Bekema

Familienaam Bekema

De overgrootmoeder van Marga van vaders kant was Hendrikje Tjeerds Bekema (1850 – 1931)
Hendrikje stamt af van Ruurd Tietes.
Zijn nakomelingen, waaronder Hendrikje, zijn te vinden in het Parenteel van Ruurd Tietes (of in een andere layout onder Nakomelingen van Ruurd Tietes).

Tijdens de zoektocht naar de voorouders van Hendrikje werden, naast de tak van Ruurd Tietes, twee andere takken met de naam Bekema gevonden.

De ene tak betreft de nakomelingen van Oeble Herres. In deze tak komt het eerst voor Berend Sjoerds Bekema, afkomstig uit Blija en omgeving. Nakomelingen uit die tak zijn te vinden in het parenteel van Oeble Herres (of in een andere layout onder Nakomelingen van Oeble Herres).

De andere andere tak betreft Jakob Nannings Bekema. Deze tak vindt haar oorsprong in Groningen. De oudst bekende voorvader uit die tak is Jan Nannes. De nakomelingen uit deze tak zijn te vinden in het parenteel van Jan Nannes (of in een andere layout onder Nakomelingen van Jan Nannes).

De volgende overzichten zijn beschikbaar.

Parentelen van:
Jan Nannes
Oeble Herres
Ruurd Tietes
Nakomelingen van:
Jan Nannes
Oeble Herres
Ruurd Tietes