Parentelen

Parentelen

Hieronder zijn links opgenomen naar diverse overzichten, die ook via de Startpagina Haza overzichten kunnen worden bekeken.
Deze links zijn alfabetisch geordend op familienaam.
Bij die overzichten wordt uitgegaan van de oudst bekende stamvader van een familie.

Bij het overzicht van Gerrit Lijkles Elsinga wordt uitgegaan van de oudst bekende stamvader van mijn eigen familie.

Voor overzichten van andere families met de familienaam Elsinga/Elzinga wordt verwezen naar Onderzochte familienamen Elsinga/Elzinga

Abeling (Bernardus)
Abeling (Nikoaus Claassen)
Abeling (Nikolaus Claassen – Engels)
Abeling (Hermann Heinrich)
Bekema (Jan Nannes)
Bekema (Oeble Herres)
Bekema (Ruurd Tietes)
Bijlholt (Harm)
Booij (Andries Lammerts)
Booij(y) (Cornelis Jacobs)
Booij (Dirk Jacobs)
Booij (Eisse Uilkes)
Booij (Facke Booijs Hendriks)
Booij (Focke)
Booij(y) (Hendrik Kleyses)
Booij (Jacobs Ariensz.)
Booij (Jan)
Booij (Petrus Jacobus)
Booij (Remmelt Jans)
Booij (Remmelt Klaassen)
Breuring (Harmen Abels)
Breuring (Jan Hendriks)
Elsinga (Gerrit Lijkles)
Flapper (Dirk Pieters)
Flapper (Dirk)
Flapper (Anne Hendriks)
Fokkelman (Jan)
Fokkelman (Jan – Engels)
Geerdes (Johan Gerard)
Gerdes (Gerard Heinrich)
Gerdes (Gerhard Hermann)
Gerdes (Herman)
Gerdes (Johan Hermann)
Gerdes (Joseph)
Hende, van den (Simoen)
Hobma (Douwe Sieses)
Hobma (Jan Obes)
Hobma (Teekle Hommes)
Miedema (Ocke Reins)
Nijland – Piekema (Pijtter Pijckes)
Obbema (Fokele Paulus)
Obma (Gerben Pieters)
Obma (Tiete Jans)
Poker (Anna Margarita)
Poker (Harm Jans)
Poker (Harmannus Wilkens)
Poker (Hindrik Berents)
Poker (Johann Heinrich)
Poker (Johannes)
Poker (Koert)
Schaper (Barend Jansz.)
Schaper (Bernard Heinrich)
Schaper (Jacob Annes)
Schaper (Jan Jans)
Schikan (Pieter Jakobs)
Tuuk (Janna van der)
Voorvaart (Johannes)
Voorvaart (Johannes – Engels)
Zijlstra (Derk)