Abeling

Familienaam Abeling

De grootouders van Sietze van moeders kant waren

Johannes Hendrikus Fokkelman (1891 – 1969)
en
Johanna Maria Voorvaart (1895 – 1976).
De moeder van Johannes Hendrikus Fokkelman was: Anna Maria Petronella Abeling
De moeder van Johanna Maria Voorvaart was:  Alida Margaretha Sophia Abeling

Anna en Alida waren zusters.

Daarom is ook de familienaam Abeling  in kaart gebracht.
Het bleek een niet veel voorkomende naam te zijn, die vermoedelijk is afgeleid van de naam Abel of Abelen.
De voorouders zijn hoofdzakelijk afkomstig uit Melstrup (Dld.)
Een groot deel van de uit Duitsland afkomstige gegevens is door derden aangeleverd.
Op dit moment gaan de gevonden gegevens terug tot 1650, waar de oudst bekende voorvader Nikolaus Claassen uit Börger – Dld. was.
De nakomelingen van Nikolaus Claassen, waaronder de zusters Anna en Alida Abeling (mijn overgrootouders), zijn te vinden in het parenteel Abeling (of in een andere layout onder Nakomelingen van Nikoalus Claassen).

Ook is er een Engelse versie van het parenteel.

Bij het onderzoek naar de familienaam Abeling werden tevens een paar takken met die naam aangetroffen, die (nog) niet in verband konden worden gebracht met de eigen tak Abeling.

Ook van die (nog) niet gekoppelde takken zijn overzichten gemaakt (Parentelen Bernardus Abeling en Hermann Heinrich Abeling).
Onder nakomelingen van Hermann Heinrich Abeling zijn de nakomelingen in een andere layout te zien.

De volgende overzichten zijn beschikbaar:

Parentelen van:
Bernardus Abeling
Hermann Heinrich Abeling
Nikolaus Claassen
Nikolaus Claassen (Engels)
Nakomelingen van:
Bernardus Abeling
Hermann Heinrich Abeling
Nikolaus Claassen