Hobma

Familienaam Hobma

Betovergrootmoeder van Sietze van vaders kant was Feikjen Wiegers Hobma (1817 – 1911)

Feikjen stamt af van Teekle Hommes.
Zijn nakomelingen, waaronde Feikjen zijn te vinden in het Parenteel van Teekle Hommes (en in een andere layout onder Nakomelingen van Teekle Hommes).
In 1811 waren het Teekle Sjoerds en Sierk Sjoerds die hier de naam Hobma aan namen.
De weduwe van hun broer Rienk Sjoerds nam voor hun kinderen de naam Hobma aan.

Behalve deze tak zijn er twee takken gevonden die eveneens de familienaam Hobma dragen.
Van een relatie tussen deze drie takken is tot nu toe niet gebleken.

De ene tak betreft de nakomelingen van Douwe Sieses, wiens zoon Hidde Douwes in 1811 de familienaam Hobma aan nam.
De nakomelingen uit deze tak zijn te vinden in het Parenteel van Douwe Sieses (of in een andere layout onder Nakomelingen van Douwe Sieses).

De andere tak betreft de nakomelingen van Jan Obes, wiens zoon Meye Jans in 1811 de familienaam Hobma aan nam.
De nakomelingen uit deze tak zijn te vinden in het Parenteel van Jan Obes (of in een andere layout onder Nakomelingen van Jan Obes).

De volgende overzichten zijn beschikbaar.

Teekle Hommes:
Nakomelingen van Teekle Hommes
Parenteel van Teekle Hommes
Douwe Sieses:
Nakomelingen van Douwe Sieses
Parenteel van Douwe Sieses
Jan Obes:
Nakomelingen van Jan Obes
Parenteel van Jan Obes