Douwe Ietes Flapper en Renske Maurens Rollema. Jacob, zonder beroep, wonende te Burgwerd, te Hieslum en te Witmarsum, is geboren op 22 december 1824 te Hartwerd, is overleden op 26 april 1910 te Witmarsum, is als overleden aangegeven op 27 april 1910 te Wonseradeel (aangevers overlijden waren Hendricus Adrianus de Bruin en zijn neef Pieter Flapper (neef)), is begraven op 30 april 1910 te Bolsward. Jacob werd 85 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

57)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Elisabeth Jettes Flapper (15 dec 1876)

58)  begraven: eigen archief, bidprentje - Elisabeth Jettes Flapper (15 dec 1876)

59)  Tjebbe trouwt op 3 mei 1834 te Wonseradeel met Trijntje.

60)  Trijntje Thomas Symonsma, dochter van Thomas Symons Symonsma en Sieuwke Jarings Rijpma. Trijntje, boerin, wonende te Greonterp, is geboren op 28 maart 1813 te Greonterp, is overleden op 1 april 1843 te Wonseradeel. Trijntje werd 30 jaar en 4 dagen.

61)  ongehuwd overleden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 2839 ovl. - Machiel Yettes Flapper, overlijdensakte (Wonseradeel 2 sep 1839)

62)  aangifte overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 2839 ovl. - Machiel Yettes Flapper, overlijdensakte (Wonseradeel 2 sep 1839)

63)  begraven: eigen archief, bidprentje - Michaël Yettes Flapper (31 aug 1839)

64)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1831 H - Zee - Symonsma, huwelijk (Wonseradeel 23 apr 1831)

65)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1872 ovl. - Ytje Johannes Symonsma, overlijdensakte (Bolsward 9 mrt 1872)

66)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1831 H - Zee - Symonsma, huwelijk (Wonseradeel 23 apr 1831)

67)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1814 H - Zee - Dijkstra, huwelijk (Nijland - Súdwest Fryslân 4 nov 1814)

68)  Meye trouwt op 4 november 1814 te Nijland - Súdwest Fryslân (huwelijksgetuigen waren Frans Reinsma (geen relatie vermeld), Lieuwe Tjeerds Ypma (geen relatie vermeld), zijn broer Wijbe Lazes van der Zee en zijn broer Tjalling Lazes van der Zee) met Boukien.

69)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1831 H - Zee - Symonsma, huwelijk (Wonseradeel 23 apr 1831)

70)  Boukien Hessels Dijkstra, dochter van Hessel Bokkes Dijkstra en Fentje Beerents. Boukien, zonder beroep, wonende te Loënga, is geboren rond 1794 te Loënga, is overleden op 15 september 1826 te Westhem. Boukien werd ongeveer 32 jaar.

71)  huwelijk: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1816 H - Obma - Rolma, huwelijk (Bolsward 28 jan 1816)

72)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1891 ovl. - Sietze Veldman, overlijdensakte (Bolsward 2 sep 1891)

73)  huwelijk: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1848 H - Veltman - Ettema, huwelijk (Bolsward 13 feb 1848)

74)  Sytze trouwt op 13 februari 1848 te Bolsward met Agnietje.

75)  Agnietje Baukes Ettema, dochter van Bauke Jans Ettema en Marijke Josephs Halma. Agnietje, zonder beroep, wonende te Bolsward, is geboren op 8 april 1812 te Bolsward (Marnezijl), is gedoopt op 8 april 1812 te Bolsward, is overleden op 13 januari 1891 te Bolsward. Agnietje werd 78 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

76)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1846 H - Obbema - Heyma, huwelijk (Wonseradeel 9 mei 1846)

77)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1846 H - Obbema - Heyma, huwelijk (Wonseradeel 9 mei 1846)

78)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1846 H - Obbema - Heyma, huwelijk (Wonseradeel 9 mei 1846)

79)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1846 H - Obbema - Heyma, huwelijk (Wonseradeel 9 mei 1846)

80)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1846 H - Obbema - Heyma, huwelijk (Wonseradeel 9 mei 1846)

81)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1846 H - Obbema - Heyma, huwelijk (Wonseradeel 9 mei 1846)

82)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1814 ovl. - Lysbeth Gerrits, overlijdensakte (Nijland - Súdwest Fryslân 29 nov 1814)

83)  begraven: eigen archief, bidprentje - Gerberig Jakobs Flapper (3 nov 1848)

84)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1827 ovl. - Marijke Jacobs Flapper, overlijdensakte (Wonseradeel 15 apr 1821)

85)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1832 ovl. - Thomas Bokkes van der Zee, overlijdensakte (Wonseradeel 8 apr 1832)

86)  Thomas trouwt op 16 augustus 1828 te Wonseradeel met Antje.

87)  Antje Sjoerds Kingma, dochter van Sjoerd Jentjes Kingma en Dutje Pieters Pietersma. Antje, wonende te Idzega en te Bolsward, is geboren op 5 mei 1797 te Idzega, is gedoopt op 5 mei 1797 te Blauwhuis, is overleden op 21 februari 1847 te Idzega. Antje werd 49 jaar, 9 maanden en 16 dagen.

88)  begraven: eigen archief, bidprentje - Matzen Jacobs Flapper (24 feb 1862)

89)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Feike Meijes Langedijk (21 sep 1848)

90)  begraven: eigen archief, bidprentje - Feike Meijes Langedijk (21 sep 1848)

91)  begraven: eigen archief, bidprentje - Gerrit Jakobs Flapper (13 okt 1873)

92)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Nijland - Flapper, huwelijk (Wymbritseradeel 27 sep 1815)

93)  doop: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Nijland - Flapper, huwelijk (Wymbritseradeel 27 sep 1815)

94)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1822 H - Nijland - Bandstra, huwelijk (Wymbritseradeel 8 sep 1822)

95)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Nijland - Flapper, huwelijk (Wymbritseradeel 27 sep 1815)

96)  doop: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1815 H - Nijland - Flapper, huwelijk (Wymbritseradeel 27 sep 1815)

97)  huwelijk: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1822 H - Nijland - Bandstra, huwelijk (Wymbritseradeel 8 sep 1822)

98)  Pieter trouwt op 8 september 1822 te Wymbritseradeel met Lydia.

99)  geboorte: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1822 H - Nijland - Bandstra, huwelijk (Wymbritseradeel 8 sep 1822)

100)  doop: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1822 H - Nijland - Bandstra, huwelijk (Wymbritseradeel 8 sep 1822)

101)  Lydia Bouwes Bandstra, dochter van Bouwe Fopkes en IJtje Remkes. Lydia, wonende te Oudega - Wymbr., is geboren op 11 juni 1797 te Oudega - Wymbr., is gedoopt op 25 juni 1797 te Oudega - Wymbr..

102)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1829 H - Miedema - Meer, huwelijk (Wonseradeel 9 mei 1829)

103)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1829 H - Miedema - Meer, huwelijk (Wonseradeel 9 mei 1829)

104)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1844 ovl. - Rein Pieters Miedema, overlijdensakte (Wonseradeel 4 apr 1844)

105)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1842 ovl. - Obe Pieters Miedema, overlijdensakte (Wonseradeel 23 mei 1842)

106)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1829 H - Miedema - Meer, huwelijk (Wonseradeel 9 mei 1829)

107)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1829 H - Miedema - Meer, huwelijk (Wonseradeel 9 mei 1829)

108)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1829 H - Miedema - Meer, huwelijk (Wonseradeel 9 mei 1829)

109)  Gatske trouwt op 20 juni 1844 te Wonseradeel met Tjerk.

110)  Tjerk Pieters Kuipers, zoon van Pieter Tjallings Kuipers en Sitske Tjerks. Tjerk, kuiper, is geboren te Burgwerd, is gedoopt op 4 april 1810 te Bolsward.

111)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1812 ovl. - Hessel Jarings van der Meer, overlijdensakte (Nijland - Súdwest Fryslân 4 mei 1812)

112)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1825 ovl. - Trijntje Lolles van der Meulen, overlijdensakte (Wymbritseradeel 14 sep 1825)

113)  aangifte overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1825 ovl. - Trijntje Lolles van der Meulen, overlijdensakte (Wymbritseradeel 14 sep 1825)

114)  ongehuwd overleden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1830 ovl. - Jarig Hessels van der Meer, overlijdensakte (Wymbritseradeel 9 aug 1830)

115)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1818 ovl. - Johannes Simons Simonsma, overlijdensakte (Workum 29 apr 1818)

116)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1819 H - Simonsma - Scheltinga, huwelijk (Workum 27 jun 1819)

117)  geboorte: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1844 ovl. - Yda Feddes Graaf, overlijdensakte (Bolsward 11 apr 1844)

118)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1844 ovl. - Yda Feddes Graaf, overlijdensakte (Bolsward 11 apr 1844)

119)  huwelijk: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1819 H - Simonsma - Scheltinga, huwelijk (Workum 27 jun 1819)

120)  doop: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1819 H - Simonsma - Scheltinga, huwelijk (Workum 27 jun 1819)

121)  Maria trouwt op 10 november 1813 te Balk met Douwe.

122)  Douwe Christiaans Draayer, zoon van Christiaan Hendriks en Henderina Douwes. Douwe is gedoopt op 29 oktober 1787 te Balk, is overleden op 11 februari 1827 te Gaasterland. Douwe werd 39 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

123)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1879 ovl. - Otte Johannes Simonsma, overlijdensakte (Workum 16 apr 1879)

124)  doop: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1817 H - Hogema - Pal, huwelijk (Workum 23 nov 1817)

125)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1834 ovl. - Trijntje Durks van der Pal, overlijdensakte (Workum 5 apr 1834)

126)  huwelijk: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1817 H - Hogema - Pal, huwelijk (Workum 23 nov 1817)

127)  Trijntje trouwt op 23 november 1817 te Workum (huwelijksgetuigen waren haar verre neef (6e graad) Pieter Rinks Veltman (neef van de bruidegom), zijn zwager Durk Durks van der Meer (zwager van de bruidegom), haar oom Fonger Teekes van der Pal (oom van de bruid) en haar oom Olfert Teekes van der Pal (oom van de bruid)) met Ansche.

128)  overlijden: website Tresoar, Bolsward, Memories van Successie 2022 - Allert Pieters Hogema, memorie van aangifte successierechten (21 sep 1831)

129)  Ansche Allerts Hogema, zoon van Allert Pieters Hogema en Trijntje Sjoerds. Ansche, boerenknecht, wonende te Workum, is geboren te Workum, is gedoopt op 4 april 1795 te Workum (doopgetuige was zijn oom Tjalling Pieters), is overleden voor 21 september 1831. Ansche werd hoogstens 36 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

130)  begraven: eigen archief, bidprentje - Bauke Johannes Siemonsma (4 sep 1870)

131)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1817 ovl. - Douwe Fokeles Obbema, overlijdensakte (Franeker 28 nov 1817)

132)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1829 H - Obbema - Vries, huwelijk (Franeker 22 feb 1829)

133)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1864 ovl. - Aafke Fokeles Obbema, overlijdensakte (Wonseradeel 11 feb 1864)

134)  huwelijk kerk: Tresoar, Harlingen, Dtb. DTB 347 - Paulus Douis - Oeke Jans, huwelijk (Harlingen 22 feb 1808)

135)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1824 ovl. - Oeke Jans Westra, overlijdensregister (Franeker 5 apr 1824)

136)  huwelijk: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1829 H - Obbema - Vries, huwelijk (Franeker 22 feb 1829)

137)  Lijsbeth trouwt op 10 mei 1818 te Franekeradeel met Willem.

138)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1829 H - Obbema - Vries, huwelijk (Franeker 22 feb 1829)

139)  Willem Jacobs Zak, zoon van Jacob Willems en Regina Erasmus. Willem, arbeider, wonende te Franeker, is geboren op 22 januari 1794 te Makkum, is gedoopt op 26 januari 1794 te Makkum, is overleden op 25 augustus 1824 te Franeker. Willem werd 30 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

140)  Lijsbeth trouwt op 18 maart 1838 te Franeker met Wybe.

141)  Tjitske Douwes Tigchelaar, dochter van Douwe Gerrits Tigchelaar en Dooike Bernardus Kuhlmann. Tjitske, wonende te Midlum, is geboren te Midlum, is gedoopt op 27 mei 1797 te Harlingen (doopgetuige was Jan Bernardus), is overleden op 15 juli 1836. Tjitske werd 39 jaar, 1 maand en 18 dagen.

142)  Wybe Wietses Vlietstra, zoon van Wietze Lieuwes Vlietstra en Berber Tjeerds. Wybe, metselaar, is geboren op 3 oktober 1796 te Franeker. Wybe was eerder gehuwd (1) met Tjitske Douwes Tigchelaar.

143)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1835 ovl. - Douwe Yettes Flapper, overlijdensakte (Wonseradeel 9 jan 1835)

144)  aangifte overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1835 ovl. - Douwe Yettes Flapper, overlijdensakte (Wonseradeel 9 jan 1835)

145)  begraven: eigen archief, bidprentje - Douwe Yettis Flapper (9 jan 1835)

146)  Douwe trouwt op 2 juni 1782 te Burgwerd, trouwt (kerk) op 3 juni 1782 te Bolsward (huwelijksgetuige was zijn moeder Maryke Yttis (zie 33)) met Antje.

147)  Antje Jans Teernstra, dochter van Jan Allerts Teernstra en Aaltje Foppes. Antje, wonende te Hartwerd en te Burgwerd, is geboren te Burgwerd, is gedoopt op 7 november 1760 te Bolsward (doopgetuige was Sitske Allards (i.p.v. Tiark Allards)), is overleden op 3 april 1791 te Hartwerd. Antje werd 30 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

148)  Yeb trouwt op 2 mei 1813 te Franekeradeel met Fetje.

149)  Fetje Cornelis van der Tol, dochter van Cornelis Ypes van der Tol en Antje Dirks. Fetje is geboren op 5 januari 1789, is overleden op 23 april 1814 te Achlum. Fetje werd 25 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

150)  huwelijk: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1820 H - Werf - Rolma, huwelijk (Bolsward 11 jun 1820)

151)  overlijden: Tresoar, Bolsward, burgelijke stand BS 1869 ovl. - Simme Douwes van der Werf, overlijdensakte (Bolsward 20 nov 1869)

152)  geboorte: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1832 ovl. - Oepke Ates Heima, overlijdensregister (Workum 24 jan 1832)

153)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1832 ovl. - Oepke Ates Heima, overlijdensregister (Workum 24 jan 1832)

154)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1822 ovl. - Trijntje Hessels, overlijdensakte (Wonseradeel 31 dec 1822)

155)  aangifte overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1822 ovl. - Trijntje Hessels, overlijdensakte (Wonseradeel 31 dec 1822)

156)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1846 H - Obbema - Heyma, huwelijk (Wonseradeel 9 mei 1846)

157)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1847 ovl. - Ytje Oepkes Heyma, overlijdensakte (Wonseradeel 7 mrt 1847)

158)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1847 ovl. - Ytje Oepkes Heyma, overlijdensakte (Wonseradeel 7 mrt 1847)

159)  huwelijk: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1823 H - Elzinga - Heyma, huwelijk (Wonseradeel 6 sep 1823)

160)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1841 ovl. - Ulbe Klazes Elzinga, overlijdensakte (Wonseradeel 26 jan 1841)

161)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1846 H - Obbema - Heyma, huwelijk (Wonseradeel 9 mei 1846)

162)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1846 H - Obbema - Heyma, huwelijk (Wonseradeel 9 mei 1846)

163)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1846 H - Obbema - Heyma, huwelijk (Wonseradeel 9 mei 1846)

164)  begraven: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1836 H - Flapper - Ketelaar, huwelijk (Workum 27 jul 1836)

165)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1814 ovl. - Marijke Dirks Flapper, overlijdensakte (Wonseradeel 25 mrt 1814)

166)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1834 ovl. - Waltje Yettes Flapper, overlijdensakte (Wonseradeel 23 jan 1834)

167)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1817 H - Altena - Flapper, huwelijk (Wonseradeel 8 nov 1817)

168)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1835 ovl. - Douwe Yettes Flapper, overlijdensakte (Wonseradeel 9 jan 1835)

169)  aangifte overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1835 ovl. - Douwe Yettes Flapper, overlijdensakte (Wonseradeel 9 jan 1835)

170)  begraven: eigen archief, bidprentje - Douwe Yettis Flapper (9 jan 1835)

171)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1814 ovl. - Lysbeth Gerrits, overlijdensakte (Nijland - Súdwest Fryslân 29 nov 1814)

172)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1814 ovl. - Lysbeth Gerrits, overlijdensakte (Nijland - Súdwest Fryslân 29 nov 1814)

173)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1848 ovl. - Jan Gerrits Westendorp, overlijdensakte (Wonseradeel 4 feb 1848)

174)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1839 ovl. - Attje Pieters Hogema, overlijdensakte (Wonseradeel 2 feb 1839)

175)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1812 ovl. - Hessel Jarings van der Meer, overlijdensakte (Nijland - Súdwest Fryslân 4 mei 1812)

176)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1826 ovl. - Eeltje Lolles van der Meulen, overlijdensakte (Wonseradeel 9 jan 1826)

177)  aangifte overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1826 ovl. - Eeltje Lolles van der Meulen, overlijdensakte (Wonseradeel 9 jan 1826)

178)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1824 H - Meulen - Wey, huwelijk (Wonseradeel 15 mei 1824)

179)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1832 ovl. - Pieter Lolles van der Meulen, overlijdensakte (Wonseradeel 26 mrt 1832)

180)  aangifte overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1832 ovl. - Pieter Lolles van der Meulen, overlijdensakte (Wonseradeel 26 mrt 1832)

181)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1830 ovl. - Simon Jacobs Adema, overlijdensakte (Wonseradeel 27 feb 1830)

182)  geboorte: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1834 ovl. - Beitske Wijpkes Adema, overlijdensakte (Wonseradeel 10 mei 1834)

183)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1834 ovl. - Beitske Wijpkes Adema, overlijdensakte (Wonseradeel 10 mei 1834)

184)  aangifte overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1834 ovl. - Beitske Wijpkes Adema, overlijdensakte (Wonseradeel 10 mei 1834)

185)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1817 ovl. - Douwe Symons Symonsma, overlijdensakte (Wonseradeel 27 mei 1817)

186)  Gerben trouwt op 4 februari 1778 te Bolsward, trouwt (kerk) op 4 februari 1778 te Bolsward met Lutske.

187)  overlijden: website Tresoar, Bolsward, Memories van Successie 2025 - Hyke Lieuwes Plantinga, memorie van aangifte successierechten (1 jun 1833)

188)  Lutske Lieuwes, dochter van Lieuwe Robijns en Minke Meijes. Lutske is geboren te Workum, is gedoopt op 8 december 1749 te Workum (doopgetuige was Iebel Robyns), is overleden voor 1 juni 1833. Lutske werd hoogstens 83 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

189)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1819 H - Simonsma - Scheltinga, huwelijk (Workum 27 jun 1819)

190)  overlijden: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1819 H - Simonsma - Scheltinga, huwelijk (Workum 27 jun 1819)

191)  geboorte: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1825 ovl. - Tietje Fokeles Obbema, overlijdensakte (Franeker 10 nov 1825)

192)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1825 ovl. - Tietje Fokeles Obbema, overlijdensakte (Franeker 10 nov 1825)

193)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1825 ovl. - Tietje Fokeles Obbema, overlijdensakte (Franeker 10 nov 1825)

194)  Antonius gaat in ondertrouw op 13 mei 1791 te Sneek, gaat in ondertrouw (kerk) op 13 mei 1791 te Sneek, trouwt (kerk) op 25 mei 1791 te Sneek 3e proclamatie met Nimia.

195)  Nimia Dorothea Steenstra. Nimia, wonende te Sneek.

196)  overlijden: Tresoar, Franeker, burgelijke stand BS 1816 ovl. - Minke Fokeles Obbema, overlijdensakte (Franeker 22 nov 1816)

197)  geboorte: Tresoar, Workum, burgelijke stand BS 1832 ovl. - Oepke Ates Heima, overlijdensregister (Workum 24 jan 1832)

198)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1814 ovl. - Marijke Dirks Flapper, overlijdensakte (Wonseradeel 25 mrt 1814)

199)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1825 ovl. - Broer Wiepkes Flapper, overlijdensakte (Wymbritseradeel 31 jul 1825)

200)  overlijden: Tresoar, Wymbritseradeel, burgelijke stand BS 1825 ovl. - Broer Wiepkes Flapper, overlijdensakte (Wymbritseradeel 31 jul 1825)

201)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1828 H - Walda - Taekema, huwelijk (Wonseradeel 20 dec 1828)

202)  overlijden: Tresoar, Wonseradeel, burgelijke stand BS 1828 H - Walda - Taekema, huwelijk (Wonseradeel 20 dec 1828)

203)  Ate trouwt (kerk) op 30 augustus 1727 te Bolsward (huwelijksgetuigen waren Anna Mintes, Zeyke Gerrits en Ninke Pieters) met Janke.

204)  N.N.. N is overleden voor 7 juli 1742.

205)  overlijden: M.F.L. (Mia) Flapper, Bote Flapper, kwartierstaat

206)  herkomst: M.F.L. (Mia) Flapper, Bote Flapper, kwartierstaat

207)  overlijden: M.F.L. (Mia) Flapper, Bote Flapper, kwartierstaat

208)  overlijden: M.F.L. (Mia) Flapper, Bote Flapper, kwartierstaat

209)  overlijden: M.F.L. (Mia) Flapper, Bote Flapper, kwartierstaat

210)  overlijden: M.F.L. (Mia) Flapper, Bote Flapper, kwartierstaat


Opmerkingen:
004A