Bijgewerkt op: 7 februari 2013

Terug naar de Pagina Friezen en Groningers in Indië: TerugDeze pagina maakt onderdeel uit van de reeks Friezen en Groningers in Nederlands-Indië, met gegevens gepubliceerd door Anton Musquetier

Onderofficieren en minderen Oost- en West-Indië

Algemeene lijst van Nederlanders van geboorte, welke in Oost- en West-Indië en aan boord van Zijner Majesteits schepen, of elders buiten 's lands, zijn overleden en, in het jaar 18?? en vroeger, aan het bestuur der Registratie zijn bekend geworden, doch ten aanzien van wier nalatenschappen nog geene inlichtingen hebben kunnen verkregen worden en, tot het doen van nader onderzoek, aan al de Ontvangers binnen het Rijk worden kenbaar gemaakt.

(RAF Toegang 11)

******************************************************

Onderstaande gegevens zijn geinventariseerd bij Tresoar (Het Friesch Historisch en Letterkundig Centrum) in Leeuwarden. Bron: Anton Musquetier


*****

Onderofficieren en minderen Oost- en West-Indië

(ARA Toegang 2.10.50)

 

Abbing, Gerrit flankeur

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Amsterdam

overl.13 sep.1828 te Djocjacarta                   

(RAF T11 inv.7494 map 536/4)

(geboren op 13 jun.1803, zoon van Berend en Berendtje Jouwersma .ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.14583)

 

Abbly, Franciscus fuselier

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 12 sep.1829 te Magelang                     

(RAF T11 inv.7373 map 166/7)

 

Akkerdaas, Jacobus korporaal

Geboren Stavoren, laatste woonplaats Vlissingen

overleden op 25 jun.1830 te Nangoelang       

(RAF T11 inv.7498 map 593/6)

 

Akkerman, Dirk Joh. fuselier

Geboren Franeker, laatste woonplaats Dongjum

overleden op 18 sep.1828 te Djocjacarta       

(RAF T11 inv.7235 map 777/4)

 

Akkermans, Hendrik fuselier

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats onbekend

overleden op 13 jul.1830 te Menade             

(RAF T11 inv.7498 map 593/6)

 

Akkringa, Wybrandus flankeur

Geboren Harlingen, laatste woonplaats Harlingen

overleden op 4 feb.1831 te Soerabaya                       

(RAF T11 inv.7481 map 331/3)

Waarschijnlijk  de op 18 feb.1805 te Harlingen geboren zoon van Evert Akkringa en Elizabeth Anderea.

 

Albada, Bruno Hendriks van

Geboren 3 nov.1798 te Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

Zoon van Hendrik Bruno en Tjitske Geerts

Overleden op 15 mei 1837 te Muntok

(ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.14053)

 

Alma, Bernardus serg.majr.

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 24 nov.1836 te Samarang         

(RAF T11 inv.8093 map 565)

 

Appels, Francis huzaar

Geboren Elsloo, laatste woonplaats Elsloo

overleden op 3 mei 1830 te Weltevrede         

(RAF T11 inv.7402 map 622/9)

 

Arends, Jan sergeant

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 22 aug.1828 te Samarang          

(RAF T11 inv.7235 map 777/4)

Waarschijnlijk de op 20 sep.1805 te Leeuwarden geboren zoon van Johannes Arends en Wimke Hanses.

 

Assen, Sibout van flankeur

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 19 okt.1836 te Padang              

(RAF T11 inv.8093 map 565)

 

Aukesma, O fuselier

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 29 jul.1827 te (Samarang ?)                  

(RAF T11 inv.7158 map 901/16)

Waarschijnlijk Otto Aukes Aukesma, zoon van Auke Wybrens en Antje Beerends.

 

Bakker, Dirk Cornelis

Geboren te St.Annaparochie, laatste woonplaats Weidum

Zoon van Cornelis en Mentje Ruitenschild

Overleden op 5 jan.1838 te Weltevreden

(ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.13922)

 

Bakker, F. fuselier

Geboren Harlingen, laatste woonplaats Harlingen

overleden op 3 sep.1839 te Tibing tinge

(RAF T11 inv.8376 map 749/2)

 

Bakker, Hendrik fuselier

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 5 jan.1829 te Djocjacarta                      

(RAF T11 inv.7281 map 116/3 en inv.7494 map 536/4)

Bij den Heer Burgemeester der stad Leeuwarden onbekend

(inv.7369 map 99/9)

 

Bakker, Hendrik Foppes

Geboren 12 feb.1794 te Nijehaske

Zoon van Foppe en Tjitske Foppes

overleden op 1 feb.1834 te Paramaribo

(ARA Toegang 2.10.50 inv.580)

 

Balt, Sipkes korporaal

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 29 jul.1828 te Samarang           

(RAF T11 inv.7235 map 777/4)        

 

Barends, Adam Josephus korporaal

Geboren Sneek, laatste woonplaats Amsterdam

overleden op 3 mrt.1829 te Djocjacarta         

(RAF Toegang 11 Inv.7494 map 536/4)

(geboren op 25 juni 1804, zoon van Christiane en Catharina Kraft . ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.8817)

 

Belt, Johannes van der sergeant

Geboren Leijden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 2 jan.1830 te Weltevreden        

(RAF Toegang 11 inv.7402 map 622/9)

 

Berg, A. (=Pieter) van den fuselier (zie onder)

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 20 dec.1828 te Magelang

(RAF T11 inv.7281 map 116/3)

 

Berg, H. (=Pieter) van den fuselier (zie boven)

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden 20 dec.1828 te Magelang

(RAF T11 inv.7369 map 99/9)

Bij den Heer Burgemeester der stad Leeuwarden onbekend

(inv.7369 map 99/9)

Het overlijden werd op 30 jun.1830 ingeschreven in de burgerlijkestand te Leeuwarden; Pieter van den Berg, 20 jaar, zoon van Foeke van den Berg en Sara Notting.

 

Berg, J.R. flankeur

Geboren Manneburen, laatste woonplaats Makkingen

overleden op 24 sep.1839 Kedong Kebo

(RAF T11 inv.8376 map 749/2)

Geboren te Munnekeburen ?, laatste woonplaats Makkinga ?

 

Berg, Klaas van den sergeant

Geboren Gordijk, laatste woonplaats Gordijk

overleden op 25 nov.1830 te Samarang         

(RAF T11 inv.7498 map 593/6 en inv.7570 map 80/6)

Wegens de nalatenschap is een negatief certificaat ingediend den 21 jul.1832.

(inv.7570 map 80/6)

 

Bergema, Jacob Gerrit flankeur

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats (?????)

overleden op 3 sep.1828 te Djocjacarta         

(RAF T11 inv.7235 map 777/4)

Het overlijden werd op 13 jun.1838  ingeschreven in de burgerlijkestand te Leeuwarden.

           

Bloemhoff, Frans Jacob fuselier

Geboren Oosterlittens, laatste woonplaats Oudeschoot

overleden op 1 jan.1829 te Djocjacarta                      

(RAF T11 inv.7281 map 116/3)

 

Boer,  Djalling Joukes de fuselier

Geboren Bolsward, laatste woonplaats Scharnegoutum

overleden op 13 jun.1828 te Souracarta         

(RAF T11 inv.7401 map 612/7)

 

Boer, Hotze Takes de konstabel

Geboren Akkrum, laatste woonplaats ?????

overleden op 10 aug.1830 te Oost Indië        

(RAF T11 inv.7496 map 576/6)

 

Boer, Jan Y. de fuselier

Geboren Lemmer, laatste woonplaats in dienst

overleden op 26 mrt.1830 te Weltevreden     

(RAF T11 inv.7402 map 622/9)

 

Boer, Remmert Clases de korporaal

Geboren Harlingen, laatste woonplaats onbekend

overleden op 29 jul.1830 aan boord van de Komeet

(RAF T11 inv.7498 map 593/6)

 

Boer, Tjalling Joukes de zie Boer, Djalling Joukes de

 

Boersma, Evert Evert flankeur

Geboren Bleija, laatste woonplaats Bleija

overleden op 6 okt.1836 te Samarang            

(RAF T11 inv.8093 map 565)

 

Bohne, Heinrich jager

Geboren Kassel, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 9 mei 1831 te Weltevreden       

(RAF T11 inv.7481 map 331/3)

 

Bohrs, Jan fuselier

Geboren Boerhaven, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 1 jan.1837 te Keding Kebo

(RAF T11 inv.8096 map 624/2)

 

Bonga, Johannes fuselier

Geboren Dokkum, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 15 jul.1829 te Nangoelang        

(RAF T11 inv.7401 map 612/7)

Waarschijnlijk de op 20 sep. 1797 geboren zoon van Jacob en Maria Wenselaar.

 

Bonte, Frans flankeur

Geboren Groningen, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 24 nov.1829 aan boord van de Komeet

(RAF T11 inv.7401 map 612/7)

Het overlijden werd op 6 aug.1838 ingeschreven in de burgerlijkestand van Leeuwarden; Frans Bonte, geboren te Groningen den 3 jan.1785, zoon van Johannes en Maria Steffens. Den 21 maart 1829 met het schip de Schelde als fuselier naar Oost-Indië vertrokken.

overleden op 24 nov.1829 te Komeet

 

Boonstra, Gosse Dirks jager

geboren ??????, laatste woonplaats Beersein

overleden op 25 mrt.1830 te Grave               

(RAF T11 inv.7570 map 80/6)

Het overlijden werd op 1 jun.1830 ingeschreven in de burgerlijkestand van Tietjerksteradeel; Gosse Dirks Boonstra, 19 jaar, Geboren en wonende te Bergum, zoon van Dirk Boonstra en Tietje Kloosterman.

overleden op 25 mrt.1830 in de stad Grave.

 

Boonstra, Jan Gerrits ?????

Geboren Terband, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 9 apr.1828 aan boord van de vr.Maria

(RAF T11 inv.7235 map 777/4)

(geboren op 14 dec.1804 te Terband, overleden op 9 apr./4 mei 1828 op de uitreis aan boord. Hij vertrok op 30 nov.1827 met het schip Vrouw Maria uit Hellevoetsluis . ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.13736)

 

Bosgra, Cornelis Hendriks korporaal ?

Geboren Bergum, laatste woonplaats Oostermeer

overleden op 15 sep.1841 te Makkasser

(RAF T11 inv.8468 map 875/4 en In.8563 map 1056/6)

 

Bosscha, Buradringo fuselier

Geboren Nes, laatste woonplaats Nes

overleden op 7 jun.1829 te Weltevreden       

(RAF T11 inv.7373 map 166/7 en inv.7494 map536/4)

(Na examinatie van de door UEd. aan mij gezonden algemeene lijst moet ik bekennen UEd. weinig of geene inlichtingen te kunnen geven, men verward de doopnamen zodanig dat er waarlijk geen peil op te trekken is, immers, er is van het dorp Nes naar OostIndiën als fuselier vertrokken eene Rienk Ruurds Boscha; ik vind op nr.57 eenen Burodringo Bosscha, ook geboren te Nes - is dat nu deszelfde persoon ? het is wel waarschijnlijk, en zal zijne moeder als dan nog leven en in het armehuis te Nes gehuisvest zijn. (inv.7504 map 680/6)

Waarschijnlijk de op 3 mei 1800 te Nes (Dong.) geboren  Ruurd, zoon van Rienk Ruurds en Saakje Pieters.

 

Bosscha, Rienk Ruurds (zie Bosch, Buradringo)

 

Bougmol, C. fuselier

Geboren Geneve, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 4 aug.1839 te Macasser

(RAF T11 inv.8376 map 749/2)

 

Brandenburg, Gerrit matroos 1ste kl. kol.marine

Geboren Stavoren, laatste woonplaats Amsterdam

overleden op 18 okt.1829 te Oost-Indiën      

(RAF T11 inv.7494 map 536/4)

 

Brems, Coenraad zie Brens, Coeraad

 

Brens, Coenraad matroos

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Hellevoetsluis

overleden op 15 jul.1830 aan boord van de Komeet

(RAF T11 inv.7317 map 776/4)

Waarschijnlijk de op 2 jun.1796 te Leeuwarden geboren Coenraad Brems, zoon van Johannes en Antonia Asmus.

 

Bronkhorst, Johannes fuselier

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 9 jun.1829 te Djocjacarta         

(RAF T11 inv.7373 map 166/6 en inv.7494 map 536/4)

Bij der Heer Burgemeester der stad Leeuwarden onbekend

(inv.7369 map 99/9)

Waarschijnlijk de op 11 apr.1802 te Leeuwarden (rooms) gedoopte zoon van Cornelis Bronkhorst en Hiltje Johannes.

 

Brouwer, Simon Tjebker of Tjelker matr. 1ste kl. kol.marine

Geboren Stavoren, laatste woonplaats Amsterdam

overleden op 29 jun.1829 in het milit .hosp. te Amboina

(RAF T11 inv.7494 map 536/4)

 

Bruin, Jan Jansen de bootsman

Geboren Harlingen, laatste woonplaats Harlingen

overleden op 25 dec. ???? in het mil.hosp. (Amborsia ?)

(RAF T11 inv.7282 map 120/6)

 

Bruining, Judocus van der 1ste luiten.-adjud.

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 27 aug.1836 te Bonjol              

(RAF T11 inv.8093 map 565)

 

Bruinsma, Tjibbe Sybrands

Laatste woonplaats Bolsward ?

Overleden in  het jaar 1839 te Samarang

(RAF T19-07 In.250 . 1 april 1843)

 

Cardinal, H.L. flankeur

Geboren Sneek, laatste woonplaats Sneek

overleden op (9 ?) nov.1827 te Djocjocarta

(RAF T11 inv.7158 map 901/16)

 

Castelein, J.A. kannonier

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 12 mei 1839 te Weltevreden

(RAF T11 inv.8376 map 749/2)

 

Challorie, Jean fuselier

Geboren Hoorn, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden 28 okt.1830 te Weltevreden

(RAF T11 inv.7476 map 259/2 en inv.7498 map 593/6)

 

Champenoij, Hendrik Pieter korporaal

Geboren Middelburg, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 11 nov.1836 te Samarang         

(RAF T11 inv.8093 map 565)

 

Coolsma, Anske

Geboren 27 okt.1785 te Slooten, laatste woonplaats Veenhuizen

Zoon van Foppe Tjerks en Pierkje Anskes

Overleden op 15 mei 1828 te Samarang

(ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.13862)

 

Coster, H. (zie Goster, H.)

 

Crooy, Joannes Franciscus

Geboren 9 jun.1799 te Sneek, laatste woonplaats Harderwijk

Zoon van Lubertus en Clara Wouters

Overleden op 23 jun.1829 te Djocjacarta

(ARA T2.10.50 Inv.101 nr.16471)

 

Cuiper, Jan

Geboren 29 jan.1845 te Heerenveen

Zoon van Yzak Jans en Oentje Wytzes Punter

overleden op 23 jun.1879 te Pantek Perak Atjeh

(ARA Toegang 2.10.50 inv.190)

 

Cuperus, Abraham Rients (zie Kuiperus, Abraham Rints)

 

Dammers, L

Geboren Amsterdam, laatste woonplaats Frederiksoord

overleden op 2 nov.1827 te Djocjacarta

(inv.7494 map 536/4)

De ouders van dezen persoon zijn woonachtig te Noordwolde, onder deze grietenij, in de kolonie Frederiksoord - deszelve heeft voor zooverre ons bekend niets nagelaten.

(RAF T11 inv.7499 map 602/4)

 

Damsma, H.C. sergeant

Geboren Dokkum, laatste woonplaats Dokkum

overleden op 10 aug.1840 te Salatige

(RAF T11 inv.8442 map 287/4)

 

Damstra, Jan Jacobs matroos der 1e klasse

Geboren Schiermonnikoog, laatste woonplaats Schiermonnikoog

overleden op 23 dec.1829 te Oost-Indiën

(RAF T11 inv.7476 map 259/2 en inv.7570 map 80/6)

Negatief certificaat van den Grietman van Schiermonnikoog, dd.23 aug.1832.

(RAF T11 inv.7570 map 80/6)

Waarschijnlijk de op 12 feb.1798 geboren zoon van Jacob Coerts Damstra en Aukje Jans.

 

Diepenbrugge, C.J.A. van sergeant

Geboren Bolsward, laatste woonplaats Bolsward

overleden op 27 feb.1836 te Serang

(RAF T11 inv.7972 map 67/4)

 

Dinsen, Jan Barts fuselier (zie ook Dunsen, Jacob Bap.)

Geboren Harlingen, laatste woonplaats Harlingen

overleden op 5 jul.1828 te Ceram      

(RAF T11 inv.7281 map 116/3 en inv.7494 map 536/4)

(Reeds in 1829 ingevolge ontvangen lijst op de tafel der sterfgevallen geplaatst geworden doch geene erfgenamen als toen ondekt - later dat deszelfs ouders te Harlingen hebben gewoond, doch overleden zijn in grote armoede . inv.7499 map 602/5)

 

Doekles, Pieter Siekema

Geboren 4 feb.1785 te Harlingen, laatste woonplaats Leeuwarden

Zoon van Pieter Gerlofs en Berba Doekles

Overleden op 4 mei 1828 te Samarang

(ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.13907)

 

Domna, Jan

Geboren 17 mrt.1797 te Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

Zoon van Cornelis en Catharina Koning

Overleden op 15 mei 1846 te Weltevreden

(ARA T2.10.50 Inv.101 nr.15585)

 

Douwes, Anna (Anne ?)

Geboren  28 okt.1792 (20 okt.1782 ?) te Leeuwarden, laatste woonplaats Amersfoort

Zoon van Hidde Douwes en Sytske Jans Valk

Overleden op 21 jun.1842 te Samarang

(ARA T2.10.50 Inv.101 nr.16251)

 

Draaisma, A. fuselier

Geboren Buitenpost, laatste woonplaats Buitenpost

overleden op 14 aug.1827 te Magelang

(RAF T11 inv.7158 map 901/16)

 

Drinkuitsma, Tieke Gerrits fuselier

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 29 jul.1836 te Palembang         

(RAF T11 inv.8093 map 565)

 

Dunsen, Jan Bap. van (zie ook Dinsen, Jan Barts)

Geboren Harlingen, laatste woonplaats Harlingen

overleden op 5 jul.1828 te Ceram

(RAF T11 inv.7235 map 777/5)

 

Drost, Jan fuselier

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 23 nov.1829 te Nangoelang

(RAF T11 inv.7401 map 612/7)

 

Duperik, J. fuselier

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 29 nov.1827 te Djocjocarta

(RAF T11 inv.7158 map 901/16)

 

Dijk, Bauke Jochum van zie Dijk, Pauke Jochum van

 

Dijk, J.J. van flankeur

Geboren Sexbierum, laatste woonplaats Barradeel

overleden op 21 okt.1827 te Bolsolotia

(RAF T11 inv.7158 map 901/16 en inv.7369 map 99/9 en inv.7494 map 536/4)

 

Dijk, Pauke Jochum van flankeur

Geboren Wanse, laatste woonplaats (Marssum ?)

overleden op 14 feb.1830 te Nieuw Gunea

(RAF T11 inv.7498 map 593/6)

Waarschijnlijk de op 2 nov.1800 te Wanswerd geboren Bauke, zoon van Jochum Lieuwes van Dijk en Syke Baukes.

 

Dijkstra, Cornelis

Geboren 1 feb.1803 te Dokkum

Zoon van Edzer en Trijntje Nicolaas

overleden op 26 jan.1836 te Paramaribo

(ARA Toegang 2.10.50 inv.582)

 

Dijkstra, F fuselier

Geboren Koten, laatste woonplaats Dockum

overleden op 28 aug.1839 te Benkoelen

(RAF T11 inv.8376 map 749/2)

 

Dijkstra, Mientje Pieters 2de kanonier

Geboren Sneek, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 16 nov.1830 te Samarang

(RAF T11 inv.7498 map 593/6)

Waarschijnlijk de op 26 nov.1797 te Sneek (rooms) gedoopte Mintje/Clemens, zoon van Pieter/Petrus Mintjes en Grietje Gerrits.

 

Dijkstra, W.K. flankeur

Geboren Britzum, laatste woonplaats Britzum

overleden op 22 nov.1838 te Soerakarta

(RAF T11 inv.8376 map 749/2)

 

Echten, J. van flankeur

Geboren Emden, laatste woonplaats Lemmer

overleden op 17 sep.1839 te Rau

(RAF T11 inv.8376 map 749/2)

 

Effert, Joseph August korporaal

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 5 feb.1829 te Magelang

(RAF T11 inv.7281 map 116/3 en 7494 map 536/4)

Bij den HeerBurgemeester der stad Leeuwarden onbekend.

(inv.7369 map 99/9)

 

Eimare, Pieter korporaal

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 27 jan.1829 te Tagalwaroe

(RAF T11 inv.7281 map 116/3)

 

Elings, Outger

Geboren  op 31 dec.1790 te Langezwaag, laatste woonplaats Amsterdam

Zoon van Gjolt en Teuntje Outgers

Overleden op 10 apr.1835 aan boord van het schip Charles op reis van Samerang naar Batavia. (ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.14658)

 

Ernst, Trouke Jans flankeur

Geboren Sneek, laatste woonplaats Sneek

overleden op 11 feb.1837 te Kedong Kebo

(RAF T11 inv.8096 map 624/2)

 

Ezau, Frans Carel Theodorus matroos 1e klasse bij de kon.marine

geboren  Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 16 nov.1829 in het mil. hosp. Sourabaya

(RAF T11 inv.7331 map 1006/4)

Waarschijnlijk de zoon van Johan Frederik Aug. en Anna Maria Piersin.

 

Faber, Douwe Magnus matroos der 2e klasse

Geboren Sneek, laatste woonplaats ????

overleden op 3 jun.1831 Oost-Indië

(RAF T11 inv.7496 map 576/6 en inv.7570 map 80/6 )

Hoogtwaarschijnlijk de op 13 dec.1799 te Sneek geboren zoon van Magnus Faber en Reinsjen Welma.

 

Faber, Hendrik sergeant

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 21 dec.1828 te Mangelang

(RAF T11  inv.7401 map 612/7)

Waarschijnlijk de op 16 aug.1800 te Leeuwarden geboren zoon van Willem Faber en Martje Sybrands.

 

Faber, J.H. flankeur

Geboren Bolsward, laatste woonplaats Bolsward

overleden op 18 mei 1827 te (Bansoemang ?)

(RAF T11 inv.7158 map 901/16)

 

Faber, Jan Takes fuselier

Geboren Oostdongeradeel, laatste woonplaats Nes

overleden op 13 jun.1828 te Weltevreden

(RAF T11 inv.7401 map 612/7)

 

Faber, L.J. flankeur

Geboren Bolsward, laatste woonplaats Stenten

overleden op 14 sep.1839 te Soerabaija

(RAF T11 inv.8376 map 749/2)

 

Faber, Tjebbele Ydes korporaal

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 13 feb.1829 te Djocjacarta

(RAF T11 inv.7281 map 116/3)

Het overlijden werd op 30 jun.1830 ingeschreven in de burgerlijkestand te Leeuwarden; Tjebbele Ydes Faber, 24 jaar, zoon van Yde Jans Faber en Tjitske Pieters.

 

Faber, W.J. fuselier

Geboren Wanswerd, laatste woonplaats Hattem

Overleden op 26 jun.1841 te Soerabaija

(RAF T11 inv.8444 map 324/3)

 

Feenstra, F.A. fuselier

Geboren Bolsward, laatste woonplaats Bolsward

Overleden op 1 jun.1841 te Weltevreden

(RAF T11 Inv.8459 map 662/2)

 

Feiken, Johannes Gerhardus loteling

Geboren Sneek ?, laatste woonplaats Sneek ?

Overleden op 19 jan.1838 in het hospitaal te Weltevreden

(RAF T11 inv.8178 map 353/20)

 

Feugen, Nicolaas klerk

Geboren Dokkum, laatste woonplaats Dokkum

overleden op 26 jun.1831 te Weltevreden

(RAF T11 inv.7973 map 75/2)

 

Fokkema, Doeke

Geboren 29 okt.1804 te Harlingen, laatste woonplaats Harlingen

Zoon van Meinte Doekes en Sytske Oenes

Overleden op 2/10 apr.1832 te Weltevreden

(ARA T2.10.50 Inv.101 nr.16146)

 

Frans, S.M. kanonier

Geboren Zutphun, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 27 mrt.1828 te Ramsgate

(RAF T11 inv.7494 map 536/4)

 

Fronda, (of) Uronda, (of) Urouda fuselier

geboren  Sneek, laatste woonplaats Berchem

overleden op 8 sep.1827 te Salutiga

(RAF T11 inv.7158 map 901/16)

 

Frouda zie Fronda

 

Gebel, Johannes fuselier

Geboren Harlingen, laatste woonplaats Harlingen

overleden op 28 nov.1828 te Salatiga

(RAF T11 inv.7281 map 116/3)

Waarschijnlijk de op 15 jul.1787 te Harlingen (Luthers) geboren Johan Georg, zoon van Andreus Gebel en Antje Sybrens.

 

Gelder, Klaas Kornelis van flankeur

Geboren Berlicum, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 12 jul.1830 te Sourabaja

(RAF T11 inv.7487 map 421/7 en 7498 map 593/6)

Waarschijnlijk de op 23 nov.1802 te Berlikum geboren zoon van Kornelis Douwes van Gelder en Trientje Johannes Swart.

 

Gemotte, J.J. fuselier

Geboren Suwal, laatste woonplaats Ameland

overleden op 22 aug.1839 te Samarang

(RAF T11 inv.8376 map 749/2)

 

Gerkes, Jan

Geboren 12 feb.1803 te Leeuwarden

Zoon van Gerke Hendriks en Reintje Jans

overleden op 2 sep.1829 te Port Belair (Suriname ?)

(ARA Toegang 2.10.50 inv.581)

 

Giesen, Johannes

Geboren 2 jan.1804 te Leeuwarden

Zoon van Willem en Jaike Jannes van der Veen

overleden op 31 dec.1836 te Curacao

(ARA Toegang 2.10.50 inv,582)

 

Gier, de fourier

Geboren Michielsgestel, laatste woonplaats Harlingen

overleden 11 dec.1828 te Magelang / (Regubharde ?)

(RAF T11 inv.7281 map 116/3 en inv.7494 map 536/4)

(... in 1830 aantekening gemaakt op de tafel der sterfgevallen, doch als toen geene inligtingen kunnen bekomen door bijzondere gelegenheid is dat den ontvanger gelukt nu te kunnen mededelen dat des overleden moeder nog in leven is, genaamd Sabina Angela Musquetier Wed. Adrianus de Gier, gelogeerd ten huize van den heer Iversen te Eibergen bij Zutphen.)

(inv.7499 map 602/5)      

Waarschijnlijk de in 1806 geboren Abraham Cornelis de Gier.

 

Gorgan, Karel fuselier

Geboren Groningen, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 28 apr.1837 te Weltevreden

(RAF T11 inv.8161 map 79/4)

 

Gossens, Abraham fuselier

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 10 okt.1829 te Samarang

(RAF T11 inv.7401 map 612/7)

 

Goster, H. fourier

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Hardewijk

overleden op 22 sep.1838 te Samarang

(RAF T11 inv.8376 map 749/2)

 

Graatsma, Dominicus kanonnier

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden voor of op 9 mei 1836 te Ngawie

(RAF T11 inv.7999 map 565/1)

 

Gramsma, Jan Reinders

Geboren 18 feb.1809 te Leeuwarden, laatste woonplaatsLeeuwarden

Zoon van Atske en Wytske Cornelis vd Werf

Overleden op 2 jun.1836 te Toboualy

(ARA T2.10.50 Inv.101 nr.12195)

 

Gravenaar, Harke scheeptimmerman der 3e klasse

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 15 okt.1828 te Oost-Indië

(RAF T11 inv.7282 map 120/6)

Waarschijnlijk de op 13 aug.1801 geboren zoon van Reinder Pieters en Pietje Jacobs van der Helm.

Het overlijden werd op 30 jun.1830 ingeschreven in burgerlijkestand te Leeuwarden.

 

Greeuw, Arie de matroos

Geboren Sloten, laatste woonplaats Sloten

overleden op 18 apr.(1829 ?) aan boord van het schip Valk

(RAF T11 inv.7494 map 536/4)

 

Groenenvoudt, Johannes flankeur

Geboren Oosterwoude, laatste woonplaats onbekend

overleden op 30 mei (1828 ?) aan boord der (Triton ?)

(RAF T11 inv.7281 map 116/3)

 

Groenewoud, Reinder Jans

Geboren Vrouwenparochie, laatste woonplaats ????

Overleden op 26 jan.1840 te Kedongkebo

(RAF T11 In.8551 map 795/7)

 

Groot, Meine Jans  flankeur

Geboren 24 mrt.1785 te Workum, laatste woonplaats Leeuwarden

Zoon van Jan en Hyke Thomas Statstra

overleden op 11 dec.1829 te Muntok

(ARA T2.10.50 Inv.101 nr.15417) ) (inv.7402 map 622/9)

 

Groot, Samuel gep.serg.t.

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 23 feb.1831 te Weltevreden

(RAF T11 inv.7481 map 331/3)

 

Gros, Fredrik 2e kanonnier

Geboren 3 aug.1789 te Heerenveen, laatste woonplaats Heerenveen

Zoon van Hendrik en Grietje Wijngaard

overleden op 2 dec.1830 te Samarang

(ARA T2.10.50 Inv.101 nr.16638)  (RAF T11 inv.7498 map 593/6)

 

Grouwstra, J.P. van flankeur

Geboren Ee, laatste woonplaats Ee

overleden op 13 sep.1827 te Souracarta

(RAF T11 inv.7158 map 901/16)

 

Gijlstra, (T ?) 2e kanonier

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 9 jul.1828 te Magalang

(RAF T11 inv.7235 map 777/4)

Mogelijk de op 21 mrt.1898 geboren Theunis Gijlstra, zoon van Arjen en Marijke Johannes van der Meulen.

 

Haak, Ernst Petrus van der fuselier

Geboren Kollum, laatste woonplaats Kollum

overleden op 19 jun.1831 te Djocjacarta

(RAF T11 inv.7498 map 593/6 en inv.7505 map 696/3 en inv.7506 map 715/5)

Memorie ingeleverd 5 sept.1832

(inv.7570 map 80/6)

 

Haan, Oege Hermens fuselier

Geboren Huizem, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 19 apr.1830 te Samarang

(RAF T11 inv.7498 map 593/6)

Mogelijk de zoon van Harmen Oeges de Haan en Berber Douwes (doopsgezind)

 

Haas, Meinte de (zie Hais, Meinte (?) de)

 

Hagen, Hendrik flankeur

Geboren Middelburg, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 17 dec.1829 aan boord van de Komeet

(RAF T11 inv.7401 map 612/7)

 

Hais, Meinte (?) de flankeur

Geboren Oldeboorn, laatste woonplaats Oldeboorn

overleden op 13 aug.1829 te Djocjacarta

(RAF T11 inv.7401 map 612/7)

Waarschijnlijk de op 14 nov.1801 geboren zoon van Jan Jacobus en Meintje Meines.

 

Haive, Louis kanonier

Geboren Anseltglain, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 16 okt.1829 te Nangoelang

(RAF T11 inv.7401 map 612/7)

Mogelijk de in 1802 geboren Louw Francois le Haive, zoon van Jan en Johanna Bergsma.

 

Hamstra, Hermen Jannes fuselier

Geboren Drogdam, laatste woonplaats Laske Woerden

overleden op 16 mei 1837 te Menengnoe

(RAF T11 inv.8161 map 79/4)

 

Haringa, Joh. Simon fuselier

Geboren Bolsward, laatste woonplaats Workum

overleden 3 sep. 1828 te Djocjacarta

(RAF T11 inv.7235 map 777/4)

 

Hartman, J. fuselier

Geboren Delft, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 30 mrt.1828 te Magelang

(RAF T11 inv.7494 map 536/4)

Waarschijnlijk de in 1802 geboren Jacobus Johannes Hartman, zoon van Johannes Gotfried en Anna Catharina van Grieken.

 

Haven, Jan Berends fuselier (zie ook Haver, Jan Berends)

Geboren Wolvega, laatste woonplaats Wolvega

overleden op 25 okt.1830 te Rembang

(RAF T11 inv.7570 map 80/6)

Wegens de nalatenschap is een negatief certificaat ingediend den 2 aug.1832.

(inv.7570 map 80/6)

 

Haver, Jan Berends fuselier

Geboren Wolvega, laatste woonplaats Wolvega

overleden op 25 okt.1830 te Rembang

(RAF T11 inv.7498 map 593/6)

 

Hibma, Geert Watzes

Geboren 4 dec.1798 te Anjum, laatste woonplaats Anjum

Zoon van Watze Geerts en Antje Hendriks

Na het stranden der 5 gezusters den 21 jan.1828 in de ziekenzaal te Brielle overleden.

(ARA T2.10.50. Inv.101 nr.14 890)

 

Heimers, Johannes fuselier

Geboren Franeker, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 19 nov.1830 te Salatiga

(RAF T11 inv.7498 map 593/6)

 

Helder, Tjalling Jans huzaar

Geboren Boornbergum, laatste woonplaats Boornbergum

overleden op 12 jul.1829 te Weltevreden

(RAF T11 inv.7401 map 612/7)

Waarschijnlijk de op 9 aug.1793 te Boornbergum geboren zoon van Jan Abrahams en Martha Jans.

 

Henstra, W. huzaar

Geboren Heereveen, laatste woonplaats Heereveen

overleden op 26 sep.1827 te Djocjacarta

(RAF T11 inv.7158 map 901/16)

 

Herkuik. J.D. fuselier

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats

overleden op 19 aug.1838 te Moeratito

(RAF T11 inv.8376 map 749/2)

 

Hesseling, Johannes Harmanus

Geboren 3 jan.1800 te Leeuwarden, laatste woonplaats Harderwijk

Zoon van Hermanus Johannes en Bregje Riegersma

Overleden op 18 jun.1833 te Weltevreden

(ARA T2.10.50 Inv.101 nr.16720)

 

Hettema, Jan kanonier

Geboren Parriga, laatste woonplaats Parriga

overleden op 12 sep.1829 te Magelang

(RAF T11 inv.7401 map 612/7)

(geboren op 17 sep.1792 te Ferwerd, laatste woonplaats Ferwerd, zoon van Andries en Aaltje Humstra . ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.14506)

 

Heyer, Peter 2e kanonier

Geboren Arnhem, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 7 feb.1830 te Mangelang

(RAF T11 inv.7402 map 622/9)

 

Hikkens, Jille flankeur

Geboren Harlingen, laatste woonplaats Harlingen

overleden op 11 jun.1837 te Weltevreden

(RAF T11 inv.8161 map 78/4)

(Jille Hikkers, zoon van Hyke Hekkers, overleden 11 juni 1837 te Samarang . ARA Toegang 2.10.50 Inv.100)

 

Hoelvoet, Theun???? kunst: maat

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 30 jan.1829 te Weltevreden

(RAF T11 inv.7282 map 120/6)

Het overlijden werd op 30 jun.1830 als Timotius Hollevoet of Theumotius Hoelvoet ingeschreven in de burgerlijkestand te Leeuwarden.

 

Hofman, Johannes

Geboren Leeuwarden 28 dec.1798, laatste woonplaats Leeuwarden

Zoon van Jan Batist en Johanna Dorothea Tijssen (Feijs ?)

Overleden op 17 mei 1832 te Soerabaya

(ARA T2.10.50 Ivn.101 nr.10976)

 

Hofmeyer, Jacobus fuselier

Geboren Sneek, laatste woonplaats Sneek

overleden op 11 jul. 1828 te Djocjacarta

(RAF T11 inv.7235 map 777/4)

 

Hollander, Jan Douwes sergeant

Geboren Bolsward, laatste woonplaats Bolsward

overleden op 26 jun. 1828 te Djocjacarta

(RAF T11 inv.7235 map 777/4)

Waarschijnlijk  de op 19 dec.1808 geboren zoon van Douwe Gerrits Hollander en Jeltje Steffens.

 

Hollevoet, Timotius (zie Hoelvoet, Theun????)

 

Holm, Dellot Daniel flankeur

Geboren Ploem, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 12 jan.1837 te Soerabaya

(RAF T11 inv.8096 map 624/2)

 

Holvoet, Theun???? zie Hoelvoet, Theun????

 

Hoog, (J.V. ?) van huzaar

Geboren Oostdongeradeel, laatste woonplaats Oostdongeradeel

overleden op 24 jun.1827 te Souracarta

(RAF T11 inv.7158 map 901/16)

 

Hoogerbeets, L. fuselier

Geboren Haarlem, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 19 feb.1828 te Djocjacarta

(RAF T11 inv.7217 map 431)

nummer van de dood acte 306

(RAF T11 Inv.7217 map 431)

 

Hoop, Simon Frederik de

Geboren 23 mei 1785 te Bolsward

Zoon van Philippe en Sophia Abraham

overleden op 2 aug.1825 te Fort Amsterdam (Suriname ?)

(ARA Toegang 2.10.50 inv.581)

 

Hoornstra, W.L. flankeur

Geboren Lippenburg, laatste woonplaats Zwolle

overleden op 11 sep.1838 te Radja Mund

(RAF T11 inv.8376 map 749/2)

(geboren te Lippenhuizen ?)

 

Hopperus, Fokke Ennes fuselier

Geboren Bergum, llatste woonplaats Bergum

overleden op 1 jun.1837 te Fort van der Capelle

(RAF T11 inv.8161 map 79/4)

 

Human, H.W. sergeant

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Groningen

overleden op 31 jul.1840 te Singka (?)

(RAF T11 inv.8442 map 287/4)

 

Isler, Anthony huzaar

Geboren Colmer, laatste woonplaats Edens

overleden op 6 feb.1829 te Sourakarta

(RAF T11 inv.7281 map 116/3 en 7369 map 99/9)

 

Jacobs, Harmen

Geboren 20 jan.1784 te Harlingen

Zoon van Ziegeling en Manike Gerritsen

overleden op 25 sep.1823 te Paramaribo

(ARA Toegang 2.10.50 inv.580)

 

Jager, Johannes Tjeerds fuselier

Geboren Stavoren, laatste woonplaats Stavoren

overleden op 9 mei 1829 te Djocjacarta

(RAF T11 inv.7373 map 166/7)

Waarschijnlijk de op 7 mrt.1806 geboren zoon van Tjeerd Sjoukes Jager en Helena Johannes.

 

Jansen, S.F.

Geboren Groningen, laatste woonplaats Heerenveen

overleden op 9 nov.1828 te Magelang

(RAF T11 inv.7369 map 99/9 en 7494 map 536/4)

Deze overledene en der zelver erfgenamen zijn bij het grietenij bes; van Schoterland; niet bek:

(RAF T11 inv.7396 map 99/9)

 

Jansen, Willem kanonnier

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 25 aug.1829 op weg van de ??ting der kilo naar (Karengan ?)

(RAF inv.7401 map 612/7)

Mogelijk de op 27 mei 1801 geboren zoon van Jan Frederiks en Marijke Sipkes

of de in 1804 geboren zoon van Jan en Catharina Haijes.

 

Janssen, Dirk Aukes fuselier

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 5 jun.1837 te Muntok

(RAF T11 inv.8161 map 79/4)

 

Jong, Christiaan Klaazes de 3e timmerman bij kon.marine

Geboren s'Bosch, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 14 aug.1829 in garniesoens hosp. Muntok

(RAF T11 inv.7331 map 1066/4)

Bij den Heer Burgemeester der stad Leeuwarden onbekend

(RAF T11 inv.7369 map 99/9)

 

Jong, Eybert de flankeur

Geboren Mackum, laatste woonplaats ????

overleden op 1 jun.1827 te Souracarta

(RAF T11 inv.7494 map 536/4)

Onvermogend blijkens certificaat dd.5 nov.1831

(RAF T11 Inv.7494 map 536/4)

 

Jong, Gerrit Jacobs de sergeant

Geboren ????, laatste woonplaats ????

overleden op 13 feb.1836 aan boord van het fregat Palembang

(RAF T11 inv.8001 map599/4)

...... Zijne broeders en zuster met namen Mient Jacobs de JOng, timmerman, wonende te Dragten; Antje Jacobs de Jong, huisvrouw van K.T.Veenstra, schipper wonende te Franeker, en Jacob Jacobs de Jong, wagenmaker, wonende te Dragten........

(RAF T11 inv.8001 map 599/4)

 

Jong, Jetje Jetjes de flankeur

Geboren Workum, laatste woonplaats ????

overleden op 17 mei 1828 te Maron

(RAF T11 inv.7235 map 777/4)

 

Jong, Johannes de sergeant

Geboren Dokkum, laatste woonplaats Dokkum

overleden op 19 okt.1829 te Samarang

(RAF T11 inv.7373 map 166/7)

 

Jong, N. de flankeur (zie onder)

Geboren Franeker, laatste woonplaats Franeker

overleden op 1 jul.1827 te Boesolatie

(RAF T11 inv.7158 map 901/16)

 

Jong, N. de flankeur (zie boven)

Geboren Franeker, laatste woonplaats Franeker

overleden op 1 jul.1827 te Suriname

(RAF T11 inv.7369 map 99/9)

 

Jong, N.P. de huzaar

Geboren Boxum, laatste woonplaats Boxum

overleden op 16 dec.1839 te Macasser

(RAF T11 inv.8376 map 749/2)

 

Jong, Sytze de huzaar

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 10 sep.1828 te Salatiga

(RAF T11 inv.7401 map 612/7)

 

Jongeboer, Reltje Jans

Geboren 30 sep.1798 op Terschelling

Zoon van Jan Reltjes en Johanna de Reus

overleden op 25 apr.1842 Port Gerderland (Suriname ?)

(ARA Toegang 2.10.50 inv.581)

 

Juckers, Johannes korporaal

Geboren Leeuwarden, Laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 21 mei 1837 te Weltevreden

(RAF T11 inv .8161 map 79/4)

 

Kalkhuis, Jan W. fuselier

Geboren Ureterp, laatste woonplaats Ureterp

overleden op 9 jun.1839 te Samarang

(RAF T11 inv.8376 map 749/2)

 

Kam, Georgius van der

Geboren 2 apr.1807 te Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

Zoon van Tjerk Jurjens en Maria de Hardt

Overleden op 28 nov.1833 te Salatiga

(ARA T2.10.50 Inv.101 nr.16108)

 

Kampen, Jouke van matroos op het fregat de onderneming

Geboren Dokkum, laatste woonplaats Workum

overleden 27 mei 1832 op reis van Batavia naar Amsterdam

(RAF T11 inv.7570 map 80/6)

(neg.mem.v.suc. Bolsward, ingediend 10 okt.1832 nr.357. saldo 42.54)

(RAF T11 inv.7498 map 593/6)

 

Kamstra, Cornelis Dirk soldaat

Geboren Holwerd, laatste woonplaats Brantgum

overleden 21 mei 1827 aan boord der Susanna

(RAF T11 inv.7373 map 166/7)

 

Kamstra, Johan Frederik Ant. fuselier

Geboren Hamburg, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 2 sep.1828 te Samarang

(RAF T11 inv.7235 map 777/4)

Mogelijk de zoon van Johannes Klamstra en Johanna Koning.

 

Kasteele, Bart (Lourens ?) van de kapitein

Geboren Buren, laatste woonplaats Buren

overleden op 24 aug.1828 te Samarang

(RAF T11 inv.7235 map 777/4)

 

Kattjes, Sietse Cornelis sergeant

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 24 aug. 1830 te Rembang

(RAF T11 inv.7498 map 593/6)

Waarschijnlijk de op 3 jun.1801 geboren zoon van Kornelis Kornelis Catie/Katje en Grietje Wytzes.

 

Keizer, Petrus

Geboren op 8 mrt.1785 te Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

Zoon van Gerardus en Anna Struis(b?)

Overleden op 5 juli 1828 te Macasser

(ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.13909)

 

Keupers, Arend fuselier

Geboren Sneek, laatste woonplaats Amsterdam

overleden op 21 dec.1827 aan boord van de Kortenaar

(RAF T11 inv.7494 map 536/4)

 

Kingma, Jan fuselier

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 10 feb.1837 te Soerabaya

(RAF T11 inv.8096 map 624/2)

 

Klamstra, Johan Frederik Antoon (zie Kamstra, Johan Frederik Ant.)

 

Klein, Jacobus huzaar

Geboren Hindeloopen, laatste woonplaats Groningen

overleden op 16 mei 1827 te Bansomaas

(RAF T11 inv.7494 map 536/4)

Onvermogend blijkens cartificaat van onvermogen, dd.12 dec.1831.

(RAF T11 inv.7494 map 536/4)

 

Klomp, Hans Albert flankeur

Geboren Franeker, laatste woonplaats Arum

overleden op 12 apr.1837 te Muntok

(RAF T11 inv.8161 map 79/4)

 

Kloppenburg, B. flankeur

Geboren Harlingen, laatste woonplaats Harlingen

Overleden op 24 apr.1841 te Samarang

(RAF T11 Inv.8459 map 662/2)

 

Kooi, Klaas Gales van der

Geboren 4 feb.1804 te Harlingen

Zoon van Gaele en Tetje Lieuwes (Hannema ?)

overleden op 19 jun.1830 Port Gelderland (Suriname ?)

(ARA Toegang 2.10.50 inv.581)

 

Kooistra, Poppe Teijes 2e kanonnier

Geboren 21 apr.1802 te Dokkum, laatste woonplaats Tjum

Zoon van Teije Poppes en Ruurdje Fokkes

overleden op 3 feb.1829 te Magelang

(ARA T2.10.50 inv.101 nr.16145)  (RAF T11 inv.7281 map 116/3)

 

Koon, Anne Marcus flankeur en zieke oppasser

Geboren 6 mrt.1799 te Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

Zoon van Mathijs en Petronella Zijdel

overleden op 17 jul.1830 te Komeet

(ARA T2.10.50 Inv.101 nr.16429)  (RAF T11 inv.7498 map 593/6)

 

Koopman, W. flankeur

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

Overleden op 23 mrt.1840 te Baros

(RAF T11 inv.8442 map 287/4)

 

Koopmans, Jan Ernstes flankeur

Geboren 2 aug.1803 te Gorredijk, laatste woonplaats Gorredijk

Zoon van Ernst en Janke Hieltjes

overleden op 17 nov.1829 te Nangoelang

(ARA T2.10.50 inv.101 nr.15959)  (RAF T11 inv.7401 map 612/7)

 

Koostra, J.H. fuselier

Geboren Dokkum, laatste woonplaats Strobosch

overleden op 9 okt.1827 te Salatiga

(RAF T11 inv.7158 map 901/16)

 

Korfmaker, Piet fuselier

Geboren Belkum, laatste woonplaats Appenhuijzen (Oppenhuizen ?)

Overleden op 19 mei 1841 te Mecasser

(RAF T11 Inv.84459 map 662/2)

 

Koudenburg, Anthon Jan matroos bij de kolon. marine

Geboren Vlieland, laatste woonplaats ????

overleden op 27 sep.1829 te Oost-Indië

(RAF T11 inv.7494 map 536/4)

Mogelijk Aatze, de op 13 feb.1807 geboren zoon van Jan Volkerts Koudenburg en Ietje Jacobs Kleijn.

 

Kramer, Kornelis Sophridus sergeant

Geboren Hindelope, laatste woonplaats Oudega

overleden op 24 aug.1831 te Weltevreden

(RAF T11 inv.7505 map 696/3 en inv.7506 map 715/5)

Waarschijnlijk de op 18 jul.1805 geboren zoon van Suffridus Kramer en Jantje Eelkes.

 

Krikke, K.L. fuselier

Geboren Heerenveen, laatste woonplaats Leijden

overleden op 27 mei 1839 te Malintang Goegoe

(RAF T11 inv.8376 map 749/2)

 

Kuipers, Andries Klazes

Geboren 23 jun.1803 te Gorredijk, laatste woonplaats Groningen

Zoon van Klaas en Maayke Johannes

Overleden op 10 jan.1837 te Koempoelang

(ARA T2.10.50 Inv.101 nr.15718)

 

Kuiperus, Abraham Rints fuselier

Geboren Franeker, laatste woonplaats Franeker

overleden op 31 mei 1830 te Mangarang

(RAF T11 inv.7402 map 622/9)

Waarschijnlijk de op 3 apr.1803 geboren zoon van Rients Wessels Cuperus en Itje Abrahams.

 

Kuipers, Andries Jans flankeur

Geboren Gorredijk, laatste woonplaats Gorredijk

overleden op 10 jan.1837 te Koempoelang

(RAF T11 inv.8096 map 624/2)

 

Kuyper, Jansen matroos

Geboren Heerenveen, laatste woonplaats Rotterdam

overleden op 7 mei 1831 in het mil. hosp. te Weltevreden

(RAF T11 inv.7496 map 576/6)

 

Lania, (G.T. ?) flankeur

Geboren Westdongeradeel, laatste woonplaats Westdongeradeel

overleden op 16 sep.1827 te Boesolalie

(RAF T11 inv.7158 map 901/16)

 

Lang, Anne Hendrik de 2e kanonnier

Geboren in het meer, laatste woonplaats Sneek

overleden op 5 jun.1830 te Sourabaya

(RAF T11 inv.7402 map 622/9)

Waarschijnlijk de op 20 mei 1810 te Knijpe (rooms) gedoopte zoon van Hendrik Annes de Lang en Wytske Gerrits.

 

Lang, Antoon de korporaal

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 22 okt.1829 te Weltevreden

(RAF T11 inv.7373 map 166/7)

 

Langenberg, Jan Sjerks sergeant

Geboren Harlingen, laatste woonplaats Emden

gesneuveld op 5 jun.1836 te ????

(RAF T11 inv.7999 map 565/1)

 

Lania, G.T flankeur

Geboren W.dongeradeel, laatste woonplaats W.dongeradeel

overleden op 16 sep.1827 te Boesolatie

(RAF T11 inv.7158 map 901/16)

Waarschijnlijk de op 30 aug.1798 te Ternaard geboren zoon van Taeke Pieter Lania en Gertje Gerrits.

 

Leerstra, Albert

Geboren  24 dec.1784 te Drachten, laatste woonplaats Veenhuizen

Zoon van Wieger Geuke en Grietje Alberts

Overleden op de uitreis aan boord op 21/27 okt.1827.

Albert vertrok op 4 okt.1827 met het schip Henriette et Henry uit Texel

(ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.14490)

 

Legemeer, A. Jan fuselier

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 11 nov.1838 te Macasser

(RAF T11 inv.8376 map 749/2)

 

Lingen, Hermanus van flankeur

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 3 dec. 1830 te (Bangjvema ?)

(RAF T11 inv.7498 map 593/6)

Mogelijk de zoon van Jacobus en Johana de Roos.

 

Lokkes, Sieuwe Feddes fuselier

Geboren het Meer, laatste woonplaats t Meer

overleden op 30 okt.1828 te Djocjacarta

(RAF T11 inv.7281 map 116/3)

Waarschijnlijk de op 20 jan.1805 te Het Meer geboren zoon van Fedde Jans en Sjoeke Hendriks.

 

Loon, Gerben Hillebrandt van

Geboren 1 mei 1804 te Barradeel

Zoon van Hilbrand en Sytske Tanja

overleden op 26 mrt.1831 te Paramaribo

(ARA Toegang 2.10.50 inv.581)

 

Loor, Frans van fuselier

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 15 sep. 1828 te Samarang

(RAF T11 inv.7235 map 777/4)

 

Lowenstein, S. fuselier

Geboren Sternheim, laatste woonplaats Dockum

overleden op 18 dec.1840 te Kedong Kebo

(RAF T11 inv.8442 map 287/4)

 

Luikstra, Dirk Sierds

Geboren 15 aug.1798 te Terwispel, laatste woonplaats Langezwaag

Zoon van Dirk Sierd en Trientje Sietter

Overleden 1 jun.1834 te Muntok

(ARA T2.10.50 Inv.101 nr.15830)

 

Lukkes, Sieuwe Feddes (zie Lokkes, Sieuwe Feddes)

 

Lyclama a Nijeholt sergeant

Geboren St.Ommer, laatste woonplaats Workum

overleden op 28 jul.1827 te Magelang

(RAF T11 inv.7158 map 901/16)

Mogelijk Hector Jacob Lycklama a Nijeholt,  zoon van Willem en Anke Buwalda.

 

Lyklama a Nijeholt, Frederik Wilhelmus kadet sergeant

Geboren Emden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden 8 mei 1831 te Samarang

(RAF T11 inv.7481 map 331/3)

Waarschijnlijk de in 1810 geboren zoon van Albertus en Ynseke Catharina Becker.

 

Meijer, Cornelis Jurings huzaar

Geboren Sneek, laatste woonplaats Sneek

overleden op 10 okt.1836 te Djocjacarta       

(RAF T11 inv.8093 map 565)

 

Meijer, Hendricus Josephus sergeant

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 19 jun. 1830 te Nangoelan

(RAF T11 inv.7498 map 593/6)

Mogelijk de zoon van Dirk en Anna Catharina Schafferaad.

 

Meijer, Johannes matroos van het Ned.Partik. schip Zeemanschap

Geboren Amelans, welligt Ameland in Vriesland, laatste woonplaats Amsterd.

overleden op 27 aug.1829 in het milit. hosp. te Sourabaija

(RAF T11 inv.7494 map 536/4)

 

Melin, Franciscus Urbanus (zie Metin, Franciscus)

 

Melis, Cornelis kanonnier

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 5 jun.1829 te Samarang

(RAF T11 inv.7401 map 612/7)

 

Met, W. van der flankeur

Geboren ??????rondeel, laatste woonplaats ??????rondeel

overleden op 21 aug.1827 te Weltevreden

(RAF T11 inv.7158 map 901/16)

 

Metin, Francois korporaal

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

gesneuveld op 1 okt.1828 gesneuveld bij (Conis ?)

(RAF T11 inv.7281 map 116/3)

Het overlijden werd op 30 jun.1830 ingeschreven in de burgerlijkestand te Leeuwarden; Franciscus Urbanus Melin, 26 jaar, zoon van Antonius Josephus Melin en Maria Geertruida Dodemont, overleden in de affaire bij Corrio op 1 okt.1828.

 

Meulen, B. Dirks van der fuselier

Geboren Rinsemageest, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 31 mrt.1839 te Amboina

(RAF T11 inv.8376 map 749/2)

 

Meulen, Johan Sybrands van der huzaar

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 22 jun.1829 te Magelang

(RAF T11 inv.7401 map 612/7)

Mogelijk de zoon van Sybren Berend en Okje Berend.

 

Meulen, Hendrik Keimpes van der

Geboren 11 mei 1806 te Hallum, laatste woonplaats Hallum

Zoon van Keimpe Gerrits en Rinske Geerts Smeding

Overleden op 7 feb.1829 te Magelang

(ARA T2.10.50 Inv.101 nr.15562)

 

Meulen, Sjoerd Jans van der schieman

Geboren Drachten bij Lemmer, laatste woonplaats Drachten

overleden op 11 mrt.1830 te Oost-Indië

(RAF T11 inv.7496 map 576/6 en inv.7570 map 80/6)

Gerenvoyeerd naar Lemmer alwaar het laatste domicilium is geweest en de aangifte bereids is gedaan.

(inv.7570 map 80/6)

 

Middeke, J.G. sergeant

Geboren Oosterzee, laatste woonplaats Oosterzee

Overleden op 26 feb.1841 te Samarang

(RAF T11 inv.8444 map 324/3)

 

Miedema, M.G. flankeur

Geboren Barradeel, laatste woonplaat Barradeel

overleden op 6 okt.1827 te Samarang

(RAF T11 inv.7158 map 901/16)

 

Miedema, O.E. flankeur

Geboren Idaarderadeel, laatste woonplaats Idaarderadeel

overleden op 3 aug.1838 te Padang Riboe Riboe

(RAF T11 inv.8376 map 749/2)

 

Minnema, G.M. korporaal

Geboren Sneek, laatste woonplaats Sneek

overleden op 18 jan.1837 te Fort de Kock

(RAF T11 inv.8096 map 624/2)

 

Minnema, Paulus flankeur

Geboren Sneek, laatste woonplaats Sneek

overleden 30 mrt.1829 te Tegal warve

(RAF T11 inv.7281 map 116/3)

Waarschijnlijk de op 7 feb.1804 te Sneek (rooms) gedoopte zoon van Minne Douwes Minnema en Yfke Gerbens.

 

Molen, Jan van der flankeur

Geboren Sneek, laatste woonplaats Sneek

overleden op 17 mei 1830 te Djocjacarta

(RAF T11 inv.7498 map 593/6 en inv.7570 map 80/6)

 

Molen, Klaas Jan van der fuselier

Geboren Kollum, laatste woonplaats Aalsum

overleden op 25 apr. 1829 te Berouai te Boeloo

(RAF T11 inv.7281 map 116/3 en inv.7494 map 536/4)

Klaas Jans van der Molen, nr.599 van de lijst is in den jare 1825 als loteling uit de grietenij ingelijfd. Deszelfs ouders met name Jan Klazes van der Molen en Doetje Cornelis de Vries, welke destijds te Aalzum in deze grietenij woonachtig waren, zijn thans, volgens ingewonnen berigt, gehuisvest in de stad Dockum alwaar de vader het bedrijf van olieslagersknecht is uitoeffende en in behoeftige omstandigheden verkerende.

(RAF T11 inv.7504 map 680/6)

Negatief certificaat van den Burgemeester van Dokkum, dd.15 sept.1832.

(inv.7570 map 80/6)

Geboren op 10 mei 1806 te Kollum.

 

Molenaar, Ariaan

Geboren op 6 dec.1776 te Harlingen, laatste woonplaats Ommerschans

Zoon van Arian Ariaans en Hilletje Jans

Overleden op 30 juli 1828 te Magalang

(ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.15133)

 

Mulder, R. fuselier

Geboren Heerenveen, laatste woonplaats Heerenveen

overleden op 22 aug.1838 te Kotta gen. Cochius

(RAF T11 inv.8376 map 749/2)

 

Nicolai, Jacob (zie Nicole, J.)

 

Nicole, J. fuselier

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 21 feb.1829 te Magelang

(RAF T11 inv.7281 map 116/3)

Het overlijden werd op 30 jun.1830 ingeschreven in de burgerlijkestand te Leeuwarden; Jacob Nicolai, 22 jaar, zoon van Hette Nicolai en Ymkje Harts.

 

Nicole, J.K.H. kanonnier

Geboren 's-Hage, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 11 jun.1828 te Magelang

(RAF T11 inv.7235 map 777/4)

 

Nieuwbuun, J.P. sergeant

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 29 dec.1838 te Weltevreden

(RAF T11 inv.8376 map 749/2)

 

Nieuwenhuis, Jan matroos

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 25 apr. (1828 ?) te K.Hassel

(RAF T11 inv.7494 map 536/4)

 

Noordewind, Rintke Pieters

Geboren 5 sep.1794 te Workum, laatste woonplaats Workum

Zoon van Pieter Rinkes en Trijntje Ales Overwijk

Overleden op 12 juni 1835 te Simpang Sourabaya

(ARA Toegang 2.10.50 Inv. 100 nr.12713)

 

Olthoff, G.J. korporaal

Geboren Scherpenzeel, laatste woonplaats Scherpenzeel

overleden op 12 jul.1827 te Magelang

(RAF T11 inv.7158 map 901/16 en inv.7494 map 536/4)

 

Oeninga, S.G. fuselier

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 14 jun. 1828 te Magelang

(RAF T11 inv.7235 map 777/4)

Mogelijk Sije Gerbens Oeninga, de in 1802 geboren zoon van Gerben en Ditje Klomp.

 

Okkringa, Wybrandus zie Akkringa, Wybrandus

 

Oostendorp, Johannes fuselier

Geboren Lemmer, laatste woonplaats Amsterdam

overleden op 14 jan.1836 te Makassar

(RAF T11 inv.7972 map 67/4)

 

Oosterhof, Bernardus Geerts (ook Gerrits) fuselier

Geboren Gorredijk, laatste woonplaats Gorredijk

overleden op 1 sep.1830 te Djocjacarta

(RAF T11 inv.7498 map 593/6 en inv.7570 map 80/6)

Wegens de nalatenschap is een negatief certificaat ingeleverd den 21 jul.1832.

(RAF T11 inv.7570 map 80/6)

 

Oosterwoud, Lintje R. fuselier

Geboren Heerenveen, laatste woonplaats Heerenveen

overleden op 21 jan.1840 te Samarang

(RAF T11 inv.8376 map 749/2)

 

Os, Petrus Gerhardus van fuselier

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 21 dec.1829 te Weltevreden

(RAF T11 inv.7401 map 612/7)

(Geboren op 12 feb.1787, zoon van Jacobus en Aafke Bloem . ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.15293)

 

Osinga, Arie Frederik fuselier

Geboren Menaldum, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 6 apr.1830 te Weltevreden

(RAF T11 inv.7402 map 622/9)

 

Ossenbruggen, Willem Pieter van adelb. 1e klasse

Geboren Oudeschoot, laatste woonplaats Oudeschoot

overleden op 17 okt.1829 aan boord van het schip Atalanta

(RAF T11 inv.7290 map 289/6)

 

Pagels,  Romke fuselier

Geboren 15 mei 1789 te Birdaard, laatste woonplaats Grouw

Zoon van Johannes Jochems en Antje Romkes

overleden op 3 okt.1828 op de uitreis aan boord der Wilhelmina

(ARA T2.10.50 inv.101 nr.15997)  (RAF T11 inv.7281 map 116/3)

 

Panhuis, Jan fuselier

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 1 jan.1829 te Djocjacarta

(RAF T11 inv.7281 map 116/3)

Het overlijden werd op 30 jun.1830 ingeschreven in de burgerlijkestand te Leeuwarden; Jan Panhuis, 20 jaar, zoon van Wouter Panhuis en Elisabeth Gerrits.

 

Pannebakker, M. fuselier

Geboren Harlingen, laatste woonplaats Harlingen

overleden op 8 sep.1827 te Samarang

(RAF T11 inv.7158 map 901/16)

 

Pas, Theodorus flankeur

Geboren 18 jun.1792 te Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

Zoon van Theodorus en Boukje Jans Linger

overleden op 14 jan.1831 te Djocjacarta

(ARA T2.10.50 inv.101 nr.16421)  (RAF T11 inv.7481 map 331/3)

 

Pasma, A.A. fuselier

Geboren Franeker, laatste woonplaats Barradeel

overleden op 25 sep.1827 te Djocjacarta

(RAF T11 inv.7158 map 901/16)

 

Patroon, Ekke Hendriks tamboer

Geboren Heerenveen, laatste woonplaats Veenhuizen

overleden op 30 jul. 1830 te Souracarta

(RAF T11 inv.7498 map 593/6)

(geboren 2 mei 1812, zoon van Hendrik Hendriks en Tjitske de Vries . ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.14493)

 

Perrot, Jacobus fuselier

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 22 mei 1837 te Padang

(RAF T11 inv.8161 map 79/4)

 

Perseijn, Albert fuselier

Geboren Leeuward, laatste woonplaats Leeuward.

overleden op 6 jul.1830 te Weltevreden

(RAF T11 inv.7498 map 593/6)

Mogelijk de zoon van Willem Alberts en Anna Tjebbes van der Veer.

 

Peut, van der huzaar

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Harlingen

overlden op 9 okt.1827 te Djocjacarta

(RAF T11 inv.7158 map 901/16)

 

Plat, Roel Jans fuslier

Geboren Graaf, laatste woonplaats Hantumhuizen

overleden op 9 sep.1830 te Weltevreden

(RAF T11 inv.7487 map 421/7 en inv.7570 map 80/6)

 

Ploeg, Auke van der

Geboren 8 sep.1790 te Marssum

Zoon van Jacob Aukes en Haringje Roelofs

overleden op 28 apr.1831 te Suriname

(ARA Toegang 2.10.50 inv.582)

 

Ploeg, Tiede Lieuwes van der

Geboren 10 jun.1802 Finkum

Zoon van Lieuwe Pieters en Lijsbeth Jurjens van der Ploeg

overleden op 28 mrt.1854 in de kreek bij de post Poelepantje (Suriname ?)

(ARA Toegang 2.10.50 inv.581)

 

Poeske, S.F. kannonier

Geboren Oudehaske, laatste woonplaats Oudehaske

overleden op 3 sep.1838 te Weltevreden

(RAF T11 inv.8376 map 749/2)

 

Pollius, Mense Sakes

Geboren te Leeuwarden, laatste woonplaats (Husen ?)

Zoon van Sake Hendriks en Sijke Menses

Overleden op 19 dec.1832 te Amboina

(ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.12732)

 

Popma, Thijs Jans

Geboren circa 1795 te Voudegem ?, laatste woonplaats Ommerschans

Zoon van Jan en Boutje Thijssing

Overleden op 27 aug.1828 te Samarang

(ARA T2.10.50 Inv.101 nr.15158)

 

Posthumus, J.W. flankeur

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 9 jun.1827 te (Ted:Tayem ?)

(RAF T11 inv.7158 map 901/16) 

 

Posthumus, Tjeerd Tjeerds flankeur

Geboren Beets, laatste woonplaats Beetsterzwaag

overleden op 31 mrt.1832 in de (Bavaymto ?)

(RAF T11 inv.7570 map 80/6)

Ik heb de eer gehad te ontvangen dat Tjeerd Tjeerds Postumus, flankeur, laatst gewoond hebbende te Beetsterzwaag, in de (Bavayouto ?) is verdronken dan 31 maart, zonder aanwijzing van jaartal. Aangezien de nalatenschap van gemelde overleden aan regt onderhevig is, is het te meer nodig den juisten sterfdag te kennen.

(RAF T11 inv.7509 map 756/7)

De nalatenschap is aan regt onderhevig, doch de termijn tot aangifte nog niet verstreken.

(RAF T11 inv.7570 map 80/6)

Waarschijnlijk de op 12 jul.1804 geboren zoon van Tjeerd Tjeerds Posthumus en Joukje Cornelis.

 

Postma, Dirk korporaal

Geboren Dokkum, laatste woonplaats Dokkum

overleden op 11 jun.1829 te Nangoelang

(RAF T11 inv.7373 map 166/7)

 

Postma, Eelke

Geboren 15 mrt.1852 te Sneek

Zoon van Tjitse en Mettje de Vries

overleden op 11 mrt.1877 te Pantek Perak Atjeh

(ARA Toegang 2.10.50 inv.190)

 

Postma, G. huzaar

Geboren Dendermonde, laatste woonplaats Oostdongeradeel

overleden op 24 jul.1827 te Souracarta

(RAF T11 inv.7158 map 901/16)

 

Postumus, Tjeerd Tjeerds zie Posthumus, Tjeerd Tjeerds

 

Pothof, Cornelis Casper sapeur

Geboren Gaasterland, laatste woonplaats Hindeloopen

overleden op 23 jan.1837 te Sourabaija

(RAF T11 inv.8096 map 624/2)

 

Prenger, Frederik van fuselier

Geboren Nijwolde, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 21 jun.1829 te Weltevreden

(RAF T11 inv.7401 map 612/7)

 

Prins, Pieter Klaasz. flankeur

Geboren Franeker, laatste woonplaats den Helder

overleden op 26 jan.1836 te Koempoelang

(RAF T11 inv.7972 map 67/4)

 

Prom, Bonne Thomas

Geboren 1 mrt.1804 te Heerenveen, laatste woonplaats Heerenveen

Zoon van Thomas en Antje Oller

Overleden 30 mrt.1838 te Makasar

(ARA T2.10.50 Inv.101 nr.15613)

 

Pruiksma, Watze Tijens korporaal

Geboren Joure, laatste woonplaats Joure

overleden op 17 apr. (1829 ?) te Sati??????

(RAF T11 inv.7281 map 116/3)

Waarschijnlijk de op 27 jul.1804 geboren zoon van Arjen Watses Pruiksma en Geeske Dirks.

 

Ramant, Franciscus korporaal

Geboren Knijpe, laatste woonplaats Knijpe

overleden op 15 feb.1829 te Samarang

(RAF T11 inv.7281 map 116/3 en inv.7494 map 536/4)

Niet bekend bij het griet.best. Schoterland

(RAF T11 inv.7369 map 99/9)

 

Ratelaar, Johannes Cornelis  flankeur

Geboren Gordijk, laatste woonplaats Leijden

overleden op 26 mei 1836 te Samarang

(RAF T11 inv.7999 map 565/1)

 

Reenstra Sibrands fuselier

Geboren Heerenveen, laatste woonplaats Wolvega

overleden op 6 dec.1836 te Makassar

(RAF T11 inv.8096 map 624/2)

 

Reus, Assuenes de fuselier

Geboren Vlieland, laatste woonplaats Rotterdam

overleden op 25 apr.1837 te Soerabaija

(RAF T11 inv.8161 map 79/4)

 

Reuser, Sinia Spek 2e luitenant (= Sinia, Sjoek Renses)

Geboren Dokkum, laatste woonplaats 's-Hage

overleden op 11 aug.1828 te Weltevreden

(RAF T11 inv.7494 map 536/4)

 

Rewiersma, Wytze Piebes

Geboren op 9 sep.1798 te Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

Zoon van Piebe Douwes en Janke Wytzes

Overleden op 4 juli 1828 te Macasser

(ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.14620)

 

Rheenen, Franciscus Haverius (Haverinus) Johannes van fuselier

Geboren Sneek, laatste woonplaats Amsterdam

overleden op 28 dec.1830 te Soerabaya

(RAF T11 inv.7498 map 593/6 en 7570 map 80/6)

 

Rinkesma, Philippus fuselier

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 22 sep. 1828 te Djocjacarta

(RAF T11 inv.7235 map 777/4)

Waarschijnlijk de zoon van Johannes Jacobus en Trijntje Philips.

 

Riviersma (zie Rewiersma)

 

Robiens, G. Flankeur

Geboren Workum, laatste woonplaats Workum

Overleden op 6 jun.1841 te Salatiga

(RAF T11 Inv.8459 map 662/2)

 

Romans, Cornelis matroos 2e klasse

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats ????

overleden op 1 sep.1830 te Oost-Indië

(RAF T11 inv.7496 map 576/6)

 

Rooda, Jebbe Jans

Geboren 18 nov.1781 te Leeuwarden, laatste woonplaats Ommerschans

Zoon van Jan en Antje Zeeuws

Overleden op 7 sep.1828 te Samarang

(ARA T2.10.50 Inv.101 nr.15148)

 

Roorda, Inze Jans fuselier

Geboren Makkum, laatste woonplaats Wonseradeel

overleden op 21 jun.1831 te Weltevreden

(RAF T11 inv.7505 map 696/3 en inv.7506 map 715/5)

 

Ros, Chistiaan Ruurds flankeur

Geboren Heerenveen, laatste woonplaats Heerenveen

overleden op 10 jul.1828 te Weltevreden

(RAF T11 inv.7401 map 612/7)

 

Rubens, Ephraim flankeur

Geboren Lemmer, laatste woonplaats Herwijnen

overleden op 27 sep.1839 te Kedong Kebo

(RAF T11 inv.8376 map 749/2)

 

Ruth, Nicolaas Isaac van fourier

Geboren Makkum, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 16 feb.1830 te Weltevreden

(RAF T11 inv.7402 map 622/9)

 

Rypsaem, Johannes Willem (zie Rypsom, Johannes Willem)

 

Rypsom, Johannes Willem huzaar

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 24 jun.1829 te Djocjacarta

(RAF T11 inv.7401 map 612/7)

Het overlijden werd op 30 mrt.1831 ingeschreven in de burgerlijkestand te Leeuwarden; Johannes Willem Rypsaem, 35 jaar, zoon van Willem en Mary Reindert.

 

Schaaf, Pieter Riemers de flankeur

Geboren  7 mei 1805 te Dronrijp, laatste woonplaats Franeker

Zoon van Riemer en Antje Tjeerds

overleden op 22 aug.1836 te Padang              

(ARA T2.10.50 inv.101 nr.16741)   (RAF T11 inv.8093 map 565)

 

Schaafsma, H.W. sergeant

Geboren Kollum, laatste woonplaats Kollum

overleden op 1 okt.1838 te Kotta Gen. Gochius

(RAF T11 inv.8376 map 749/2)

 

Schaap, Willem fuselier

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 22 mei 1828 te Wonsolo

(RAF T11 inv.7401 map 612/7)

(Geboren op 28 juli 1793, zoon van Johannes en Harmina Kalefeld . ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.12872)

 

Schamburg, Jacob fuselier

Geboren Delfzijl, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 8 apr.1828 te Wonosolo

(RAF T11 inv.7401 map 612/7)

 

Scheepen, Arend ????

Geboren Oudkerk, laatste woonplaats Lekkum

overleden op 24 jun.1831 te Oost-Indië

(RAF T11 inv.7570 map 80/6)

Volgens certificaat van de Grietman van Leeuwarderadeel dd. 22 sept.1832 is de hier nevens vermelde overledene te Lekkum onbekend.

(RAF T11 inv.7570 map 80/6)

 

Scheletz, F.X. fuselier

Geboren Renoumageest, laatste woonplaats Renoumageest

Overleden op 7 jan.1840 te fort Oranje

(RAF T11 inv.8442 map 287/4)

 

Scheltinga, Leonardus Epeus Marcus van korporaal

Geboren Huizum, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 7 sep.1829 te Samarang

(RAF T11 inv.7401 map 612/7))

 

Schevelstein, Willem fuselier

Geboren Snakkeburen, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 29 dec.1828 te Passaboerang

(RAF T11 inv.7281 map 116/3)

Het overlijden werd op 30 jun.1830 ingeschreven in de burgerlijkestand te Leeuwarden; Willem Schevelstijn, 38 jaar, zoon van Jan Willems Schevelstein en Pyttertje Jans.

(ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.13544)

 

 

Schoonhoven, Hendrik Sjoerds huzaar

Geboren Sneek, laatste woonplaats Sneek

overleden op 20 okt.1828 te Samarang

(RAF T11 inv.7281 map 116/3)

(Geboren op 26 jan.1802, zoon van Sjoerd Lieuwes Schoonhoven en Sjoukje Hendriks. ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.14856)

 

Schouten, Cornelis huzaar

Geboren Fricht, laatste woonplaats Buren

overleden op 1 sep. 1828 te Djocjacarta

(RAF T11 inv.7235 map 777/4)

 

Siekema zie Doekles

 

Sieperda, Hans Rintjes

Geboren 15 feb.1785 te Bozum, laatste woonplaats Groningen

Zoon van Rintje en Hendrikje Pieters

Overleden op 27 dec.1828 te Maron

(ARA T2.10.50 Inv.101 nr.16570)

 

Sinia, Sjoek Renses (zie Reuser, Sinia Spek)

 

Sloten, R. van 1e luit.

Geboren Oirschot, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 6 mei 1827 aan boord van het schip de Houtman

(RAF T11 inv.7158 map 901/16)

 

Smeding, Hendrik fuselier

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 11 sep.1829 te Samarang

(RAF T11 inv.7401 map 612/7)

Mogelijk de op 1 okt.1802 geboren zoon van zoon van Willem Barend en Grietje de Vries of de op 3 jun.1804 geboren zoon van Jacobus Smeding en Chrisina Lucie Smeding of de op 20 mrt.1805 geboren zoon van Sebelius Aebinga Smeding en Catharina Krak.

 

Smeeding, Hendrik fourier

Geboren Dokkum, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 7 dec.1829 te Djocjacarta

(RAF T11 inv.7401 map 612/7)

Mogelijk de zoon van Hendrik en Aaltje Jurringa.

 

Speelman, Johannes matroos van het Ned. part. schip Helena

Geboren Heeg, laatste woonplaats Heeg

overleden op 20 jun.1829 in het mil. hosp. te Weltevreden

(RAF T11 inv.7331 map 1006/4)

 

Spoelstra, P.J. flankeur

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leijden

overleden op 14 sep.1836 te Koempelang     

(RAF T11 inv.8093 map 565)

 

Smit, J.H. fuselier

Geboren Joure, laatste woonplaats Joure

overleden op 31 aug.1838 te Palembang

(RAF T11 inv.8376 map 749/2)

 

Steeg, Albert van der flankeur

Geboren Hattum, laatste woonplaats Deijnum

overleden op 9 feb.1836 te Soerabaya

(RAF T11 inv.7972 map 67/4)

waarschijnlijk; Albert, * 19 dec.1812 te Hallum. Zoon van Foppe Alberts van der Steeg en Grietje Tjietzes Memerda

 

Stein, Jean soldaat

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 12 sep.1828 te Tegel Warve

(RAF T11 inv.7369 map 99/9 en inv.7373 map 166/7 en inv.7494 map 536/4)

Bij den Heer burgemeester der stad Leeuwarden onbekend.

(RAF T11 inv.7369 map 99/9)

 

Steioef, T.G. flankeur

Geboren Bolsward, laatste woonplaats Harlingen

overleden op 10 sep.1839 te Padang Riboe Riboe

(RAF T11 inv.8376 map 749/2)

 

Stekelenburg, Jan sergeant

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 18 mei 1829 te (Bivouak Sintoto ?)

(RAF T11 inv.7373 map 166/7)

Mogelijk de zoon van Jacob en Martina Eekhof.

 

Stoelinga, Petrus onderschout  (????????)

Geboren Sneek, laatste woonplaats Sneek

overleden op 24 apr. (1826 of 1827) te (Bativou ?)

(RAF T11 inv.7158 map 901/16)

 

Stoeltje, Hermanus Fokke korporaal

Geboren Sneek, laatste woonplaats Sneek

overleden op 17 nov.1829 te Weltevreden

(RAF T11 inv.7373 map 166/7)

Waarschijnlijk de op 11 sep.1802 te Sneek (rooms) geboren zoon van Fokke Hermanus/Harmens Stoeltje en Dorothea Gerrits.

 

Stok, Gerrit Minzes

Geboren 11 mrt.1785 te Joure

Zoon van Minze Geerts en Hijntje Everts de Boer

overleden op 10 jan.1834 te Curacao

(ARA Toegang 2.10.50 inv.581)

 

Stukje, Yzak

Geboren 1 jun.1809 te Leeuwarden

Zoon van Johannes en Wieke Stukje

overleden op 5 mrt.1832 te Fort Amsterdam (Suriname ?)

(ARA Toegang 2.10.50 inv.582)

 

Swart, Hedser (Hodser) Theunis matroos (zie ook Swat)

Geboren Wattum, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 22 mei 1829 aan boord van het schip Bellona

(RAF T11 inv.7369 map 99/9 en inv.7494 map 536/4)

Bij den Heer Burgemeester der stad Leeuwarden onbekend.

(RAF T11 inv.7369 map 99/9)

 

Swart, J.M. flankeur

Geboren Oostdongeradeel, laatste woonplaats Oostdongeradeel

overleden op 2 jan.1838 te Samarang

(RAF T11 inv.8376 map 749/2)

 

Swat, Hedzer Teunis matroos (zie boven)

Geboren Watten in Vriesland, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 22 mei 1829 aan boord van het schip Bellona

(RAF T11 inv.7277 map.45/5)

 

Sybring, Beerend

Geboren 3 mrt.1799 te Damwoude, laatste woonplaats Groningen

Zoon van Beerend en Okje Beerends

Overleden op 17 dec.1828 te Salatiga

(ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.11448)

 

Teggelaar fuselier

Geboren Franeker, laatste woonplaats Franeker

overleden op 4 sep.1827 te Djocjacarta

(RAF T11 inv.7158 map 901/16 en inv.7369 map 99/9 en inv.7494 map 536/4)

 

Tichelaar geborenen wonende te Franeker (zie Teggelaar)

 

Tichelaar, Feike Jelles matroos

Geboren Swiers, laatste woonplaats 7e infant. te Zwolle

overleden op 10 jul.1830 aan boord van de Pallas

(RAF T11 inv.7364 map 41/5)

Mogelijk de op 24 mei 1789 geboren zoon van Jetse Douwes Tigchelaar en Geertje Hendriks.

 

Tiddens, Jarig van fourier

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 11 feb.1837 te Koempoelang

(RAF T11 inv.8096 map 624/2)

 

Tiekstra, Aukeurges flankeur

Geboren Nijega, laatste woonplaats Nijega

overleden op 29 jun. (1828 ?) te Samarang

(RAF T11 inv.7235 map 777/4)

Waarschijnlijk Auke Wiegers,  zoon van Wieger Fokes Tiekstra en Klaaske Aukes.

 

Tinga, H.H. kanonnier

Geboren St.Johannesga, laatste woonplaats St.Johannesga

overleden op 2 apr.1839 te Weltevreden

(RAF T11 inv.8376 map 749/2)

 

Tjeerds, Rens fuselier

Geboren Harlingen, laatste woonplaats Leijden

overleden op 15 sep.1830 te (Anjis ?)

(RAF T11 inv.7498 map 593/6)

 

Tjerkstra, Ymke Willems ????

Geboren Sneek, laatste woonplaats ????

overleden op 2 jul. 1831 te Utrecht

(RAF T11 inv.7570 map 80/6)

Het overlijden werd op 15 jul.1831 ingeschreven in de burgerlijkestand te Sneek; Ymke Willems Tjerkstra, 23 jaar fuselier, zoon van Willem Tjerkstra en Afke Roelofs.

 

Tromp, Tjibbe fuselier

Geboren Wymbritseradeel, laatste woonplaats Haskerland

overleden op 21 jun.1829 te Djocjacarta

(RAF T11 inv.7373 map 166/7)

Waarschijnlijk de op 26 dec.1800 te Woudsend (rooms) gedoopte Tibutius/Tjebbe Tromp, zoon van Geert Hendriks Tromp en Trientje Koops.

 

Tydeman, Meinard

Geboren 9 juni 1809 te Franeker, laatste woonplaats Leiden

Zoon van Hendrik Willem en Mariana Mathielda Hoorn

Overleden op 13 juni 1829 te Magelang

(ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.14466)

 

Uffert, Joseph August zie Effert, Joseph August

 

Ulrich, Frederik flankeur

Geboren Amsterdam, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 23 jun. 1828 te Djocjacarta

(RAF T11 inv.7235 map 777/4)

 

Uronda zie Fronda

 

Urouda zie Fronda

 

Veddes, W. flankeur

Geboren Workum, laatste woonplaats ????

overleden op 15 aug. 1828 te Souracarta

(RAF inv.7235 map 777/4)

 

Veen, Christiaan van der fuselier

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 25 jul.1829 te Weltevreden

(RAF T11 inv.7401 map 612/7)

 

Veen, Johannes Willems van der ?

Geboren ?, laatste woonplaats ?

overleden op 19 dec.1831 in de garnizoens infirmerie te Willemstad

(RAF T11 inv.8216 map 1058)

 

Veen, W.H. van der tamboer (= Veer, W.H. van der)

Geboren Woudsend, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 3 jan.1829 te Magelang

(RAF T11 inv.7281 map 116/3 en inv.7494 map 536/4)

Mogelijk de zoon van Hendrik Willems van der Veer en Ytje Joukes.

 

Veenstra fuselier

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats (Leeuwarden ?)

overleden op 11 nov.1827 te Djocjacarta

(RAF T11 inv.7158 map 901/16)

 

Veenstra, Johan Gerbens fuselier

Geboren Drachten, laatste woonplaats Drachten

overleden op 30 okt.1830 te Fort Dubus

(RAF T11 inv.7498 map 593/6 en inv.7570 map 80/6)

Wegens de nalatenschap is een negatief certificaat ingediend den 28 jul.1832.

(inv.7570 map 80/6)

(geboren 12 mei 1799 . ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.14633)

 

Veenstra, Lammert Oenes

Geboren 15 mei 1803 te (Lanwold ?), laatst woonplaats Lanwold

Zoon van Oene Douwes en Imkje Oenes Dolstra

Overleden op 27 mei 1832 te Indramago

(ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.14416)

 

Veenstra, S.G. huzaar

Geboren Tietjerksteradeel, laatste woonplaats Bergem

overleden op 3 jul.1827 te Weltevreden

(RAF T11 inv.7158 map 901/16)

 

Veer, W.H van der zie ook Veen, W.H. van der

Geboren Woudsend, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 3 jan.1829 te Magelang

(RAF T11 inv.7369 map 99/9)

Bij den Heer Burgemeester der stad Leeuwarden onbekend.

(inv.7369 map 99/9)

 

Velde, Hendrik van der korporaal

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 20 nov. 1828 te Wonosolo

(RAF T11 inv.7281 map 116/3)

Het overlijden werd op 30 jun.1830 ingeschreven in de burgerlijkestand te Leeuwarden; Hendrik van der Velde, 23 jaar, zoon van Izaak van der Velde en Neeltje Coopmans.

 

Veldman, Fette Baukes ????

Geboren ????, laatste woonplaats ????

overleden op 20 jul.1833 te Oost-Indië

(RAF T11 inv.7820 map 885)

 

Velthoven, Robertus fuselier

Geboren ????, laatste woonplaats Drachten

overleden op 30 okt.1830 te Indiën

(RAF T11 inv.7570 map 80/6)

Wegens de nalatenschap is een negatief certificaat ingediend den 4 jun.1832.

(RAF T11 inv.7570 map 80/6)

 

Venendaal, Benjamin

Geboren 28 nov.1811 te Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

Zoon van Gijsbertus en Tjitske Andringa

Overleden op 14 mrt.1832 te Fort van de Capelle

(ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.7020)

 

Visser, G.J. fuselier

Geboren Nes op Ameland, laatste woonplaats Emden

overleden op 4 aug.1839 te Moeara Kompet

(RAF T11 inv.8376 map 749/2)

 

Visser, G.M. fuselier

Geboren Woudsend, laatste woonplaats Lemmer

overleden op 4 okt. 1827 te Salatiga

(RAF T11 inv.7158 map 901/12)

 

Vliegendehond, Nicolaas

Geboren 12 (nov ?) 1796 te Leeuwarden

Zoon van Laurens Jans en Geertje Klaas

overleden op 21 mei 1828 te St.Eustatius

(ARA Toegang 2.10.50 inv.581)

 

Vlugt, Petrie Abraham van serg.maj.

Geboren Sneek, laatste woonplaats Sneek

overleden op 25 jul.1830 te Djocjacarta

(RAF T11 inv.7498 map 593/6)

 

Volkers, Klaas

Geboren  25 aug.1786 te Heerenveen, laatste woonplaats Deventer

Zoon van Klaas en Antje Gerrits

Overleden 28 jun.1833 te Banjoewangie

(ARA T2.10.50 Inv.101 nr.10775)

 

Vormer, Jan Simon fuselier

Geboren Joure, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 9 feb.1828 te Batjar Be????

(RAF T11 inv.7401 map 612/7)

Waarschijnlijk de op 7 okt.1799 geboren zoon van Symen Sjoerds en Aafke Jans.

 

Vries, Freke Siebel de korps tamboer

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 16 mei 1830 te Weltevreden

(RAF T11 inv.7402 map 622/9)

 

Vries, J.G de korporaal

Geboren Joure, laatste woonplaats Harderwijk

overleden op 9 sep.1841 te Salatiga

(RAF T11 Inv. 8468 map 875/4)

 

Vries, L. de fuselier

Geboren Makkum, laatste woonplaats Leyden

overleden op 7 jun.1827 te Magelang

(RAF T11 inv.7158 map 901/12)

 

Vries, Machiel de fuselier

Geboren Nes, laatste woonplaats Nes

overleden op 19 mei 1829 te Samarang

(RAF T11 inv.7373 map 166/7)

nr.925 staat Machiel de Vries, fuselier geboren te Nes - dit zal waarschijnlijk zijn de zoon van Gerrit Jelles de Vries, overleden en waarvan de moeder insgelijks wordt gealimenteerd. (RAF T11 inv.7504 inv.680/6)

Waarschijnlijk de op 8 aug.1803 geboren zoon van Gerrits Jelles en Riemkje Hendriks.

 

Vries, Outger Derks de

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 4 mei 1829 te Boelecomba

(RAF T11 inv.7401 map 612/7)

 

Vries, Pieter de flankeur

Geboren Dockum, laatste woonplaats Ee

overleden op 19 aug.1829 te Magelang

(RAF T11 inv.7373 map 166/7)

 

Vries, S.D. de fuselier

Geboren Dantumadeel, laatste woonplaats Bergum

overleden op 9 jun.1837 te Soerabaija

(RAF T11 In.8161 map 79/4)

 

Vries, Thomas Carel de gepensioneerd 2e luitenant

Geboren Harlingen, laatste woonplaats Harlingen

overleden op 29 jul.1830 of 1831 in het mil.hosp. te Sourabaya

(RAF T11 inv.7496 map 576/6)

 

Vrij, Ulke Ulkes de flankeur

Geboren Harlingen, laatste woonplaats Harlingen

overleden op 2 nov.1830 te Maron

(RAF T11 inv.7498 map 593/6)

Mogelijk de op 21 feb.1804 geboren zoon van Uilke Siebes en Wimkje Jacobs.

 

Wagenaar, Jautte Gelens fuselier

Geboren Blija, laatste woonplaats Blija

overleden op 12 apr.1829 te Wonsolo

(RAF T11 inv.7281 map 116/3)

 

Wal, Gerben Sieres, van (der ?) flankeur

Geboren Terwerd (Ferwerd ?), laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 24 dec.1836 te Banjoemaas      

(RAF T11 inv.8093 map 565)

 

Wal, J. van der fuselier

Geboren Dokkum, laatste woonplaats Dokkum

overleden op 15 sep.1827 te Salatiga

(RAF T11 inv.7158 map 901/16)

 

Wandstra, Sybe

Geboren op 7 sep.1800 te Huizum, laatste woonplaats Huizum

Zoon van Jentje Jentjes en Fokje Hayes

Overleden tussen 27 en 28 nov.1828 aan boord van het schip Fatolkair

(ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.14621)

 

Wassenaar, Bart huzaar

Geboren Franeker, laatste woonplaats Leyden

overleden op 7 aug.1829 te (Banjoeman ?)

(RAF T11 inv.7494 map 536/4)

Waarschijnlijk de op 14 jul.1804 geboren Beert, zoon van Arjen Beerts Wassenaar en Yetske Hendriks.

 

Wassenaar, Jean Jacobs fuselier

Geboren St.Jacobiparochie, laatste woonplaats Minnertsga

overleden op 14 sep.1829 te Djocjacarta

(RAF T11 inv.7373 map 166/77)

 

Wates, Gerlof

Geboren 1 mrt.1782 te Makkum, laatste woonplaats Makkum

Overleden op 21 apr.1828 te Magelang

Zoon van Johannes en Keijtje Tittes

(ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.14392)

(geboren op 23 feb.1782, zoon van Wate Johannes en Richtje Tietes)

 

Watjes, Dirk

Geboren op 9 feb.1794 te Tzum, laatste woonplaats Amsterdam

Zoon van Watjes en Antje Pieters

Overleden op 19 jan.1840 te Simpang

(ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.14989)

 

Wedemeijer, Johannes Franciscus matroos

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 10 feb.1829 aan boord van het schip Bellona

(RAF T11 inv.7277 map 45/5)

Het overlijden werd op 12 jul.1830 ingeschreven in de burgerlijkestand van Leeuwarden; Johannes Franciscus Wedemeijer. Geen vermelding van leeftijd en ouders.

 

Werf, G. van der sergeant

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 28 jul.1841 te Boelecomba

(RAF T11 Inv.8468 map 875/4)

 

Werf, Gitze van der flankeur (zie Jitze)

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 20 nov.1828 te Samarang

(RAF T11 inv.7369 map 99/9 en inv.7494 map 536/4)

Bij den Heer Burgemeester der stad Leeuwarden onbekend.

(RAF T11 inv.7369 map 99/9)

Het overlijden werd op 30 jun.1830 ingeschreven in de burgerlijkestand te Leeuwarden; Gotze van der Werf, 34 jaar, zoon van Albert van der Werf en Witske Jans.

(geboren 14 okt.1794 . ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.9310)

 

Werf, Gosse van der

Geboren 7 mei 1789 te Leeuwarden

Zoon van Sierk Gosses en Aakje Bernardus

overleden op 18 jul.1836 te Paramaribo

(ARA Toegang 2.10.50 inv.582)

 

Werf, Jitze van der flankeur (zie Gitze)

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 20 nov.1828 te Samarang

(RAF T11 inv.7281 map 116/3)

 

 

Werf, Onske (van der ?) fuselier

Geboren Woudsend, laatste woonplaats Ommerstad

overleden op 30 jul.1829 te Magelang

(RAF T11 inv.7401 map 612/7)

 

Werf, S. van der fuselier

Geboren Dokkum, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 21 sep.1827 te Souracarta

(RAF T11 inv.7158 map 901/16)

 

Werf, Teunis Thomas van der sergeant

Geboren (?euren), laatste woonplaats Harlingen

overleden op 13 nov.1828 te Tegal Waroe

(RAF T11 inv.7373 map 166/7)

Mogelijk de op 14 apr.1800 te Joure (rooms) gedoopte zoon van Thomas Theunis van der Werff en Feijkjen Hendriks.

 

Wessels, Johan Hendriks huzaar

Geboren Sneek, laatste woonplaats Heerenveen

overleden op 3 aug. 1828 te Djocjacarta

(RAF T11 inv.7235 map 777/4)

 

Westra, Sybren Herres matroos 2e klasse

Geboren Warga, laatste woonplaats ????

overleden op 30 mei 1831 in het mil. hosp. te Weltevreden

(RAF T11 inv.7496 map 576/6)

Waarschijnlijk de op 9 nov.1802 te Warga geboren zoon van Heere Roelofs Westra en Geertje Sipkes.

 

Weyer, Petrus

Geboren 1 jan.1797 te Leeuwarden

Zoon van Antoon en Ida Bouge

overleden op 28 dec.1841 te Paramaribo

(ARA Toegang 2.10.50 inv.580)

 

Widmer, Roedolf sergeant

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 15 aug.1829 aan boord van de Komeet

(RAF T11 Inv.7401 map 612/7)

 

Wiersma, J.R. flankeur

Geboren Dantumadeel, laatste woonplaats Dantumadeel

overleden op 27 jul.1839 te Soerabaija

(RAF T11 inv.8376 map 749/2)

 

Wilde, M. de huzaar

Geboren Elst in Gelderland, laatste woonplaats Oostdongeradeel

overleden op 12 mei 1828 te Samarang

(RAF T11 inv.7494 map 536/4)

 

Wilde, Peitse Alberts de 1e kanonnier

Geboren Harlingen, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 5 mei 1830 te Nangoelang

(RAF inv.7402 map 622/9)

(Teetse Alberts de Wilde, geboren op 17 apr.1785, zoon van Albert en Antje Siebes . ARA Toegang 2.10.50 Inv.100 nr.15180)

 

Wilos, Albertus de fuselier

Geboren Harlingen, laatste woonplaats Harlingen

overleden op 8 sep.1829 te Magalang

(RAF T11 inv.7373 map 166/7)

 

Winters, Johannes Georgius korporaal

Geboren Dockum, laatste woonplaats Dockum

overleden op 4 sep.1830 te Salatiga

(RAF T11 inv.7498 map 593/6 en inv.7570 map 80/6)

Negatief certificaat van den Burgemeester van Dokkum, dd.13 sept.1832.

(RAF T11 inv.7570 map 80/6)

Mogelijk de op 7 aug.1809 geboren zoon van Casparus de Winter en Elisabeth Brugmans.

 

Witte, Joseph fuselier

Geboren Witsum, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 26 feb.1841 te Samarang

(RAF T11 inv.8444 map 324/3)

 

Woest, Felix fuselier

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 22 jun.1829 te Samarang

(RAF T11 inv.7373 map 166/7)

Waarschijnlijk de op 28 aug.1807 geboren zoon van Cornelis Woest en Nieske Jouwersma.

 

Wolff, H.F. fourier

Geboren Harlingen, laatste woonplaats Harlingen

overleden op 4 jan.1839 te Weltevreden

(RAF T11 inv.8376 map 749/2)

 

Woude, G. van der fuselier

Geboren Oudwoude, laatste woonplaats Groningen

overleden op 11 aug.1839 te Palembang

(RAF T11 inv.8376 map 749/2)

 

Wouden, T.H. van der kavalerist

Geboren Opsterland, laatste woonplaats Opsterland

Overleden op 12 jun.1841 te Samarang

(RAF T11 Inv.8459 map.662/2)

 

Woudman, Jean (Alleos ?) korporaal

geboren (Steenvak ?), laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 6 nov.1828 te Magelang

(RAF T11 inv.7401 map 612/7)

 

Woudstra, Steffen flankeur

Geboren Bolsward, laatste woonplaats Bolsward

overleden op 30 sep.1841 te Samarang

(RAF T11 Inv.8468 map 875/4)

 

Wijngaarden, Minne J. (Jetzes) flankeur

Geboren Sneek, laatste woonplaats Sneek

overleden 24 okt.1830 te Magelang en/of 24 okt.1831 te Mangoelang

(RAF T11 inv.7498 map 593/6 en inv.7570 map 80/6)

Mogelijk de zoon van Jetze Martens en Janke Minnes Bakker.

 

Wijngaarden, Willem de flankeur

Geboren Sneek, laatste woonplaats Sneek

overleden op 28 jun.1830 te Nangoelang

(RAF T11 inv.7498 map 593/6 en inv.7570 map 80/6)

 

Zeeman, Lenze flankeur

Geboren Drachten, laatste woonplaats Drachten

overleden op 11 jun. (1826 of 1827) te Souracarta

(RAF T11 inv.7158 map 901/16)

Waarschijnlijk de op 23 okt.1793 geboren zoon van Evert Jans en Pietje Simons Zeeman.

 

Zerben, J.P. kapitein

Geboren Harlingen, laatste woonplaats onbekend

Overleden op 25 feb.1840 te Baros

(RAF T11 inv.8442 map 287/4)

 

Zwaag, T.J. van der fuselier

Geboren Kollumerland, laatste woonplaats Oostdongeradeel

overleden op 25 jan.1841 te Bataroesak

(RAF T11 inv.8444 map 234/3)

 

Zwaan, Hessels Jacob de fuselier

Geboren Harlingen, laatste woonplaats Harlingen

overleden op 26 aug.1836 te Kedong Kebo

(RAF T11 inv.8093 map 565)

 

Zwanenburg, Hendrik fuselier

Geboren Passewaal, laatste woonplaats Holwerd

overleden op 11 mei 1831 op reis van Samarang na Batavia

(RAF T11 inv.7505 map 696/3 en inv.7506 map 715/5 en inv.7570 map 80/6)

Hiervan eene memorie ingediend dd. 1 nov. (1832 ?) nr.474.

(RAF T11 inv.7570 map 80/6)

Waarschijnlijk de op 14 okt.1800 te Holwerd geboren zoon van Bauke Baukes Zwanenburg en Sijke Martens.

 

Zwart, IJke huzaar

Geboren Sloose, laatste woonplaats Leijden

overleden op 6 mei 1829 te Nangoelang

(RAF T11 inv.7499 map.602/2)

 

Zwart, W.A. flankeur

Geboren Leeuwarden, laatste woonplaats Leeuwarden

overleden op 31 jul.1836 te Soerabaija

(RAF T11 Inv.8093 map 565)

 

Zijlstra, E fuselier

Geboren Franeker, laatste woonplaats Franeker

overleden op 24 okt.1839 te Benkoelen

(RAF T11 inv.8376 map 749/2)

 

Zijlstra, Oke Lolkes (Okes ?) fuselier

Geboren 2 feb.1788 te Stavoren, laatste woonplaats Stavoren

Zoon van Foeke Alberts en Neeltje Offes

overleden op 7 sep.1828 te Wonsolo

(ARA T2.10.50 inv.100 nr.14387)  (RAF T11 inv.7281 map 116/3)