Nijland – Piekema

Familienamen Nijland, Piekema en Zijlstra.

Bij het uitzoeken van de familienaam Flapper, kwam ik Antje Jacobs Flapper tegen, gehuwd met Pieter Piekes Nijland.
Opvallend hier was, dat de broers van Pieter Piekes Nijland  en hun nakomelingen terug werden gevonden met een andere familienaam, respectievelijk Piekema en Zijlstra.

Zij stammen af van Pijtter Pieckes.
De nakomelingen van Pijtter Pieckes zijn te vinden in het Parenteel van Pijtter Pieckes (en in een andere layout onder Nakomelingen van Pijtter Pieckes).

De volgende overzichten zijn beschikbaar:
Parenteel van Pijtter Pieckes (7 generaties)
Nakomelingen van Pijtter Pieckes (7 generaties)