Schaper

Familienaam Schaper

Grootmoeder van Marga van vaders kant was Grietje Schaper (1881 – 1977).
Hieronder zijn links opgenomen naar de de kwartierstaat, het kwartierblad en de kwartiertabel van Grietje Schaper.
De oudst bekende voorvader is Jan Jans.
Zijn nakomelingen zijn te vinden in het Parenteel Jan Jans (en in een andere layout onder Nakomelingen Jan Jans).

Bij het onderzoek naar de familienaam Schaper werden nog een aantal takken met die familienaam gevonden.
De gegevens daarvan zijn ook vastgelegd.
Overzichten van die takken zijn ook opgenomen in de vorm van een Parenteel of in een andere layout onder Nakomelingen (Parenteel).

Hieronder de namen van de oudst bekende voorouder uit de betreffende overzichten.
Een verband tussen de diverse takken kon tot nu toe niet worden aangetoond, maar wordt niet uitgesloten.

 • Jacob Annes (trouwt in 1708 in Hemelum, zijn zoon Wabe Jacobs trouwt in 1745 en in 1755 te Koudum).
  Nakomelingen van Jacob Annes zijn evenals nakomelingen van Jan Jan, geboren in Hemelumer Oldeferd
 • Barend Jansz. Schaper (aangetroffen in Noord-Holland, mogelijk is hij verwant (een broer ?) aan Jans Jans, de oudst bekende voorouder van Grietje Schaper).
 • Bernard Heinrich Schaper (geboren rond 1800 Lengerich – Dld.).
  Nakomelingen van Bernard Heinrich Schaper zijn aangetroffen in Hardenberg, Slaagharen en omgeving.
  Een link met een van de andere takken lijkt niet waarschijnlijk.
 • Jans Jans (overleden vóór 2 april 1769).
  Jans Jans was de oudst bekende voorvader van Grietje Schaper.
  Deze tak is afkomstig uit de omgeving van Huiteburen en Oudemirdum.

De volgende overzichten zijn beschikbaar.

Grietje Schaper:
Kwartierblad van Grietje Schaper
Kwartierstaat van Grietje Schaper
Kwartiertabel van Grietje Schaper
Jan Jans:
Parenteel van Jan Jans (5 generaties)
Nakomelingen (Parenteel) van Jan Jans (6 generaties)
Barend Jansz. Schaper:
Parenteel van Barend Jansz. Schaper (5 generaties)
Nakomelingen (Parenteel) van Barend Jansz. Schaper (6 generaties)
Bernard Heinrich Schaper:
Parenteel van Bernard Heinrich Schaper (3 generaties)
Nakomelingen (Parenteel) van Bernard Heinrich Schaper (3 generaties)
Jacob Annes:
Parenteel van Jacob Annes (7 generaties)
Nakomelingen (Parenteel) van Jacob Annes (7 generaties)