Parenteel van Pieter Jakobs Schikan


Bijgewerkt op: 5 juni 2018

Home Pagina     


Inleiding
Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - Schikan -:
Parenteel van Pieter Jakobs Schikan.


Generatie I

(tot 1791)

In deze generatie is één gezin met kinderen bekend met 3 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1783 en 1789. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Wehe-Den Hoorn (2x) en Eenrum.

I  Pieter Jakobs Schikan, kleermaker, wonende te Den Andel, is geboren te Groningen, is overleden op 18 juli 1791 te Eenrum (nalatende zijn vrouw, 2 zoons en 1 dochter).<1>

Op 15 augustus 1756 is in de Martinikerk gedoopt Pieter Jacobs, zoon van Pieter Jakobs en Jantjen Berends, wonende aan de Grote Markt.
Volgens het kleine doopboek van de Martinikerk is de moeder weduwe.

Pieter Jacobs Schikan is volgens de gegevens van zijn huwelijk geboren in Groningen.
Pieter Jakobs Schikan is dus mogelijk geboren in 1756, alleen klopt het patroniem dan niet.

Pieter trouwt op 10 februari 1781 te Eenrum met de 23-jarige Fenje Jans, dochter van Jan Tjaards Bot en Martha Gillis. Fenje, dagloonster, wonende te Den Hoorn en te Hoorn - Leens, is geboren op 30 juli 1757 te Kloosterburen, is R.K. gedoopt op 31 juli 1757 te Den Hoorn (doopgetuige was Ewke Harms), is overleden op 30 oktober 1819 te Hoorn - Leens (Huis 112). Fenje werd 62 jaar en 3 maanden.<2,3>

Van Pieter en Fenje zijn drie kinderen bekend:

1  Jacobus Pieters Schikan is R.K. gedoopt op 25 december 1783 te Wehe-Den Hoorn (doopgetuige was Sara Hindriks), zie II-A.

2  Martha Pieters Schikan, dienstmaagd, is R.K. gedoopt op 18 november 1786 te Wehe-Den Hoorn (doopgetuige was Geeske Jacobs), is overleden op 30 november 1816 te Den Hoorn. Martha werd 30 jaar en 12 dagen.

3  Johannes Pieters Schikan is geboren te Eenrum, is R.K. gedoopt op 8 november 1789 te Den Hoorn (doopgetuige was Grietje Christiaans), zie II-B.


Generatie II

(van 1783 tot 1821)

In deze generatie zijn 2 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 15 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1805 en 1823. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Warfhuizen (4x), Den Hoorn (4x), Obergum (2x), Leens (2x), Eenrum (2x) en Winsum - Gr..

II-A  Jacobus Pieters Schikan, zoon van Pieter Jakobs Schikan (I) en Fenje Jans, kleermaker, wonende te Hoorn - Leens, te Eenrum en te Noord - Amerika, is R.K. gedoopt op 25 december 1783 te Wehe-Den Hoorn (doopgetuige was Sara Hindriks).

Jacobus trouwt (kerk) (R.K.) op 14 mei 1804 te Den Hoorn op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Tjaakjen (Jakoba) Berents Woesthof. Tjaakjen, kleermaakster, wonende te Eenrum, te Hoorn - Leens en te Noord - Amerika, waarschijnlijk is geboren rond 1782, waarschijnlijk is overleden op 11 februari 1861, waarschijnlijk is begraven te Atlanta - Fulton County - Georgia - U.S.A. (Oakland Cemetery). Tjaakjen werd ongeveer 79 jaar.

Van Jacobus en Tjaakjen zijn tien kinderen bekend:

1  Engelina Jacobs Schikan is R.K. gedoopt op 7 september 1805 te Den Hoorn (doopgetuige was Anna Harms).

2  Triphena Jacobs Schikan, naaister, is geboren te Eenrum, is R.K. gedoopt op 5 november 1806 te Den Hoorn (doopgetuige was haar grootmoeder Fenje Jans), is overleden op 14 oktober 1835 te Eenrum. Triphena werd 28 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

3  Petrus Jacobs Schikan is geboren te Eenrum, is R.K. gedoopt op 22 september 1809 te Den Hoorn (doopgetuige was Margaritha "echtgenote van Gerardus Hindriks "), zie III-A.

4  Engelina (Engelijne) Jacobs Schikan, wolnaaister, wonende te Leens, is geboren op 10 januari 1812 te Warfhuizen, is overleden op 14 november 1836 te Leens "wollenaaister". Engelina werd 24 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Engelina trouwt op 26 augustus 1836 te Leens op 24-jarige leeftijd met de 27-jarige Jelte Renjes de Boer, zoon van Renje Jeltes de Boer en Hendrikje Mattheus. Jelte, timmerman, wonende te Leens, is R.K. gedoopt op 17 september 1808 te Den Hoorn, is overleden op 18 oktober 1843 te Vierhuizen - Gr.. Jelte werd 35 jaar, 1 maand en 1 dag.<4>

Jelte was later gehuwd (2) met zijn verre halfnicht (10e graad) Katriena Eilderts Durenkamp.<5,6>

5  Bernardus Jacobs Schikan is geboren op 3 februari 1814 te Den Hoorn, zie III-B.<7>

6  Johannes Jacobs Schikan is geboren op 19 oktober 1815 te Den Hoorn, is overleden op 15 november 1815 te Den Hoorn. Johannes werd 27 dagen.

7  Wabina Jacobs Schikan, dienstmeid, wonende te Wehe, is geboren op 25 november 1816 te Den Hoorn.

Wabina trouwt op 19 mei 1842 te Leens op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Gijsbertus Mathaüs Uters, zoon van Ludolf Uters en Lucretia Jans van Lintel. Gijsbertus, dienstknecht, wonende te Leens, is geboren rond 1811 te Hoogezand.<8,9>

8  Johannes Jacobs Schikan is geboren op 25 januari 1819 te Warfhuizen, zie III-C.

9  Helena Jacobs Schikan is geboren op 3 juli 1821 te Warfhuizen, is overleden op 1 augustus 1826 te Warfhuizen. Helena werd 5 jaar en 29 dagen.

10  doodgeboren kind Schikan is doodgeboren op 14 oktober 1823 te Warfhuizen.

II-B  Johannes Pieters Schikan, zoon van Pieter Jakobs Schikan (I) en Fenje Jans, kleermaker en kleermakersknecht, wonende te Obergum, is geboren te Eenrum, is R.K. gedoopt op 8 november 1789 te Den Hoorn (doopgetuige was Grietje Christiaans), is overleden op 3 januari 1821 07.00 uur te Obergum (Huis 86). Johannes werd 31 jaar, 1 maand en 26 dagen.<10>

Johannes trouwt op 3 juni 1814 te Winsum - Gr. op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Gezine Geerts Bot, dochter van Geert Pieters Bot en Anna Hindriks Vloedman. Gezine, vroedvrouw, wonende te Bedum en te Obergum, is geboren te Obergum, is R.K. gedoopt op 7 maart 1790 te Den Hoorn, is overleden op 2 april 1856 te Bedum. Gezine werd 66 jaar en 26 dagen.<11..13>

Gezine was later gehuwd (2) met Johan Harm Geert Westerhuis.<14,15>

Van Johannes en Gezine zijn vijf kinderen bekend:

1  Elizabeth Jans Schikan te Obergum, is geboren op 13 september 1814 23.00 uur te Obergum (25), zie III-D.<16>

2  Johanna Schikan is geboren op 19 oktober 1815 te Leens, is gedoopt te Den Hoorn.

3  Fenna Johannes Schikan is geboren op 16 december 1816 te Obergum, is R.K. gedoopt, zie III-E.<17>

4  Johannes Schikan is geboren op 25 januari 1819 te Leens, is gedoopt te Den Hoorn.

5  Pieter Johannes Schikan is geboren op 21 april 1819 te Winsum - Gr., zie III-F.


Generatie III

(van 1805 tot 1909)

In deze generatie zijn 6 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 29 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1839 en 1867. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Eenrum (8x), Bedum (5x), Usquert (4x), Wehe (3x), Atlanta - Fulton County - Georgia - U.S.A. (2x), Onderdendam, Leens, Kantens en Georgia - U.S.A..

III-A  Petrus Jacobs Schikan, zoon van Jacobus Pieters Schikan (II-A) en Tjaakjen (Jakoba) Berents Woesthof, kleermakersknecht en kleermaker, wonende te Middelstum en te Wehe, is geboren te Eenrum, is R.K. gedoopt op 22 september 1809 te Den Hoorn (doopgetuige was Margaritha "echtgenote van Gerardus Hindriks "), is overleden op 13 oktober 1867 te Wehe. Petrus werd 58 jaar en 21 dagen.

Petrus trouwt op 12 januari 1839 te Bedum op 29-jarige leeftijd (1) met de 39-jarige Geertruida La Febre, dochter van Johannes Le Febre en Fenje Derks. Geertruida, dagloonster en hoedenmaakster, wonende te Onderdendam, is geboren te Onderdendam, is R.K. gedoopt op 17 januari 1799 te Bedum (doopgetuige was Anje Luurts (vrouw van Niclaas Hendr. Zwaag)), is overleden op 20 juli 1855 te Wehe "hoedemaakster". Geertruida werd 56 jaar, 6 maanden en 3 dagen.<18,19>

Geertruida was eerder gehuwd (1) met Klaas Harms Wichers.<20,21>

Van Petrus en Geertruida zijn twee kinderen bekend:

1  Jacobus Schikan is geboren op 16 oktober 1839 te Onderdendam, is overleden op 30 januari 1865 te Wehe. Jacobus werd 25 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

2  Theodorus Schikan is geboren op 22 maart 1845 te Kantens, is overleden op 31 augustus 1846 te Middelstum. Theodorus werd 1 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Petrus trouwt op 24 januari 1856 te Leens op 46-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 29-jarige Saartje Kloeze, dochter van Berend Kloeze en Grietje Jurjens Kramer. Saartje, dienstmeid, kleermaakster en dagloonster, wonende te Wehe, is geboren rond 1827 te Aduard, is overleden op 17 augustus 1900 te Den Hoorn. Saartje werd ongeveer 73 jaar.<22,23>

Saartje was later gehuwd (2) met Hendrikus Top.<24..26>

Van Petrus en Saartje zijn vier kinderen bekend:

3  Margaretha Schikan is geboren rond 1857 te Wehe, zie IV-A.

4  Bernardus Jozef Schikan is geboren rond 1859 te Wehe, is overleden op 17 juli 1865 te Wehe. Bernardus werd ongeveer 6 jaar.

5  Christina Tjacoba Schikan is geboren rond 14 februari 1862 te Leens, is overleden op 1 maart 1862 te Wehe. Christina werd ongeveer 15 dagen.

6  Hendericus Joannes Schikan is geboren rond 1864 te Wehe, is overleden op 17 juli 1865 te Wehe. Hendericus werd ongeveer 1 jaar.

III-B  Bernardus Jacobs Schikan, zoon van Jacobus Pieters Schikan (II-A) en Tjaakjen (Jakoba) Berents Woesthof, schipper, wonende te Den Hoorn, is geboren op 3 februari 1814 te Den Hoorn, is geëmigreerd op 29 juni 1848 naar Amerika.<27,28>

Bernardus Schikan, oud 33 jr., komt voor op de passagierslijst van het schip Abonea, dat op 29 juni 1848 in New York aan kwam.

Op de passagierslijst zijn verder vermeld:
Efemia, 32 jr., Jacoba Schikan, 8 jr., Philippus Schikan 6 jr. en Catharina Schikan 3 jr.,

Alle 5 personen staan onder elkaar op de passagierslijst vermeld, de achternaam van Efemia is onduidelijk.
Direct daarboven is vermeld Catharina Lefebre, oud 60 jr., dat zal zijn schoonmoeder Catharina Voorvaart (gehuwd met Filippus Lefebre) zijn.

Tevens zijn vermeld:
Eleonora Dorothea Ilsen (als Helena Lefbre), oud 38 jr., gehuwd met Gerhard Lefebre (de broer van Fenna Lefebre) en haar 2 kinderen.

Verder zijn vermeld: Johanna Schikan, oud 28 jr., Roelof Voorvaart, oud 32 jr.,Jan Top, oud 27 jr. en Grietje Voorvaart, oud 26 jr.

Bernardus trouwt op 27 mei 1839 te Eenrum (huwelijksgetuige was haar oom Willem Voorvaart) op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Fenna Maria (Efemia) Le Febre, dochter van Filippus Johannes Le Febre en Catharina Maria Johannes Voorvaart. Fenna, naaister, wonende te Pieterburen, is geboren op 2 augustus 1815 te Den Hoorn, is geëmigreerd op 29 juni 1848 naar Amerika.<29..31>

Fenna Maria La Febre, komt als Efemia voor op de passagierslijst van het schip Abonea, dat op 29 juni 1848 in New York aan kwam.
Op de passagierslijst zijn verder vermeld haar man, 3 kinderen en haar moeder.

Van Bernardus en Fenna zijn drie kinderen bekend:

1  Tjakoba Schikan is geboren op 29 maart 1840 te Eenrum, is geëmigreerd op 29 juni 1848 naar Amerika.<32>

Jacoba Schikan, oud 8 jr., komt samen met haar ouders, broer en zuster en met haar grootmoeder voor op de passagierslijst van het schip Abonea, dat op 29 juni 1848 in New York aan kwam.

2  Filippus Schikan is geboren op 2 januari 1842 te Eenrum, is geëmigreerd op 29 juni 1848 naar Amerika.<33>

Phillipuus Schikan, oud 6 jr., komt samen met zijn ouders en zusters en met zijn grootmoeder voor op de passagierslijst van het schip Abonea, dat op 29 juni 1848 in New York aan kwam.

3  Catharina Schikan is geboren op 1 november 1844 te Eenrum, is geëmigreerd op 29 juni 1848 naar Amerika.<34>

Catharina Schikan, oud 3 jr., komt samen met haar ouders, broer en zuster en met haar grootmoeder voor op de passagierslijst van het schip Abonea, dat op 29 juni 1848 in New York aan kwam.

III-C  Johannes Jacobs Schikan, zoon van Jacobus Pieters Schikan (II-A) en Tjaakjen (Jakoba) Berents Woesthof, is geboren op 25 januari 1819 te Warfhuizen, waarschijnlijk is overleden op 3 april 1896 te Atlanta - Fulton County - Georgia - U.S.A., waarschijnlijk is begraven op 6 april 1896 te Atlanta - Fulton County - Georgia - U.S.A. (Oakland Cemetery). Johannes werd 77 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

Johannes was gehuwd met Catherine (Kate). Catherine is geboren in 1826, is overleden op 17 juli 1907, is begraven te Atlanta - Fulton County - Georgia - U.S.A. (Oakland Cemetery). Catherine werd 81 jaar.

Van Johannes en Catherine zijn zes kinderen bekend:

1  Jacoba E. Schikan is geboren in 1853 te Atlanta - Fulton County - Georgia - U.S.A., is overleden op 15 mei 1870 te Atlanta - Fulton County - Georgia - U.S.A., is begraven te Atlanta - Fulton County - Georgia - U.S.A. (Oakland Cemetery). Jacoba werd 17 jaar.

2  Peter J. Schikan is geboren in 1855 te Georgia - U.S.A., is overleden op 29 oktober 1883 te Atlanta - Fulton County - Georgia - U.S.A., is begraven te Atlanta - Fulton County - Georgia - U.S.A. (Oakland Cemetery). Peter werd 28 jaar.

Peter was gehuwd met Martha (Mattie) Young. Martha is geboren in 1857, is overleden op 27 oktober 1886, is begraven te Atlanta - Fulton County - Georgia - U.S.A. (Oakland Cemetery). Martha werd 29 jaar.

3  waarschijnlijk Jacob J. Schikan is geboren op 17 september 1860, is overleden op 19 februari 1906, is begraven te Atlanta - Fulton County - Georgia - U.S.A. (Oakland Cemetery). Jacob werd 45 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

4  waarschijnlijk Wilhelmina Schikan is geboren op 20 november 1862, is overleden op 4 februari 1949, is begraven te Atlanta - Fulton County - Georgia - U.S.A. (Oakland Cemetery). Wilhelmina werd 86 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

5  Mary Schikan is geboren op 14 februari 1865, is overleden op 1 maart 1940, is begraven te Atlanta - Fulton County - Georgia - U.S.A. (Oakland Cemetery). Mary werd 75 jaar en 16 dagen.

Mary was gehuwd met Christopher S. Pope. Christopher is geboren op 20 oktober 1868, is overleden op 23 januari 1945, is begraven te Atlanta - Fulton County - Georgia - U.S.A. (Oakland Cemetery). Christopher werd 76 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

6  Nellie Schikan is geboren in 1867 te Atlanta - Fulton County - Georgia - U.S.A., zie IV-B.

III-D  Elizabeth Jans Schikan, dochter van Johannes Pieters Schikan (II-B) en Gezine Geerts Bot, dienstmeid, dagloonster en naaister, wonende te Obergum en te Bedum, is geboren op 13 september 1814 23.00 uur te Obergum (25), is overleden op 26 december 1883 te Bedum. Elizabeth werd 69 jaar, 3 maanden en 13 dagen.<35>

Elizabeth trouwt op 7 mei 1842 te Bedum op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 37-jarige Antoon Bernard Georg Naber, zoon van Bernard Georg Naber en Gertrud Lükmann. Antoon, timmermansknecht en timmerman, wonende te Bedum, is geboren rond 1805 te Crapendorf - Cloppenburg - Dld., is overleden op 28 december 1852 te Bedum. Antoon werd ongeveer 47 jaar.

Van Antoon en Elizabeth zijn vijf kinderen bekend:

1  Bernardus Naber, dagloner, is geboren op 30 januari 1843 te Bedum.

Bernardus trouwt op 30 april 1879 te Bedum op 36-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Johanna Kramer, dochter van Acatius Johannes Kramer en Margaretha Bos. Johanna, dienstmeid, is geboren rond 1850 te Bedum.

2  Gezina Naber, dienstmeid, is geboren op 23 maart 1845 te Bedum.

Gezina trouwt op 18 januari 1879 te Bedum op 33-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Wilhelm Leis, zoon van Gerhard Anton Leis en Thalea During. Wilhelm, timmermansknecht, is geboren rond 1855 te Leer - Dld..

3  Geertruida Naber is geboren op 15 september 1847 te Bedum, zie IV-C.

4  Johanna Naber is geboren op 5 februari 1850 te Bedum, zie IV-D.<36>

5  Maria Naber is geboren op 11 april 1852 te Bedum, is overleden op 10 juni 1874 te Bedum. Maria werd 22 jaar, 1 maand en 30 dagen.

III-E  Fenna Johannes Schikan, dochter van Johannes Pieters Schikan (II-B) en Gezine Geerts Bot, dienstmeid, schoenmaker en zonder beroep, wonende te Eenrum, is geboren op 16 december 1816 te Obergum, is R.K. gedoopt, is overleden op 11 januari 1905 te Eenrum. Fenna werd 88 jaar en 26 dagen.<37>

Fenna trouwt op 5 oktober 1846 te Eenrum op 29-jarige leeftijd met de 31-jarige Johannes Jans Fokkelman, zoon van Jan Christiaans Fokkelman en Grietje Jans Kuilman. Johannes, schoenmaker, wonende te Eenrum, is geboren op 14 augustus 1815 13.00 uur te Eenrum, is R.K. gedoopt op 15 augustus 1815 te Wehe-Den Hoorn, is overleden op 27 augustus 1894 te Eenrum, is begraven op 30 augustus 1894 te Den Hoorn (R.K. Kerkhof). Johannes werd 79 jaar en 13 dagen.<38>

Van Johannes en Fenna zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Fokkelman, schoenmaker en inlandse kramer, wonende te Mensingeweer en te Groningen, is geboren op 11 april 1847 te Eenrum, is als geboren aangegeven op 12 april 1847 te Eenrum (aangever geboorte was zijn vader Johannes Jans Fokkelman (vader)), is overleden op 17 augustus 1914 te Groningen. Jan werd 67 jaar, 4 maanden en 6 dagen.<39,40>

Jan trouwt op 21 april 1875 te Kloosterburen (huwelijksgetuigen waren zijn broer Kornelis Fokkelman (zie III-E.3) en zijn broer Gerhardus Fokkelman (zie IV-E)) op 28-jarige leeftijd met de 31-jarige Henderika Clason, dochter van Gerardus Willems Clason en Johanna Jans Kolkema. Henderika, koopvrouw, wonende te Kloosterburen, is geboren op 9 september 1843 te Usquert, is overleden op 17 maart 1936 te Groningen. Henderika werd 92 jaar, 6 maanden en 8 dagen.<41,42>

2  Gerhardus Fokkelman is geboren op 2 mei 1849 te Eenrum, is R.K. gedoopt op 20 mei 1849 (doopgetuige was Gerard Westerhuis), zie IV-E.

3  Christiaan Fokkelman, schoenmaker, wonende te Eenrum, is geboren op 15 februari 1851 te Eenrum, is gedoopt op 15 februari 1851 te Wehe-Den Hoorn (doopgetuigen waren zijn oom Christiaan Jans Fokkelman en zijn tante Johanna Jans Klumpers), is overleden op 26 december 1913 te Groningen. Christiaan werd 62 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

Christiaan trouwt op 29 mei 1910 te Groningen op 59-jarige leeftijd met de 44-jarige Maria Catharina Leuver, dochter van Paulus Leuver en Froukina Johanna Martens. Maria is geboren op 15 januari 1866 te Groningen, is overleden op 4 april 1929 te 's-Hertogenbosch. Maria werd 63 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

Maria was later gehuwd (2) met Johannes Oldemoppen.<43..47>

4  Petrus Fokkelman te Eenrum, is geboren op 3 januari 1854 te Eenrum (Huis 5A), is gedoopt op 3 januari 1854 te Wehe-Den Hoorn (doopgetuigen waren zijn tante Johanna Jans Klumpers en zijn oom Christiaan Jans Fokkelman), zie IV-F.<48>

5  Gezina Margrietha Fokkelman is geboren op 3 april 1862 te Eenrum, is als geboren aangegeven op 4 april 1862 te Eenrum (aangever geboorte was haar vader Johannes Fokkelman (vader)), zie IV-G.<49,50>

III-F  Pieter Johannes Schikan, zoon van Johannes Pieters Schikan (II-B) en Gezine Geerts Bot, kleermaker, koopman en manufacturier, is geboren op 21 april 1819 te Winsum - Gr., is overleden op 19 maart 1909 te Uithuizen. Pieter werd 89 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

Pieter trouwt op 20 mei 1847 te Usquert op 28-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Johanna Hendriks Wijninga, dochter van Hendrik Hendriks Wijninga en Geertje Jans. Johanna, naaister, is geboren op 24 februari 1817 te Uithuizen, is overleden op 7 augustus 1855 te Usquert. Johanna werd 38 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Van Pieter en Johanna is een kind bekend:

1  Geesina Schikan is geboren op 20 mei 1849 te Usquert, zie IV-H.

Pieter trouwt op 24 januari 1858 te Usquert op 38-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 26-jarige Regina Jans van der Huur, dochter van Jan Gerardus van der Huur en Trijntje Drewes Puthof. Regina, naaister en manufacturier, is geboren rond 1832 te Zandeweer, is overleden op 20 november 1894 te Usquert. Regina werd ongeveer 62 jaar.

Van Pieter en Regina zijn drie kinderen bekend:

2  Johannes Gerardus Schikan is geboren op 1 februari 1859 te Usquert, zie IV-I.<51>

3  Johanna Schikan is geboren rond 1861 te Usquert, zie IV-J.

4  Katarina Schikan is geboren rond 1864 te Usquert, zie IV-K.


Generatie IV

(van 1839 tot 1949)

In deze generatie zijn 11 gezinnen met kinderen bekend met in totaal 54 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1880 en 1902. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Uithuizen (15x), Groningen (12x), Eenrum (9x), Bedum (6x), Loppersum (5x), Onstwedde (2x), Stadskanaal, Leens en Delfzijl.

IV-A  Margaretha Schikan, dochter van Petrus Jacobs Schikan (III-A) en Saartje Kloeze, dienstmeid, is geboren rond 1857 te Wehe, is overleden op 7 april 1940 te Den Hoorn. Margaretha werd ongeveer 83 jaar.

Margaretha trouwt op 16 september 1880 te Leens op ongeveer 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Douwe Staal, zoon van Abel Jans Staal en Trijntje Doewes Reenders. Douwe, boerenknecht, is geboren op 20 maart 1856 te Eenrum, is overleden op 14 december 1945 te Kloosterburen. Douwe werd 89 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Van Douwe en Margaretha zijn tien kinderen bekend:

1  Abel Staal is geboren rond 1881 te Leens.

Abel trouwt op 26 september 1910 te Kloosterburen op ongeveer 29-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Zwaantje Vos, dochter van Derk Vos en Trijntje Bos. Zwaantje is geboren rond 1885 te Kloosterburen.

2  Hendrik Staal is geboren op 17 december 1882 te Eenrum, is overleden op 26 april 1891 te Eenrum. Hendrik werd 8 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

3  Douwe Staal is geboren op 8 augustus 1885 te Eenrum, is overleden op 6 december 1965, is begraven te Kloosterburen (R.K. Kerkhof). Douwe werd 80 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Douwe trouwt op 17 mei 1911 te Kloosterburen op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Johanna Kolkena, dochter van Jan Kolkena en Margaretha Bron. Johanna is geboren op 22 oktober 1888 te Kloosterburen, is overleden op 23 juli 1979, is begraven te Kloosterburen (R.K. Kerkhof). Johanna werd 90 jaar, 9 maanden en 1 dag.

4  Sara Staal is geboren op 19 december 1887 te Eenrum, is overleden op 19 januari 1888 te Eenrum. Sara werd 1 maand.

5  Petrus Staal is geboren op 21 februari 1889 te Eenrum.

Petrus trouwt op 16 mei 1914 te Kloosterburen op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Catharina Kolkena, dochter van Thomas Kolkena en Anna Bos. Catharina is geboren op 15 januari 1888 te Kloosterburen, is overleden op 21 juni 1944 te Kloosterburen. Catharina werd 56 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

6  Anco Staal is geboren op 24 november 1889 te Eenrum.

7  Hendrik Staal is geboren op 25 september 1891 te Eenrum.

Hendrik trouwt op 9 januari 1919 te Groningen op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Catharina Lunenberg, dochter van Johannes Lunenberg en Wobbegien Knollema. Catharina is geboren rond 1898 te Groningen.

8  Gebina Staal is geboren op 17 september 1894 te Eenrum, is overleden op 17 november 1895 te Eenrum. Gebina werd 1 jaar en 2 maanden.

9  Berendina Staal is geboren op 14 december 1896 te Eenrum.

Berendina trouwt op 12 januari 1917 te Eenrum op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Henderikus Korhorn, zoon van Simon Johannes Korhorn en Geertruida Catharina van der Meer. Henderikus is geboren rond 1893 te Kleine Huisjes.

10  Berend Staal is geboren op 15 september 1902 te Eenrum.

IV-B  Nellie Schikan, dochter van Johannes Jacobs Schikan (III-C) en Catherine (Kate), is geboren in 1867 te Atlanta - Fulton County - Georgia - U.S.A., is overleden op 19 november 1933 te Atlanta - Fulton County - Georgia - U.S.A., is begraven te Atlanta - Fulton County - Georgia - U.S.A. (Oakland Cemetery). Nellie werd 66 jaar.

Nellie trouwt op 27 januari 1891 te Atlanta - Fulton County - Georgia - U.S.A. op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige John Jentzen, zoon van John Henry Jentzen en Myrtice A. Bateman. John is geboren in februari 1868 te Duitsland, is overleden op 20 augustus 1934 te Atlanta - Fulton County - Georgia - U.S.A., is begraven te Atlanta - Fulton County - Georgia - U.S.A. (Oakland Cemetery). John werd 66 jaar en 6 maanden.

Van John en Nellie is een kind bekend:

1  John Henry Jentzen is geboren op 8 maart 1892, is overleden op 18 oktober 1987, is begraven te Atlanta - Fulton County - Georgia - U.S.A. (Oakland Cemetery). John werd 95 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

IV-C  Geertruida Naber, dochter van Antoon Bernard Georg Naber en Elizabeth Jans Schikan (III-D), dienstmeid, is geboren op 15 september 1847 te Bedum, is overleden op 20 maart 1929 te Bedum. Geertruida werd 81 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Geertruida trouwt op 23 mei 1877 te Bedum op 29-jarige leeftijd met de 35-jarige Johannes Tebbens, zoon van Jacobus Tebbens en Hindrikje Kornelis Koster. Johannes, landbouwersknecht, is geboren op 17 april 1842 te Zuidwolde - Gr., is overleden op 23 juni 1928 te Bedum. Johannes werd 86 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Van Johannes en Geertruida is een kind bekend:

1  Susanna Elizabeth Tebbens, dienstmeid, is geboren op 4 februari 1884 te Bedum, is overleden op 21 januari 1939 te Bedum, is begraven te Bedum R.K. begraafplaats. Susanna werd 54 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Susanna trouwt op 9 juni 1920 te Bedum op 36-jarige leeftijd (1) met de 34-jarige Albertus Brugge, zoon van Kasper Brugge en Catrina Bouwina Mulder. Albertus is geboren op 17 september 1885 te Sappemeer, is overleden op 3 april 1922 te Bedum, is begraven te Bedum R.K. begraafplaats. Albertus werd 36 jaar, 6 maanden en 17 dagen. Susanna trouwt op 23 juni 1931 te Bedum op 47-jarige leeftijd (2) met de 48-jarige Jacob Schotanus, zoon van Johannes Schotanus en Berber Jacobs Bosma. Jacob, fabrieksarbeider, is geboren op 31 december 1882 te Gaasterland, is overleden op 14 maart 1957 te Bedum. Jacob werd 74 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

IV-D  Johanna Naber, dochter van Antoon Bernard Georg Naber en Elizabeth Jans Schikan (III-D), dienstmeid, is geboren op 5 februari 1850 te Bedum, is overleden op 27 augustus 1890 te Bedum. Johanna werd 40 jaar, 6 maanden en 22 dagen.<52>

Johanna trouwt op 14 mei 1881 te Bedum op 31-jarige leeftijd met de 34-jarige Nikolaas Witsenboer, zoon van Johannes Berends Witsenboer en Stientje Lambertus Rijploeg. Nikolaas, bode, is geboren op 29 juli 1846 te Zuidwolde - Gr., is overleden op 17 mei 1920 te Bedum. Nikolaas werd 73 jaar, 9 maanden en 18 dagen.<53>

Van Nikolaas en Johanna zijn twee kinderen bekend:

1  Johannes Antonius Witsenboer, bode en vrachtrijder, is geboren op 26 maart 1882 te Bedum, is overleden op 24 april 1961 te Bedum. Johannes werd 79 jaar en 29 dagen.

Johannes trouwt op 13 mei 1911 te Bedum op 29-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Geertruida Wijninga, dochter van Jacobus Wijninga en Hinderika Wijninga. Geertruida, dienstbode, is geboren op 12 maart 1883 te Uithuizen, is overleden op 31 januari 1919 te Bedum. Geertruida werd 35 jaar, 10 maanden en 19 dagen. Johannes trouwt op 7 november 1921 te Bedum op 39-jarige leeftijd (2) met de 36-jarige Magreta Brons, dochter van Willem Brons en Anna Aleida Deiling. Magreta is geboren op 9 februari 1885 te Uithuizen, is overleden op 5 januari 1945 te Bedum. Magreta werd 59 jaar, 10 maanden en 27 dagen.

2  Elisabeth Christina Witsenboer, huishoudster, wonende te Uithuizen en te Kloosterburen, is geboren op 13 april 1884 te Bedum, is overleden op 25 oktober 1964 te Kloosterburen, is begraven rond 30 oktober 1964 te Kloosterburen. Elisabeth werd 80 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Elisabeth trouwt op 17 mei 1913 te Uithuizen op 29-jarige leeftijd met haar verre neef (6e graad) de 28-jarige Petrus Johannes Schikan, zoon van Johannes Gerardus Schikan (IV-I) en Catharina Agnes Maria Olling. Petrus, smid en ijzersmid, wonende te Uithuizen en te Kloosterburen, is geboren op 19 juni 1884 te Uithuizen, is overleden op 13 mei 1965 te Groningen, is begraven op 17 mei 1965 te Kloosterburen. Petrus werd 80 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

IV-E  Gerhardus Fokkelman, zoon van Johannes Jans Fokkelman en Fenna Johannes Schikan (III-E), schoenmaker, wonende te Eenrum, te Bedum en te Groningen, is geboren op 2 mei 1849 te Eenrum, is R.K. gedoopt op 20 mei 1849 (doopgetuige was Gerard Westerhuis), is overleden op 30 mei 1926 te Groningen. Gerhardus werd 77 jaar en 28 dagen.

Gerhardus trouwt op 21 mei 1879 te Bedum op 30-jarige leeftijd met de 27-jarige Anna Maria Petronella Abeling, dochter van Beerend Harms Abeling en Johanna Maria Brans. Anna, naaister en zonder beroep, wonende te Bedum en te Groningen, is geboren op 26 september 1851 11.00 uur te Stadskanaal, is als geboren aangegeven op 29 september 1851 te Wildervank (aangever geboorte was haar vader Berend Harms Abeling), is overleden op 29 november 1929 te Groningen. Anna werd 78 jaar, 2 maanden en 3 dagen.<54..56>

Van Gerhardus en Anna zijn negen kinderen bekend:

1  Johannes Fokkelman, schoenmaker, is geboren op 15 maart 1880 te Bedum, is overleden op 28 september 1937 te Groningen, is begraven op 1 oktober 1937 te Groningen (Esserveld). Johannes werd 57 jaar, 6 maanden en 13 dagen.<57,58>

Johannes trouwt op 23 april 1905 te Groningen op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Wubbina de Hoog, dochter van Klaas de Hoog en Trientje Ippen. Wubbina, wonende te Groningen, is geboren op 7 maart 1882 te Groningen, is overleden op 5 november 1967 te Groningen, is gecremeerd op 8 november 1967 te Groningen. Wubbina werd 85 jaar, 7 maanden en 29 dagen.<59>

2  Bernardus Fokkelman, kleermaker, is geboren op 10 november 1881 te Bedum, is overleden op 1 februari 1968 te Utrecht. Bernardus werd 86 jaar, 2 maanden en 22 dagen.<60>

Bernardus trouwt op 14 juni 1908 te Groningen (huwelijksgetuigen waren Jan Hes, Christiaan Fokkelman (neef van de bruidegom), zijn oom Jan Fokkelman (zie III-E.1) en zijn broer Christiaan Fokkelman (zie IV-E.5)) op 26-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Berendina Bonekamp, dochter van Johannes Wilhelmus Antonius Bonekamp en Jantje Woldhuis. Berendina is geboren op 6 oktober 1880 te Groningen, is overleden op 4 november 1917 te Groningen. Berendina werd 37 jaar en 29 dagen.<61> Bernardus trouwt op 9 juli 1930 te Utrecht op 48-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Cornelia van Miltenburg, dochter van Johannes van Miltenburg en Cornelia Winters. Cornelia is geboren op 4 januari 1908 te Utrecht, is overleden op 28 juni 1974 te Utrecht. Cornelia werd 66 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

3  Euphemia Johanna Fokkelman, zonder beroep, wonende te Groningen, is geboren op 24 februari 1883 te Bedum, is overleden op 18 juni 1962 te Groningen. Euphemia werd 79 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Euphemia trouwt op 22 april 1909 te Groningen (huwelijksgetuigen waren zijn zwager Johannes Fokkelman (zie IV-E.1), zijn zwager Christoffel Kerstens, Egbert Reiben en haar oom Harmannus Albertus Abeling) op 26-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Rudolphus Nicolaas Luiken, zoon van Nicolaas Rudolph Luiken en Christina Bernardina Buissink. Rudolphus, boekhouder, wonende te Groningen, is geboren op 20 mei 1885 te Groningen, is overleden op 4 november 1918 09.00 uur te Groningen. Rudolphus werd 33 jaar, 5 maanden en 15 dagen.<62> Euphemia trouwt op 9 april 1942 te Groningen op 59-jarige leeftijd (2) met haar verre neef (8e graad) de 66-jarige Joannes Hermanus Savenije, zoon van Gerardus Bernardus Savenije en Wilhelmina Johanna Schildkamp. Joannes is geboren op 12 april 1875 te Oude Pekela, is overleden op 3 juni 1957 te Groningen. Joannes werd 82 jaar, 1 maand en 22 dagen.<63,64>

Joannes was eerder gehuwd (1) met Janna Kiewit.<65,66>

4  Johanna Geziena Fokkelman is geboren op 4 februari 1885 te Groningen, is overleden op 5 april 1955 te Groningen. Johanna werd 70 jaar, 2 maanden en 1 dag.

Johanna trouwt op 3 augustus 1911 te Groningen op 26-jarige leeftijd met haar verre neef (6e graad) de 35-jarige Christiaan Fokkelman, zoon van Johannes Fokkelman en Johanna Top. Christiaan, kleermaker, wonende te Groningen, is geboren op 5 december 1875 23.00 uur te Wehe, is overleden op 15 april 1963 te Groningen. Christiaan werd 87 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

5  Christiaan Hermannus Fokkelman, kleermaker, is geboren op 25 september 1886 te Groningen, is overleden op 2 februari 1927 te Groningen. Christiaan werd 40 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Christiaan trouwt op 18 mei 1911 te Groningen op 24-jarige leeftijd met de 28-jarige Catharina Margaretha Dekker, dochter van Jacobus Bernardus Dekker en Grietje Brinkman. Catharina is geboren op 13 oktober 1882 te Nieuwe Pekela, is overleden op 28 november 1935 te Groningen. Catharina werd 53 jaar, 1 maand en 15 dagen.

6  Helena Maria Margaretha Fokkelman, wonende te Groningen, is geboren op 17 december 1889 te Groningen, is overleden op 27 september 1890 te Groningen. Helena werd 9 maanden en 10 dagen.

7  Johannes Hendrikus Fokkelman, kleermaker, wonende te Groningen, is geboren op 5 oktober 1891 te Groningen, is overleden op 4 juli 1969 te Groningen. Johannes werd 77 jaar, 8 maanden en 29 dagen.<67>

Johannes trouwt op 31 mei 1916 te Amsterdam op 24-jarige leeftijd met zijn volle nicht de 21-jarige Johanna Maria Voorvaart, dochter van Wilhelmus Rudolphus Voorvaart en Alida Magarita Sophia Abeling. Johanna, zonder beroep, wonende te Groningen, is geboren op 2 mei 1895 te Amsterdam, is overleden op 15 augustus 1976 te Groningen. Johanna werd 81 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

8  Helena Alida Fokkelman is geboren op 19 mei 1894 te Groningen, is overleden op 22 juni 1895 te Groningen. Helena werd 1 jaar, 1 maand en 3 dagen.

9  Albertus Michael Fokkelman, kleermaker en depothouder N.V.S.H., is geboren op 31 augustus 1897 te Groningen, is overleden op 7 oktober 1974 te Amsterdam. Albertus werd 77 jaar, 1 maand en 6 dagen.

Albertus trouwt op 31 oktober 1928 te Amsterdam op 31-jarige leeftijd met de 30-jarige Elisabeth Fidelia Amanda Bongaertz, dochter van Dirk Franciscus Bongaertz en Elisabeth Fidelia Amanda (Bet) Woons. Elisabeth is geboren op 9 december 1897 te Amsterdam, is overleden op 17 mei 1985 te Amsterdam. Elisabeth werd 87 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

IV-F  Petrus Fokkelman, zoon van Johannes Jans Fokkelman en Fenna Johannes Schikan (III-E), schoenmaker, wonende te Eenrum, te Onderdendam en te Bedum, is geboren op 3 januari 1854 te Eenrum (Huis 5A), is gedoopt op 3 januari 1854 te Wehe-Den Hoorn (doopgetuigen waren zijn tante Johanna Jans Klumpers en zijn oom Christiaan Jans Fokkelman), is overleden op 19 mei 1919 te Stadskanaal. Petrus werd 65 jaar, 4 maanden en 16 dagen.<68>

Petrus trouwt op 24 mei 1879 te Onstwedde (huwelijksgetuigen waren Leuka Doppen, Jan Wietsema, Albert Niemeijer en Arent Niemeijer) op 25-jarige leeftijd met zijn achternicht (5e graad) de 38-jarige Folkertje Nanninga, dochter van Jan Gerhardus Nanninga en Petronella Geerts Bot. Folkertje, zonder beroep, wonende te Onstwedde, is geboren op 13 december 1840 te Leens, is overleden op 12 september 1920 te Vledder. Folkertje werd 79 jaar, 8 maanden en 30 dagen.<69,70>

Van Petrus en Folkertje zijn drie kinderen bekend:

1  doodgeboren kind Fokkelman is doodgeboren op 17 mei 1880 te Stadskanaal.

2  Johannes Fokkelman, schipper, wonende te Stadskanaal, is geboren op 23 oktober 1881 te Onstwedde, is overleden op 9 juni 1965 te Onstwedde. Johannes werd 83 jaar, 7 maanden en 17 dagen.<71>

Johannes trouwt op 21 juni 1902 te Onstwedde De moeder van de bruid weigert toestemming te geven. (huwelijksgetuigen waren Reinder Kruize, Reint Harton, Jakob ten Borg en Gerhardus Ninteman) op 20-jarige leeftijd met de 29-jarige Jakoba Davids, dochter van Johannes Davids en Antje Pieper. Jakoba, zonder beroep, wonende te Stadskanaal, is geboren op 4 februari 1873 te Oostwold - Oldambt, is overleden op 4 juni 1947 te Vledderveen - Gr.. Jakoba werd 74 jaar en 4 maanden.<72,73>

Jakoba was eerder gehuwd (1) met Geert Winter.<74..76>

3  Petronella Fokkelman, dienstbode, is geboren op 2 juli 1884 te Onstwedde, is overleden op 21 januari 1974, is begraven te Stadskanaal. Petronella werd 89 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

Petronella trouwt op 23 mei 1908 te Wildervank op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Jan Zwiers, zoon van Pieter Zwiers en Geessien Wolthuis. Jan, scheepstimmerman en arbeider, is geboren op 16 juni 1887 te Gieterveen, is overleden op 12 maart 1975, is begraven te Stadskanaal. Jan werd 87 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

IV-G  Gezina Margrietha Fokkelman, dochter van Johannes Jans Fokkelman en Fenna Johannes Schikan (III-E), is geboren op 3 april 1862 te Eenrum, is als geboren aangegeven op 4 april 1862 te Eenrum (aangever geboorte was haar vader Johannes Fokkelman (vader)), is overleden op 19 november 1927 te Groningen. Gezina werd 65 jaar, 7 maanden en 16 dagen.<77,78>

Gezina trouwt op 8 december 1886 te Eenrum op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Hinderikus Augustinus Mug, zoon van Johannes Mug en Petronella Christina Thiemann. Hinderikus, varensgezel, winkelier, koopman, reiziger, arbeider, houtbewerker en houtzager, is geboren op 26 oktober 1861 te Eenrum, is overleden op 8 mei 1944 te Groningen. Hinderikus werd 82 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

Van Hinderikus en Gezina zijn zeven kinderen bekend:

1  Petronella Margaretha Mug is geboren op 11 september 1887 te Groningen, is overleden op 1 augustus 1965 te Groningen. Petronella werd 77 jaar, 10 maanden en 21 dagen.<79,80>

Petronella trouwt op 23 mei 1912 te Groningen op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendricus Gerardus Broekhuijs, zoon van Joannes Anthonius Broekhuijs en Johanna Maria de Bok. Hendricus, pakhuisknecht, is geboren op 4 april 1887 te Groningen.

2  Euphemia Maria Mug is geboren op 27 juli 1889 te Groningen.

Euphemia trouwt op 2 juni 1919 te Groningen op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Jacob Laurens (Jaap) Saunier, zoon van Anton Carel Saunier en Detmerina Jacoba Vroom. Jacob, bakker, is geboren op 12 juli 1894 te Groningen.

3  Johannes Augustinus Mug, stafmuzikant, is geboren op 10 april 1891 te Groningen, is overleden op 30 maart 1968 te Coevorden, is begraven op 4 april 1968 te Assen (R.K. Kerkhof). Johannes werd 76 jaar, 11 maanden en 20 dagen.<81..83>

Johannes trouwt op 16 november 1918 te Hoogezand op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Antonia Johanna Helena Eising, dochter van Antonius Bernardus Eising en Catharina Bodewes. Antonia is geboren op 22 augustus 1892 te Martenshoek, is overleden op 19 november 1983 te Coevorden, is begraven op 24 november 1983 te Assen. Antonia werd 91 jaar, 2 maanden en 28 dagen.<84..86>

4  Johannes Christianus Mug, bankwerker, is geboren op 21 april 1892 te Groningen.

Johannes trouwt op 17 mei 1915 te Groningen op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Elisabeth Brigitta Leuver, dochter van Roelof Leuver en Francina Frederica Minet. Elisabeth is geboren op 3 november 1886 te Groningen.

5  Maria Cornelia Mug, houtstekknegt, is geboren op 27 november 1893 te Groningen, is overleden op 31 januari 1959 te Groningen. Maria werd 65 jaar, 2 maanden en 4 dagen.<87>

Maria trouwt op 24 mei 1917 te Groningen op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Frederikus Jacobus Holleman, zoon van Johannes Holleman en Grietje Pestman. Frederikus, timmerman en brandweerofficier, is geboren op 9 februari 1892 te Groningen, is overleden op 7 februari 1966 te Groningen, is begraven op 11 februari 1966 te Groningen (R.K. Kerkhof). Frederikus werd 73 jaar, 11 maanden en 29 dagen.<88..90>

6  Gerardus Antonius Mug, electricien, is geboren op 29 januari 1896 te Groningen.

Gerardus trouwt op 30 januari 1919 te Groningen op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Cornelia Benes, dochter van Jurrien Benes en Jantje Runsink. Cornelia is geboren op 20 juni 1897 te Groningen, is overleden op 12 januari 1966 te Groningen. Cornelia werd 68 jaar, 6 maanden en 23 dagen.<91>

7  Hinderikus Augustinus Mug is geboren op 22 augustus 1897 te Delfzijl, is overleden op 2 september 1897 te Delfzijl. Hinderikus werd 11 dagen.

IV-H  Geesina Schikan, dochter van Pieter Johannes Schikan (III-F) en Johanna Hendriks Wijninga, dienstmeid, is geboren op 20 mei 1849 te Usquert, is overleden op 18 februari 1942 te Nijmegen. Geesina werd 92 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Geesina trouwt op 28 mei 1879 te 't Zandt - Gr. op 30-jarige leeftijd (1) met de 33-jarige Johan Bernard Broerken, zoon van Johan Herman Broerken en Roelfina Jans Heeres. Johan, koopman, is geboren op 15 juni 1845 te Loppersum, is overleden op 14 november 1882 te Ten Boer. Johan werd 37 jaar, 4 maanden en 30 dagen.

Van Johan en Geesina zijn twee kinderen bekend:

1  Roelfina Regina Broerken, modiste, is geboren op 6 mei 1880 te Loppersum.

Roelfina trouwt op 17 februari 1903 te Slochteren op 22-jarige leeftijd met de ongeveer 34-jarige Johannes Grummels, zoon van Johannes Andreas Grummels en Theodora Jacoba Elizabeth Kuiper. Johannes, koopman, is geboren rond 1869 te Appingedam, is overleden op 20 augustus 1934 te Nijmegen. Johannes werd ongeveer 65 jaar.

2  Petrus Johannes Bröerken is geboren op 30 mei 1882 te Loppersum.

Petrus trouwt op 9 augustus 1920 te 's-Hertogenbosch op 38-jarige leeftijd met Elisabeth Alfonsa van der Velde, dochter van Joannes van der Velde en Maria Cornelia Peters. Elisabeth is geboren te Wassenaar.

Geesina trouwt op 23 februari 1884 te Loppersum op 34-jarige leeftijd (2) met de 22-jarige Jan Peters, zoon van Antonius Peters en Gerarda Huting. Jan, opzichter, is geboren op 22 maart 1861 te Ressen, is overleden op 15 mei 1929 te Schildwolde. Jan werd 68 jaar, 1 maand en 23 dagen.

Van Jan en Geesina zijn vier kinderen bekend:

3  Gerarda Jantina Peters is geboren op 27 januari 1885 te Loppersum.

Gerarda trouwt op 14 augustus 1907 te Slochteren op 22-jarige leeftijd met de 30-jarige Henderikus Jozefus Bot, zoon van Willem Heros Bot en Deborah Berends Schreuder. Henderikus, graanhandelaar, is geboren op 15 oktober 1876 te Uithuizen.

4  doodgeboren dochter Peters is doodgeboren op 10 juli 1887 te Loppersum.

5  Jantina Helena Peters, modiste, wonende te Appingedam, is geboren op 13 augustus 1889 te Loppersum, is overleden op 1 november 1912 te Groningen. Jantina werd 23 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

6  Antoon Johan Peters is geboren in 1896.

Antoon trouwt op 28 november 1917 te Berghem op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Beatrix Wilhelmina Nicolasina Maria van der Putten, dochter van Theodorus van der Putten en Anna Iperen. Beatrix is geboren in 1895 te Berghem.

IV-I  Johannes Gerardus Schikan, zoon van Pieter Johannes Schikan (III-F) en Regina Jans van der Huur, koopman en winkelier, is geboren op 1 februari 1859 te Usquert, is overleden op 5 januari 1915 te Uithuizen, is begraven op 9 januari 1915 te Uithuizen (R.K. Kerkhof). Johannes werd 55 jaar, 11 maanden en 4 dagen.<92..94>

Johannes trouwt op 25 april 1883 te Uithuizen op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Catharina Agnes Maria Olling, dochter van Johannes Olling en Katharina Euphemia Oosterchrist. Catharina, winkelierster, wonende te Uithuizen en te Groningen, is geboren op 15 januari 1861 te Uithuizen, is overleden op 9 mei 1931 te Groningen, is begraven op 13 mei 1931 te Uithuizen (R.K. Kerkhof). Catharina werd 70 jaar, 3 maanden en 24 dagen.<95,96>

Van Johannes en Catharina zijn negen kinderen bekend:

1  Petrus Johannes Schikan, smid en ijzersmid, wonende te Uithuizen en te Kloosterburen, is geboren op 19 juni 1884 te Uithuizen, is overleden op 13 mei 1965 te Groningen, is begraven op 17 mei 1965 te Kloosterburen. Petrus werd 80 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

Petrus trouwt op 17 mei 1913 te Uithuizen op 28-jarige leeftijd met zijn verre nicht (6e graad) de 29-jarige Elisabeth Christina Witsenboer, dochter van Nikolaas Witsenboer en Johanna Naber (IV-D). Elisabeth, huishoudster, wonende te Uithuizen en te Kloosterburen, is geboren op 13 april 1884 te Bedum, is overleden op 25 oktober 1964 te Kloosterburen, is begraven rond 30 oktober 1964 te Kloosterburen. Elisabeth werd 80 jaar, 6 maanden en 12 dagen.

2  Efemia Regina Schikan, wonende te Groningen, is geboren op 20 februari 1886 te Uithuizen, is overleden op 25 mei 1953 te Groningen (Oostersingel 130), is begraven op 29 mei 1953 te Groningen (R.K. Kerkhof). Efemia werd 67 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

Efemia trouwt op 26 juni 1908 te Uithuizen op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Hermannus Henderikus Walthaus, zoon van Hermanus Henderikus Walthaus en Elisabeth Johanna Cornelia Ermers. Hermannus, kleermaker en zonder beroep, wonende te Groningen, is geboren op 15 april 1882 te Smilde, is overleden op 8 juni 1954 te Groningen (Oostersingel 130), is begraven op 11 juni 1954 te Groningen (R.K. Kerkhof). Hermannus werd 72 jaar, 1 maand en 24 dagen.

3  Regina Catharina Schikan, wonende te Assen, is geboren op 20 september 1887 te Uithuizen, is overleden op 6 juni 1969 te Assen. Regina werd 81 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

Regina trouwt op 9 december 1911 te Uithuizen op 24-jarige leeftijd met de 37-jarige Casimir François Isedore van der Heijden, zoon van Carolus Hubertus van der Heijden en Angenis Klaassen. Casimir, horlogemaker, wonende te Assen, is geboren op 14 augustus 1874 te Assen, is overleden op 22 november 1934 te Assen. Casimir werd 60 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

4  Margaretha (Zuster Servula) Schikan, wonende te Maastricht, is geboren op 20 september 1887 te Uithuizen, is overleden op 27 juni 1928 te Amsterdam in het O.L. Vrouwe Gasthuis. Margaretha werd 40 jaar, 9 maanden en 7 dagen.<97,98>

5  Johanna Catharina Schikan, wonende te Uithuizen en te Hoogezand, is geboren op 23 januari 1890 te Uithuizen, is overleden op 23 juli 1961 te Hoogezand-Sappemeer, is begraven te Sappemeer (R.K. Kerkhof). Johanna werd 71 jaar en 6 maanden.

Johanna trouwt op 25 mei 1918 te Uithuizen op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Bernardus Harmannus Bulder, zoon van Bernardus Gerardus Bulder en Anna Teuben. Bernardus, boekhouder, procuratiehouder en grossier, wonende te Hoogezand, is geboren op 23 januari 1890 te Hoogezand, is overleden op 15 januari 1959, is begraven te Sappemeer (R.K. Kerkhof). Bernardus werd 68 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

6  Catharina Agnes Maria Schikan, wonende te Groningen en te Didam, is geboren op 14 februari 1893 te Uithuizen, is overleden op 21 januari 1954 te Arnhem. Catharina werd 60 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Catharina trouwt op 31 juli 1920 te Uithuizen op 27-jarige leeftijd met de 32-jarige Theodorus Maria Godefridus Leonards, zoon van Godefridus Theodorus Johannes Leonards en Anna Wilhelmina van Onna. Theodorus, typograaf en boekdrukker, wonende te Didam, is geboren op 23 maart 1888 te Bergh, is overleden op 17 februari 1970 te Zevenaar. Theodorus werd 81 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

7  Johannes Christianus Schikan, gasfitter, wonende te Uithuizen, is geboren op 27 mei 1896 15.00 uur te Uithuizen, is overleden op 29 september 1957 te Groningen. Johannes werd 61 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Johannes trouwt op 30 juli 1921 te Uithuizen op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Magretha Nicola van der Zande, dochter van Johannes van der Zande en Reina Brons. Magretha, wonende te Uithuizen, is geboren op 2 maart 1898 te Uithuizen, is overleden op 5 augustus 1986 te Hefshuizen. Magretha werd 88 jaar, 5 maanden en 3 dagen.<99>

8  Christianus Petrus Schikan, slager, wonende te Uithuizen, is geboren op 5 maart 1898 te Uithuizen, is overleden op 6 mei 1967 te Uithuizen, is begraven op 10 mei 1967 te Uithuizen (R.K. Kerkhof). Christianus werd 69 jaar, 2 maanden en 1 dag.

Christianus trouwt op 27 juli 1927 te Winschoten op 29-jarige leeftijd met de 25-jarige Catharina Helena Josephina Verbeek, dochter van Adrianus Verbeek en Anna Maria Altepost. Catharina, wonende te Uithuizen, is geboren op 22 januari 1902 te Heerenveen, is overleden op 2 januari 1991, is begraven op 5 januari 1991 te Uithuizen (R.K. Kerkhof). Catharina werd 88 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

9  Anna Christina Schikan, wonende te Uithuizen, is geboren op 28 november 1900 te Uithuizen, is overleden op 10 juli 1989, is begraven te Uithuizen (R.K. Kerkhof). Anna werd 88 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Anna trouwt op 31 oktober 1925 te Uithuizen op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Gijsbertus Adrianus Hofmans, zoon van Cornelis Hofmans en Cornelia de Klijn. Gijsbertus, ambtenaar en ambtenaar, der posterijen, wonende te Uithuizen, is geboren op 12 juli 1900 te Terwispel, is overleden op 23 januari 1986, is begraven te Terwispel (R.K. Kerkhof). Gijsbertus werd 85 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

IV-J  Johanna Schikan, dochter van Pieter Johannes Schikan (III-F) en Regina Jans van der Huur, is geboren rond 1861 te Usquert, is overleden op 5 juni 1914 te Uithuizen. Johanna werd ongeveer 53 jaar.

Johanna trouwt op 17 mei 1888 te Usquert op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Johannes Scheer, zoon van Nicolaas Jans Scheer en Martje Everts Oosting. Johannes, dagloner en veldarbeider, is geboren rond 1864 te Uithuizen.

Van Johannes en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1  Martha Scheer is geboren rond 1889 te Uithuizen.

Martha trouwt op 25 mei 1912 te Usquert op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Laurens Timmers, zoon van Laurens Timmers en Aaltje Bannenga. Laurens is geboren rond 1893 te Usquert.

2  Petrus Nikolaas Scheer, veldarbeider, is geboren rond 1890 te Uithuizen.

Petrus trouwt op 2 juli 1915 te Ambt Hardenberg op ongeveer 25-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Hermina Boensma, dochter van Leonardus Bartholomeus Boensma en Hermina Hollechien. Hermina is geboren rond 1889 te Ambt Hardenberg.

3  Nikolaas Petrus Scheer is geboren rond 1892 te Uithuizen.

Nikolaas trouwt op 20 september 1919 te Uithuizermeeden op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Trijntje Bronsema, dochter van Pieter Bronsema en Martje Kooi. Trijntje is geboren rond 1900 te Uithuizermeeden.

4  Regina Scheer is geboren rond 1895 te Uithuizen.

Regina trouwt op 17 september 1917 te Groningen op ongeveer 22-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Roelof Hendrik ten Berge, zoon van Johannes Rudolphus ten Berge en Elisabeth Petronella Smit. Roelof is geboren rond 1891 te Groningen.

IV-K  Katarina Schikan, dochter van Pieter Johannes Schikan (III-F) en Regina Jans van der Huur, zonder beroep, wonende te Zutphen, is geboren rond 1864 te Usquert, is overleden op 5 december 1921 07.30 uur te Zutphen. Katarina werd ongeveer 57 jaar.

Katarina trouwt op 4 mei 1887 te Usquert op ongeveer 23-jarige leeftijd met de ongeveer 27-jarige Rudolf Arends, zoon van Johannes Arends en Hindriktje Veltman. Rudolf, timmerman, is geboren rond 1860 te Uithuizen, is overleden op 18 mei 1896 te Uithuizen. Rudolf werd ongeveer 36 jaar.

Van Rudolf en Katarina zijn twee kinderen bekend:

1  Pieter Arends, kleermaker, wonende te Deventer, is geboren rond 1891 te Uithuizen.

Pieter trouwt op 7 juni 1922 te Deventer op ongeveer 31-jarige leeftijd met de ongeveer 42-jarige Johanna Aleida Esselink, dochter van Gradus Martinus Esselink en Janna Mossink. Johanna, winkelierster, is geboren rond 1880 te Voorst - Gendringen.

2  Johannes Hendrikus Arends, kleermaker, wonende te Voorst - Gendringen, is geboren op 11 augustus 1893 te Uithuizen.

Johannes trouwt op 17 mei 1919 te Voorst (huwelijksgetuigen waren zijn broer Pieter Arends (zie IV-K.1) en zijn zwager Henricus Jacobus Rothengatter) op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Johanna Jacoba Rothengatter, dochter van Hendrikus Rothengatter en Harmina Meijer. Johanna, zonder beroep, wonende te Voorst - Gendringen, is geboren op 2 maart 1892 te Voorst.


Noten

  Dit overzicht is gemaakt op dinsdag 5 juni 2018 met Haza-21 versie 3.3.0.577.20171111 door Sietze Elsinga.

1)  overlijden: Gron. Arch., Eenrum, Dtb. 56 - Pieter Jacobs, overlijden (Eenrum 18 jul 1791)

2)  geboorte: Gron. Arch., Leens, burgelijke stand BS 1819 ovl. - Fennegien Jans, overlijdensakte (Leens 30 okt 1819)

3)  overlijden: Gron. Arch., Leens, burgelijke stand BS 1819 ovl. - Fennegien Jans, overlijdensakte (Leens 30 okt 1819)

4)  huwelijk: Gron. Arch., Leens, burgelijke stand BS 1836 H - Boer - Schikan, huwelijk (Leens 26 aug 1836)

5)  Jelte trouwt op 31 mei 1839 te Kloosterburen met zijn verre halfnicht (10e graad) Katriena.

6)  Katriena Eilderts Durenkamp, dochter van Eildert Gerrits Durenkamp en Elizabet Freerks Halsema. Katriena is geboren op 1 november 1820 te Kloosterburen, is overleden op 21 september 1850 te Kloosterburen. Katriena werd 29 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

7)  geboorte: Gron. Arch., Eenrum, burgelijke stand BS 1839 H - Schikan - Lafebre, huwelijk (Eenrum 27 mei 1839)

8)  huwelijk: Gron. Arch., Leens, burgelijke stand BS 1842 H - Uters - Schikan, huwelijk (Leens 19 mei 1842)

9)  geboorte: Gron. Arch., Leens, burgelijke stand BS 1842 H - Uters - Schikan, huwelijk (Leens 19 mei 1842)

10)  overlijden: Gron. Arch., Winsum (Gr.), burgelijke stand BS 1830 ovl. - Johannes Pieters Schikan, overlijdensakte (Winsum - Gr. 3 jan 1821)

11)  huwelijk: Gron. Arch., Winsum (Gr.), burgelijke stand BS 1814 H - Schikan - Bot, huwelijk (Winsum 13 jun 1814)

12)  geboorte: Gron. Arch., Winsum (Gr.), burgelijke stand BS 1814 H - Schikan - Bot, huwelijk (Winsum 13 jun 1814)

13)  doop: Gron. Arch., Winsum (Gr.), burgelijke stand BS 1814 H - Schikan - Bot, huwelijk (Winsum 13 jun 1814)

14)  Gezine trouwt op 8 augustus 1822 te Bedum wettiging 1 kind met Johan.

15)  Johan Harm Geert Westerhuis, zoon van Johan Friederich Westerhuis en Maria Elizabeth Dwenger. Johan, kleermaker, is geboren rond 1796 te Bessenbruck - Dld., is overleden op 9 juni 1866 te Bedum. Johan werd ongeveer 70 jaar.

16)  geboorte: Gron. Arch., Winsum (Gr.), burgelijke stand BS 1814 G. - Elizabeth Schikan, geboorteakte (Winsum - Gr. 15 sep 1814)

17)  geboorte: Gron. Arch., Winsum (Gr.), burgelijke stand BS 1816 G. - Fenna Schikan, geboorteakte (Winsum - Gr. 16 dec 1816)

18)  huwelijk: Gron. Arch., Bedum, burgelijke stand BS 1839 H - Schikan - La Feber, huwelijk (Bedum 12 jan 1839)

19)  geboorte: Gron. Arch., Bedum, burgelijke stand BS 1839 H - Schikan - La Feber, huwelijk (Bedum 12 jan 1839)

20)  Geertruida trouwt op 2 september 1820 te Bedum met Klaas.

21)  Klaas Harms Wichers, zoon van Harm Wiggers en Catharina Pieters. Klaas, dagloner, is geboren op 19 december 1797 te Kloosterburen, is overleden op 13 mei 1836 te Onderdendam. Klaas werd 38 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

22)  huwelijk: Gron. Arch., Leens, burgelijke stand BS 1856 H - Schikan - Kloeze, huwelijk (Leens 24 jan 1856)

23)  geboorte: Gron. Arch., Leens, burgelijke stand BS 1856 H - Schikan - Kloeze, huwelijk (Leens 24 jan 1856)

24)  Saartje trouwt op 8 oktober 1868 te Leens met Hendrikus.

25)  Grietje Japenga. Grietje is overleden voor 8 oktober 1868.

26)  Hendrikus Top, zoon van Hendrik Jakobs Top en Anna Edes Scholtens. Hendrikus, dagloner, is geboren rond 1841 te Eenrum, is overleden op 25 april 1885 te Wehe "daglooner". Hendrikus werd ongeveer 44 jaar. Hendrikus was eerder gehuwd (1) met Grietje Japenga.

27)  geboorte: Gron. Arch., Eenrum, burgelijke stand BS 1839 H - Schikan - Lafebre, huwelijk (Eenrum 27 mei 1839)

28)  emigratie: Passenger and Immigration Lists New York - Passagierslijst Abonea (Amerika 29 jun 1848)

29)  huwelijk: Gron. Arch., Eenrum, burgelijke stand BS 1839 H - Schikan - Lafebre, huwelijk (Eenrum 27 mei 1839)

30)  geboorte: Gron. Arch., Eenrum, burgelijke stand BS 1839 H - Schikan - Lafebre, huwelijk (Eenrum 27 mei 1839)

31)  emigratie: Passenger and Immigration Lists New York - Passagierslijst Abonea (Amerika 29 jun 1848)

32)  emigratie: Passenger and Immigration Lists New York - Passagierslijst Abonea (Amerika 29 jun 1848)

33)  emigratie: Passenger and Immigration Lists New York - Passagierslijst Abonea (Amerika 29 jun 1848)

34)  emigratie: Passenger and Immigration Lists New York - Passagierslijst Abonea (Amerika 29 jun 1848)

35)  geboorte: Gron. Arch., Winsum (Gr.), burgelijke stand BS 1814 G. - Elizabeth Schikan, geboorteakte (Winsum - Gr. 15 sep 1814)

36)  geboorte: Bedum, verzameldiskette 1843 - 1856

37)  geboorte: Gron. Arch., Winsum (Gr.), burgelijke stand BS 1816 G. - Fenna Schikan, geboorteakte (Winsum - Gr. 16 dec 1816)

38)  begraven: eigen archief, bidprentje - Johannes Fokkelman (27 aug 1894)

39)  geboorte: Gron. Arch., Eenrum, burgelijke stand BS 1847 G. - Jan Fokkelman, geboorteakte (Eenrum 12 apr 1847)

40)  aangifte geboorte: Gron. Arch., Eenrum, burgelijke stand BS 1847 G. - Jan Fokkelman, geboorteakte (Eenrum 12 apr 1847)

41)  huwelijk: Gron. Arch., Kloosterburen, burgelijke stand BS 1875 H - Fokkelman - Clason, huwelijk (Kloosterburen 21 apr 1875)

42)  geboorte: Gron. Arch., Kloosterburen, burgelijke stand BS 1875 H - Fokkelman - Clason, huwelijk (Kloosterburen 21 apr 1875)

43)  Maria trouwt op 2 mei 1918 te Groningen met Johannes.

44)  Elisabeth Alagonda Bruins. Elisabeth is overleden voor 2 mei 1918.

45)  Johannes trouwt op 5 mei 1890 te Eenrum met Anna.

46)  Anna Helena Middendorp, dochter van Jan Eilard Middendorp en Marta (Martje) Langeland. Anna is geboren te Eenrum.

47)  Johannes Oldemoppen, zoon van Hindericus Oldemoppen en Theodora Halsema. Johannes, smid, is geboren rond 1856 te Eenrum, is overleden op 2 februari 1924 te Groningen. Johannes werd ongeveer 68 jaar. Johannes was eerder gehuwd (1) met Elisabeth Alagonda Bruins. Johannes was eerder gehuwd (2) met Anna Helena Middendorp.

48)  geboorte: Gron. Arch., Onstwedde, burgelijke stand BS 1879 H - Fokkelman - Nanninga, huwelijk (Onstwedde 24 mei 1879)

49)  geboorte: Gron. Arch., Eenrum, burgelijke stand BS 1862 G. - Gezina Margaretha Fokkelman, geboorteakte (Eenrum 4 apr 1862)

50)  aangifte geboorte: Gron. Arch., Eenrum, burgelijke stand BS 1862 G. - Gezina Margaretha Fokkelman, geboorteakte (Eenrum 4 apr 1862)

51)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Johannes Gerardus Schikan (5 jan 1915)

52)  geboorte: Bedum, verzameldiskette 1843 - 1856

53)  geboorte: Bedum, verzameldiskette 1843 - 1856

54)  huwelijk: Gron. Arch., Bedum, burgelijke stand BS 1879 H - Fokkelman - Abeling, huwelijk (Bedum 21 mei 1879)

55)  geboorte: Gron. Arch., Wildervank, burgelijke stand BS 1851 G. - Anna Maria Petronella Abeling, geboorteakte (Wildervank 29 sep 1851)

56)  aangifte geboorte: Gron. Arch., Wildervank, burgelijke stand BS 1851 G. - Anna Maria Petronella Abeling, geboorteakte (Wildervank 29 sep 1851)

57)  geboorte: Gron. Arch., Bedum, burgelijke stand BS 1830 G. - Johannes Fokkelman, geboorteakte (Bedum 15 mrt 1880)

58)  begraven: eigen archief, overlijdensadvertenties - Johannes Fokkelman, overlijdensadvertentie (28 sep 1937)

59)  huwelijk: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1905 H - Fokkelman - Hoog, huwelijk (Groningen 23 apr 1905)

60)  geboorte: Gron. Arch., Bedum, burgelijke stand BS 1881 G. - Bernardus Fokkelman, geboorteakte (Bedum 10 nov 1881)

61)  huwelijk: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1908 H - Fokkelman - Bonekamp, huwelijk (Groningen 14 jun 1908)

62)  overlijden: Gron. Arch., Groningen, burgelijke stand BS 1918 ovl. - Rudolph Nicolaas Luiken, overlijdensakte (Groningen 7 nov 1918)

63)  huwelijk: Joannes Hermanus Savenije, persoonskaart (3 jun 1957)

64)  overlijden: eigen archief, overlijdensadvertenties - Johannes Hermanus Savenije, overlijdensadvertentie (3 jun 1957)

65)  Joannes trouwt op 10 januari 1901 te Deventer met Janna.

66)  Janna Kiewit, dochter van Harm Kiewit en Helena Weisenbach. Janna is geboren op 28 november 1875 21.00 uur te Heiligerlee, is overleden op 15 november 1925 15.30 uur te Nieuweschans. Janna werd 49 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

67)  overlijden: Johannes Henricus Fokkelman, persoonskaart (4 jul 1969)

68)  geboorte: Gron. Arch., Onstwedde, burgelijke stand BS 1879 H - Fokkelman - Nanninga, huwelijk (Onstwedde 24 mei 1879)

69)  huwelijk: Gron. Arch., Onstwedde, burgelijke stand BS 1879 H - Fokkelman - Nanninga, huwelijk (Onstwedde 24 mei 1879)

70)  geboorte: Gron. Arch., Onstwedde, burgelijke stand BS 1879 H - Fokkelman - Nanninga, huwelijk (Onstwedde 24 mei 1879)

71)  geboorte: Gron. Arch., Onstwedde, burgelijke stand BS 1902 H - Fokkelman - Davids, huwelijk (Onstwedde 21 jun 1902)

72)  huwelijk: Gron. Arch., Onstwedde, burgelijke stand BS 1902 H - Fokkelman - Davids, huwelijk (Onstwedde 21 jun 1902)

73)  geboorte: Gron. Arch., Onstwedde, burgelijke stand BS 1902 H - Fokkelman - Davids, huwelijk (Onstwedde 21 jun 1902)

74)  Jakoba trouwt op 2 juni 1894 te Onstwedde met Geert.

75)  overlijden: Gron. Arch., Onstwedde, burgelijke stand BS 1902 H - Fokkelman - Davids, huwelijk (Onstwedde 21 jun 1902)

76)  Geert Winter, zoon van Jobst Henrich Ludwig Winter en Geertruida de Jonge. Geert is geboren rond 1871 te Onstwedde, is overleden op 11 juli 1901 te Stadskanaal. Geert werd ongeveer 30 jaar.

77)  geboorte: Gron. Arch., Eenrum, burgelijke stand BS 1862 G. - Gezina Margaretha Fokkelman, geboorteakte (Eenrum 4 apr 1862)

78)  aangifte geboorte: Gron. Arch., Eenrum, burgelijke stand BS 1862 G. - Gezina Margaretha Fokkelman, geboorteakte (Eenrum 4 apr 1862)

79)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Petronella Margaretha Mug (1 aug 1965)

80)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Petronella Margaretha Mug (1 aug 1965)

81)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Johannes Augustinus Mug (30 mrt 1968)

82)  overlijden: Johannes Augustinus Mug, persoonskaart (30 mrt 1968)

83)  begraven: eigen archief, bidprentje - Johannes Augustinus Mug (30 mrt 1968)

84)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Antonia Johanna Helena Eising (10 nov 1983)

85)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Antonia Johanna Helena Eising (10 nov 1983)

86)  begraven: eigen archief, bidprentje - Antonia Johanna Helena Eising (10 nov 1983)

87)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Fredericus Jacobus Holleman (7 feb 1966)

88)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Fredericus Jacobus Holleman (7 feb 1966)

89)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Fredericus Jacobus Holleman (7 feb 1966)

90)  begraven: eigen archief, bidprentje - Fredericus Jacobus Holleman (7 feb 1966)

91)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Cornelia Maria Benes (12 jan 1966)

92)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Johannes Gerardus Schikan (5 jan 1915)

93)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Johannes Gerardus Schikan (5 jan 1915)

94)  begraven: eigen archief, bidprentje - Johannes Gerardus Schikan (5 jan 1915)

95)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Catharina Agnes Maria Olling (9 mei 1931)

96)  begraven: eigen archief, bidprentje - Catharina Agnes Maria Olling (9 mei 1931)

97)  geboorte: eigen archief, bidprentje - Margaretha Schikan (27 jun 1928)

98)  overlijden: eigen archief, bidprentje - Margaretha Schikan (27 jun 1928)

99)  geboorte: Catharina Agnes Maria Schikan, persoonslijst (Groningen 25 aug 2001)


Opmerkingen:
015D

Dit overzicht is beperkt tot 4 generaties.
Voor meer gegevens zie de Startpagina Haza overzichten onder Nakomelingen - Schikan -:
Parenteel van Pieter Jakobs Schikan.