Bijgewerkt op: 7 februari 2013

Terug naar de Pagina Friezen en Groningers in Indië: TerugDeze pagina maakt onderdeel uit van de reeks Friezen en Groningers in Nederlands-Indië, met gegevens gepubliceerd door Anton Musquetier

In dit overzicht komen ook gegevens voor van personen die uit Friesland of elders uit Nederland afkomstig zijn.

Groningers deel 3

Johanna Wilhelmina Barkey, geb. Semarang, overl. Batavia 30 juni
1801,
tr. le Abraham Lodewijk Palm, vertrok 15 sept. 1784 als onderkoopman
met het
schip "Constantia" naar Indië, soldijboekhouder te Semarang 19 juli
1785,
ontvanger der domeinen en kassier ald. 10 aug. 1786, overl. Semarang
21 jan.
1792, zn. van Willem Adriaan en Elisabeth Morison; tr. 2e Ratavia 30
au?. 1794
19
Mr. Paul Mounier5), geb. Middelburg 1aug. 1765, vertrok 27 okt. 1791
als
jong assistent met het schip "Pollux" naar Indië, lid Raad van
Justitie te
Batavia 1793, advocaat-fiscaal van Indië en lid college van
curatoren en
scholarchen over de stadsscholen van Batavia 1794, overl. ald. 16
dec. 1795,
zn. van Michiel en Jacomina Imans; tr. 3e Batavia 9 juli 1797 Pieter
Engelhard

ged. GRONINGEN 4 juni 1766, <<<<<<<<<<<,

vertrok 14 mei 1788 als onderkoopman
met het schip "'t Zeepaard" naar Indië, prov. gecommitteerde 1800 en
gecommitteerde 1803 voor de zaken van de inlanders, eerste resident
van Djokjakarta
19 febr. 1808, president-schepen van Batavia 1808, minister aan het
hof van Djokjakarta 1810 tot 15 nov. 1811, op reis van Semarang
overvallen
en kort daarna overleden, zn. van Mr. Johannes Arnoldus en Tjaakje
Jeypes
en wedr. van Magdalena Clemtia Domis, hij tr. 3e Batavia (ondertr.
ald. 3
maart) 1804 Catharina Johanna van Riemsdijk.


****************************

EUROPESE (Groningers) INWONERS VAN WEST-JAVA IN 1813

VERKLARING;
1. Naam en voornaam
2. Geboorteplaats
3. Datum van aankomst hier te land
4. Thans woonachtig
5. Bij welke authoriteit op dit eiland. Aangezien de opgave in
vrijwel
alle gevallen dezelfde is, nl. "van dit gouvernement", wordt dit in
de onderstaande lijst weggelaten.
6. Huidig beroep
7. Opmerkingen


1. Grashuijs, Gerardus
2. Groningen
3. 1 aug.1792 op het eiland Ceylon; okt. 1794 hier te Batavia
4. in de thuin te Anke
6. tuin- of landman
7. mayor bij het vorige gouvernement van het le reg. inf. van linie
8. Anke 13 nov. 1813


1. Roordenhuise, S.
2. Nieuweschans in Groningen
3. juni 1789
4. Cheribon
6. writer
8. Cheribon 17 nov. 1813

1. Sasse, Johann Friederich
2. Helpen bij Groningen
3. 8 juli 1789
4. op het landgoed Campongdoori, op de 7. paal van de Tangerangshe
weg
6. landeijgenaar en grasboer
7. zeedert zeeven jaaren lang met wonden aan de beenen laboreerende,
die dagelijks verergerden, ben ik wel verpligt gewest mijn ontslag
uit den dienst te versoeken, het geen mij ook gunstig is toegestaan.
Egter sonder eenige assistenti voor mijn onderhoud, voor mij en mijn
groote vamilie, moet dierhalven, als gras handelaar mijn onderhoud
soeken - van gem: land - neevens de interess. en doctur loon, voor
mijn beenen.
8. landgoed Campongdoori 15 nov. 18131. Sprenger, Saco Herman van
2. Groningen
3. 5 juni 1806
4. Jaccatra at Batavia
6. depY secY to the Bench of Magistrates
8. Batavia 11 nov. 1813


Frederik Robert Reinder Reinders, geb. Groningen 26 nov. 1910,
Tr. 26 nov. 1941 E.J.F. Weidema.

********************************


Migratie naar Oost- en West-Indië
Emigratie naar de Verenigde Staten, het beloofde land, kwam eerst in
de
19e eeuw goed op gang. Voor vele genealogisch geïnterreseerden vaak
een
obstakel dat niet te overbruggen is. Daarom is begin deze eeuw in
Amerika
een begin gemaakt met het in kaart brengen van deze - voor hen -
immigranten.
Door de automatisering zijn vele lijsten sneller aangelegd en
men ging op zoek naar dergelijke lijsten in Europa.
Ook in Nederland kennen wij lijsten van landverhuizers. Alle gegevens
zijn door Amerikanen geficheerd. Maar niet elke landverhuizer vertrok
naar de Verenigde Staten. Sommigen stapten op de boot naar onze
koloniën
in de Oost of in de West.
Deze landverhuizers staan echter wel in de zgn. Amerikaanse lijsten
en
menigeen zal daarom de computerlijsten snel over het hoofd zien als
men
gaat zoeken naar migranten naar de koloniën. Vandaar de onderhavige
opsomming;

Adriani, Pieter, oud 26 jaar, officier van gezondheid vertrekt in
1877
van Groningen naar Oost-Indië.

Bakker, Johannes Henderikus, oud 17 jaar, muzikant vertrekt in 1872
van Groningen naar Batavia.

Bazendijk, Sophia Petronella, oud 22 jaar, modiste vertrekt in 1867
van
Groningen naar Batavia.

Beekhuis, Johanna Antonia Alberdina, oud 21 jaar, zonder beroep
vertrekt
in 1859 van Groningen naar Batavia.

Belle, Roosius Hubertus, oud 55 jaar, muziekdirecteur vertrekt in
1879
met vrouw van Groningen naar Batavia.

Berg, Cornelius Daniël van der, oud 27 jaar , militair vertrekt in
1873
met vrouw van Groningen naar Batavia.


Boelen, Cornelis Wilhelmus Joseph, oud 36 jaar, priester vertrekt in
1877
van Groningen naar Batavia.


Boon, Maria Rebecca, oud 36 jaar, zonder beroep vertrekt in 1873 van
Groningen naar Batavia.


Both, Theodorus Johannes Franciscus, oud 31 jaar, student vertrekt
in 1863
van Groningen naar Suriname.

Broek, Aletta Rijkendina van den, oud 28 jaar, zonder beroep
vertrekt in
1862 van Groningen naar Batavia.

Broek, Bieltje van den, oud 31 jaar, zonder beroep vertrekt in 1862
van
Groningen naar Batavia.

Brons, Jan Hendrik, oud 21 jaar, letterzetter vertrekt in 1859 van
Groningen
naar Batavia.


Brouwer, Pieter, oud 44 jaar, machinist vertrekt in 1867 met zijn
vrouw en
2 kinderen van Groningen naar Semarang.


Buuren, Samuel Jacques Willem van, oud 25 jaar, zonder beroep
vertrekt in
1879 van Groningen naar Batavia.

Cannegieter, Harm, oud 41 jaar, zonder beroep vertrekt in 1875 met
zijn
vrouw en 4 kinderen van Groningen naar Batavia.

Dommering, Edo, oud 20 jaar, zonder beroep vertrekt in 1880 van
Groningen
naar Batavia.

Ducuir, Louise, oud 59 jaar, zonder beroep vertrekt in 1861 met 1
kind
van Groningen naar Batavia.


Dijkstra, Jan Johannes, oud 27 jaar, opzichter vertrekt in 1862 met
zijn
vrouw en 4 kinderen van Groningen naar Batavia.

Enschede, Maarìe, oud 23 jaar, zonder beroep vertrekt in 1879 van
Groningen
naar Soerabaja.


Folkerga, Klaas, oud 36 jaar, timmerman vertrekt in 1861 met zijn
vrouw
en 2 kinderen van Groningen naar Batavìa.

Gavere, Cornelis äe, oud 34 jaar, leraar vertrekt in 1868 met vrouw
en
1 kind van Groningen naar Batavia.

Gelder, Eewit Fredrik Lodewijk van, oud 21 jaar, zonder beroep
vertrekt
in 1879 van Groningen naar Batavia.

Gouda, Willem, oud 26 jaar, militair, vertrekt in i875 met vrouw van
Groningen naar Batavia.

Grashuis, Lammert Albertus, oud 49 jaar, letterzetter, vertrekt in
1859
met vrouw en zes kinderen van Groningen naar Batavia.


Groeneveld, Jan, oud 35 jaar, letterzetter, vertrekt in 1859 met
vrouw
en vijf kinderen van Groningen naar Batavia.


Groenveld, Jan, oud 55 jaar, boekdrukker, vertrekt in 1879 met vrouw
en
en kind van Groningen naar Batavia.


Guyot, Johanna Maria, oud 22 jaar, zonder beroep, vertrekt in 1860
van
Groningen naar Batavia.

Haer, Rudolf van der, oud 20 jaar, zonder beroep, vertrekt in 1863
van
Groningen naar Batavia.


Hamer, Geertruida Wilhelmina, oud 25 jaar, zonder beroep, vertrekt in
1877 van Groningen naar Batavia.


Hesselink, Anna, oud 36 jaar, zonder beroep, vertrekt in 1864 met één
kind van Groningen naar Batavia.


Hiemstra, Willem, oud 26 jaar, hulponderwijzer, vertrekt in 1875 van
Groningen naar Batavia.

Huber, Edo Johannes, oud 47 jaar, ambtenaar, vertrekt in 1873 van
Groningen
naar Batavia.

Huber, Edo Johannes, oud 40 jaar, advocaat, vertrekt in 1867 van
Groningen
naar St. George Delmina.


Kempers, Gustav Eugene Arthur R.., oud 25 jaar, militair, vertrekt in
1876 met vrouw van Groningen naar Batavia.

Rozema, Hendrik, oud 38 jaar, schipper, vertrekt in 1873 van
Groningen naar Kediri.

Rijkens, Rentje Herman, oud 24 jaar, boomkweker, vertrekt in 1877
van Groningen naar Batavia.


Sanders, Theodorus, oud 28 jaar, zonder beroep, vertrekt in 1876 van
Groningen naar Batavia.


Sibinga, Abel Victor, oud 33 jaar, leraar, vertrekt in 1873 met
vrouw en drie kinderen van
Groningen naar Batavia.
[= Mr. Abel Victor Sibinga (naamstoev. K.B. 1 maart 1848 nr. 72),
geb. Blija 25 juni 1841,
tr. Jantje Hermanna Helder (1843-1922); de drie kinderen zijn
Antonia Johanna Frederica
(1868-?), Pieter (1870-1940) en Joannes (1871-1930) Viëtor Sibinga,
zie: Nederland's
Patriciaat 30 (1944), blz. 303.1


Spaanstra, Simon Anton, oud 27 jaar, landmeter, vertrekt in 1880 met
vrouw van Groningen naar
Batavia.

Suringa, Dieters, oud 47 jaar, koopman, vertrekt in 1861 met vrouw
en vijf kinderen van
Groningen naar Soerabaja.

Thieme, Albert Christiaan Eldik, oud 17 jaar, zonder beroep,
vertrekt in 1873 van Groningen naar
Batavia.

Thieme, Comelis Ulrich Jan, oud 19 jaar, zonder beroep, vertrekt in
1877 van Groningen naar
China.
[= Comelis Ulrich Jan Thieme, geb. Lettelbert 11 okt. 1857, zie:
Nederland's Patriciaat 37
(1951), blz. 342.1

Vetten, Johannes, oud 29 jaar, ambtenaar, vertrekt in 1879 met vrouw
en een kind van Groningen
naar Batavia.


Vries, Pieter Ages de, oud 40 jaar, gepensioneerd officier, vertrekt
in 1856 van Groningen naar
Suriname.

Weide, Jantje van der, oud 61 jaar, zonder beroep, vertrekt in 1861
met een kind van Groningen
naar Batavia.

Wichers, Antonie Frederik, oud 40 jaar, advocaat, vertrekt in 1858
met vrouw en een kind van
Groningen naar Batavia.
[= Mr. Antonie Frederik Wichers, geb. Groningen 16 nov. 1817, tr.
Elsina Hendrika
Reinardina Bakkenes (1818-1873) en verm. hun jongste dochter
Henrietta Cornelia Philippina
Wichers (1855-?), zie: Nederland's Patriciaat 20 (1931/`32), blz.
320.1


Wichers, Arendina, oud 26 jaar, zonder beroep, vertrekt in 1863 met
een kind van Groningen naar
Palembang.
[= Jkvr. Arendina Wichers, geb. Winschoten 10 sept. 1837, zie:
Nederland's Adelsboek 46
(1953), blz. 352; Een kind had zij in 1863 nog niet !]


Woude, Johannes van der, oud 28 jaar, hulponderwijzer, vertrekt in
1875 van Groningen naar
Batavia.


Zon, Esther, oud 36 jaar, zonder beroep, vertrekt in 1858 met drie
kinderen van Groningen naar
Semarang.


BRON; DE INDISCHE NAVORSCHER


Met Vriendelijke groet van
Anton Musquetier