Kerkarchieven van Friesland

In het archief van Tresoar bevinden zich van diverse plaatsen de Kerkdocumenten.

Helaas zijn heel veel van deze stukken van een zodanige kwaliteit dat ze niet meer kunnen worden ingezien. Anton Musquetier is in de gelegenheid geweest om deze documenten nog éénmaal te bekijken, met het doel ze te fotograferen.

Op het moment van fotograferen zijn de kerkstukken jonger dan 75 jaar,
geboorte 100 jaar, huwelijk 75 jaar en overlijden 50 jaar niet openbaar.

De gegevens van zijn onderzoek zijn door hem geïndexeerd en op zijn eigen website www.altijdstrijdvaardig.nl toegankelijk gemaakt.

Op termijn zal Anton zijn website opheffen en hij heeft mij gevraagd op deze website de betreffende bestanden toegankelijk te maken.
Het is de bedoeling via deze pagina de toegang mogelijk te maken tot de digitale documenten uit de Kerkarchieven (de door Anton gemaakte foto’s).

De teksten op de bijbehorende pagina’s zijn afkomstig van Anton.
Helaas kloppen enkele van de opgegeven links op dit moment niet.

Met Anton wordt naar een oplossing gezocht.