Anton Musquetier

Bij zijn zoekwerkzaamheden in het archief van Tresoar in Leeuwarden heeft Anton Musquetier uit Friesland sinds 1995 de inschrijvingsboeken van de gevangenissen in Friesland onderzocht en daarvan een overzicht gemaakt van een aantal namen die zijn interesse hebben.
In 2000 is hij begonnen met het indexeren van het Provinciaal Bestuurlijk Archief van Friesland.
De index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief Friesland bevat ruim 276.000 familienamen uit Friesland, Nederland en daarbuiten. Dit archief is in beheer bij  Tresoar: www.tresoar.nl
Van de in het Provinciaal Bestuurlijk Archief aangetroffen gegevens over Bedelaars, Kolonisten, Vondelingen en Wezen heeft hij aparte overzichten gemaakt.

De gegevens van zijn onderzoek zijn door hem geïndexeerd en op zijn eigen website www.altijdstrijdvaardig.nl toegankelijk gemaakt.

Inmiddels heeft Anton zijn website opgeheven en hij heeft mij gevraagd op deze website de betreffende bestanden toegankelijk te maken.
Met het maken van deze pagina is daarmee een begin gemaakt.

Wat zit er zoal in dit Provinciaal Bestuurlijk Archief?
Dat kan zijn:

  • een enkele aantekening, het aanvragen van een vergunning, veel handgeschreven brieven met handtekeningen en volledige belastingdossiers/dwangbevelen, dossiers van proces-verbalen, Vechtpartijen
  • Lijsten met alle Gezinshoofden van een dorp, verklaringen van Geneesheren, als er weer eens een besmettelijke ziekte was geconstateerd
  • personen die met een paspoort Nederland verlaten in de jaren 1914-1918, dossiers over gezonken schepen vaak met hele inventarislijsten erbij
  • Schippers, Bedelaars, Veldwachters, Schoolonderwijzers, Soldaten, Deserteurs, Soldaten naar Ned. Indie., Molenaars, Kooplieden, Wezen en Vondelingen enz.Een Luilekkerland voor de Genealoog die wat meer van zijn voorouders wil weten, dan alleen maar namen en datums.