Uitleg onderzoek

Hieronder een korte toelichting op de manier van onderzoek en op de genealogische overzichten. 

Onderzochte namen

Het onderzoek is begonnen vanuit de voor ons belangrijkste familienamen.
Van die familienamen zijn diverse parentelen en kwartierstaten beschikbaar, te benaderen via “Onderzochte familienamen”.

Over de herkomst van de namen Elsinga en Elzinga is via “Elsinga/Elzinga” meer informatie te vinden. Ook wordt daar ingegaan over de opzet van het onderzoek naar die familienamen en zijn links naar de diverse overzichten van de takken met die namen of er op lijkende schrijfwijzen opgenomen.

Verschillende Overzichten

Via “Soorten overzichten” kunnen diverse soorten overzichten worden bekeken.

Programma Haza-21

De genealogische gegevens zijn allemaal verwerkt met behulp van het stamboomprogramma Haza-21.
Alle overzichten op de website zijn daarmee tot stand gebracht. Voor een deel van de overzichten kent dit programma een eigen startpagina, van waaruit de overzichten zijn te benaderen. Deze startpagina is te bereiken via ” Startpagina Haza overzichten”.

Een uitzondering daarop zijn de kwartierstaten en parentelen, die via ” Soorten overzichten” of via ” Onderzochte familienamen” zijn te bekijken.

Voor een deel overlappen de overzichten elkaar voor wat betreft de personen, maar is er sprake van een andere layout, waardoor er – afhankelijk van het gezochte – soms wat sneller naar verwante personen kan worden doorgeklikt.

Bidprentjes

Tijdens het onderzoek kwam ik al snel in aanraking met bidprentjes, waaruit veel genealogische gegevens zijn te herleiden en besloot ik die te gaan verzamelen.
Als van een bidprentje genealogische gegevens op de website voorkomen, dan zijn de bidprentjes gekoppeld aan de betreffende persoonsgegevens. Op de ” Startpagina Haza overzichten” is een apart fotoalbum met bidprentjes uit de genealogische database opgenomen, ook weer gekoppeld aan de betreffende persoonsgegevens.
Van de gehele verzameling bidprentjes is een aparte database met fotoalbum gemaakt, dat is te bekijken via “Bidprentjes”.

Meer bidprentjes (gescand of origineel) zijn nog steeds welkom.