Booij

Familienaam Booij

Grootmoeder van Sietze van vaders kant was Liebigje Booij (1892 – 1958)
Hieronder zijn links opgenomen naar de pagina’s met de kwartierstaat, het kwartierblad en de kwartiertabel van Liebigje Booij en naar het parenteel vanaf de oudste bekende voorouder van Liebigje Booij, te weten Focke.

De eerste nakomelingen van Focke zijn afkomstig uit Friesland. Een van de nakomelingen van Focke, te weten Boije Lieuwes is geboren rond 1593 in Kootstertille en is overleden voor 1677 te Meppel. Boije werd op 16-08-1654 burger van Meppel. Zijn nakomelingen zijn hoofdzakelijk te vinden in Drenthe.

Naast deze lijn Booij is er een andere Friese tak met de familienaam Booij gevonden.
Hoewel afkomstig uit Friesland, is (nog) geen link met de nakomelingen van Focke gevonden.
De nakomelingen uit deze tak zijn te vinden in het parenteel van Eise Uilkes (of in een andere layout onder Nakomelingen van Eise Uilkes).

Tenslotte zijn er diverse overige takken met de naam Booij gevonden.
Ook van deze takken zijn – voor zover bekend – overzichten gemaakt. Links naar die overzichten zijn opgenomen.

Hoewel er (nog) geen aanwijzingen voor zijn gevonden, wordt het niet uitgesloten dat er een link bestaat tussen de verschillende lijnen.

De volgende overzichten zijn beschikbaar:

Van Liebigje Booij:
Kwartierblad van Liebigje Booij
Kwartierstaat van Liebigje Booij
Kwartiertabel van Liebigje Booij
Parentelen van:
Eise Uilkes
Focke
Nakomelingen van:
Andries Lammerts Booij
Cornelis Jacobs Booij
Dirk Jacobsz. Booij
Eise Uilkes
Facke Booijs Hendriks
Focke
Hendrik Kleyses
Jacob Ariensz. Booij
Jan Booij
Petrus Jacobus Booij
Remmelt Jans Booij
Remmelt Klaassen Booij