Home

Welkom

Op deze website en op www.elsinga-s.eu zijn de genealogische gegevens en de verzameling bidprentjes te vinden.

Het is de bedoeling dat door de toegangen op deze websites de gegevens goed benaderbaar zijn.
Mochten er toch nog vragen zijn, dan hoor ik het graag. 

Behalve voor de genealogische gegevens is er op deze website ruimte ingeruimd voor de gegevens uit Friesland van Anton Musquetier (Altijd Strijdvaardig).

Aanvullingen en bidprentjes (gescand of origineel) zijn nog steeds welkom.