Naams aanname

Diverse personen hebben rond 1811 de familienaam Elsinga/Elzinga aangenomen.

De personen waarvan dit bekend is zijn hieronder vermeld.
Daarbij is zoveel mogelijk de naam vermeld, zoals die in de registers voorkwam.
Het betreft hoofdzakelijk personen uit de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

Via de links kunnen de nakomelingen en/of voorouders van die personen worden bekeken.
Personen die rond 1811 de familienaam Elsinga/Elzinga zijn gaan gebruiken, maar die (nog) niet in de registers van naamsaanname zijn gevonden, kunnen worden bekeken via de keuze “Woonplaats”.

Via de pagina Haza overzichten kan ook in het register van familienamen in de gehele database worden gezocht.

Aaltje RoelofsAlbert FolkertsAlbert MinnesAndries RieklesAnne Freerks
Anne RommertsAntje SjoerdsArjen PietersAte WatzesBartle Jacobs
Bauke JacobsBauke WillemsBaukje AllesBouke JohannesBouwe Ynzes
Cornelis RinsesDirk AndriesDirk DanielsDirk PhylippesDouwe Gerbens
Egbert GeertsFetze JacobsFoeke PietersFolkert AllertsFolkert Sjoerds
Fonger SybrensFrans MartensGatze TjerksGeert DirksGerlof Theunis
Gerrit BallingsGerrit JoekesGerrit SjoerdsHans PietersHarm Wates
Harmen EibertsHarnd LeendertsHeert JansHendrik GeertsHendrik Karsten
Hendrik Klases(Idsegahuizen)Hendrik Klasen(Sonnega)Hendrik LucasHendrik Thyssens(zijn weduwe)Hotse Sjoerds
Iemke (Jimke) RoelofsJacob PetrusJan FolkertsJan GerritsJelle Rommerts
Jan SybesJeltje AllesJochum DoedesJochum KornelisJohannes Ballings
Johannes HeeresJohannes LucasKarste HendriksKlaas GerritsKlaas Idzerds
Klaas JansKlaas LambertsKlaas LucasKlaas SjoukesKornelis Eelzes
Lambert KlasenLammert KlazisLammert LyklesLammert TheunisLuitzen Gerrits
Lucas JansMarten JacobsOene JellesOtte ScheltesPieter Alberts
Pieter GossesPieter Pieters(Garijp)Pieter Pieters(Burum)Popke JacobsPyter Gerrits
Rein WijbrensReinder JellesReinder LammertsRinse WiebesRoelof Jans
Roelof LammertsSake SijbesSape MetskesSible HaringsSiemon Rientses
Sijbe FolkesSijmen JellesSijtse Gerrits(eigen lijn)Sipke RienksTjeerd Gerrits
Tjomme Lykles  (de voogd van zijn kinderen)Trijntje Fokkes(wed. Tjomme Lykles)Ulbe ClasesWate HarmensWybe Philippes
Willem WillemsYme JansYttje Pieters