Gevangenisboeken

Enige uitleg over de Gevangenisboeken

Blokhuispoort rond 1900 (Anton Musquetier)

Enige jaren geleden heeft Anton Musquetier alle gevangenisboeken van de gevangenissen van Friesland en wel van Leeuwarden, Heerenveen en Sneek onderzocht op 18 Familienamen en wel Achenbach, Beenen, Cate ten, Duim, Duijm, van der Duim, Hielkema, Hijlkema, Hylkema, Hofman, Hoffman, Idsinga, Idzinga, Idszinga, Kate ten ,Padeske, van der Wolf en Zuiderveld.

Hieronder zijn koppelingen gemaakt naar de bestanden met de gevonden gegevens van de hierboven vermelde namen.
Achternamen beginnend met:

A – B-*- C -*- D -*- H -*- I -*- K -*- P -*- W -*- Z

Geraadpleegde boeken

Sneek:

Huis van Arrest 1838-1877 nrs. 1186-1190 Huis van Bewaring 1844-1887 Oude Stijl: nrs. 1191-1202 Huis van Korrektie 1844-1887: nrs. 1203-1209 Huis van Bewaring Nieuwe Stijl 1888-1022:nrs. 1210-1218 Strafgevangenis 1888-1922:nrs. 1219-1221

Leeuwarden:

Archief Huis van Arrest 1812-1886 nrs. 723-729 mannen en vrouwen 1812-1813 en 1822-1839 nrs. 476-753 vrouwen 1839-1886 nrs. 730-745 mannen 1839-1886 Archief van het Huis van Justitie 1826-1886: nrs. 754-756 mannen en vrouwen 1826-1839 nrs. 757-765 mannen 1839-1886 nrs. 766-768 vrouwen 1839-1886 Archief van het Provoosthuis 1839-1886 nrs. 769-775 burgers 1839-1886 nrs. 775 A-B militairen 1819-1830-1846-1860 Archief Huis van Bewaring Oude Stijl 1839-1887 nrs. 776-811 mannen 1839-1886 nrs. 812-818 vrouwen 1839-1887 Huis van opsluiting, tuchtiging en bijzondere strafgevangenis 1828-1955. Nrs. 1009-1024; 1009-1020=1924; 1021-1024 vanaf 1925 niet openbaar. Archief Tuchthuis 1805-1828: nrs. 819-822 (822- alleen de zwaar gestraften vanaf 1824) Archief Huis van korrektie 1824-1887 nrs. 823-827 mannen en vrouwen 1824-1839 nrs. 828-856 mannen 1839-1887 nrs. 857-864 vrouwen 1839-1887 Archief Huis van Bewaring Nieuwe Stijl: nr. 865: 1917-1945 niet openbaar nrs. 866-876 Voorlopig aangehoudenen 1888-1940; 866-873 1880-maart 1924, vanaf 874 niet openbaar. Nrs. 877-928 Tot Hechtenis veroordeelden 1886-1938 \ Nrs. 877-916 tot dec. 1924. Nrs. 917-928 niet openbaar 928A kinderen met de moeder opgenomen 1888-1968 niet openbaar. Hulpstrafgevangenis 1888-1938 Nrs. 929-937; 929-935 t/m 16-7-1916. Nrs. 936-937 niet openbaar.

Heerenveen:

Huis van Arrest 1842-1887 nrs. 1096-1102 Huis van Bewaring Oude Stijl 1846-1887 nrs. 1103-1125 Huis van Korrektie 1842-1887 nrs. 1126-1143 Huis van Bewaring Nieuwe Stijl 1888-1923 nrs. 1144-1148 Voorlopig aangehoudenen 1888-1923 nrs. 1149-1170 tot hechtenis veroordeelden 1888-1923 Strafgevangenis 1888-1923: nrs. 1171-1178.

Afkortingen: 1e cijfer is boek, 2e = blz. en 3e gevangenenummer.

KG = kantongerecht AR = Arrondissement Rechtbank RB = Rechtbank

Lo = lager onderwijs

X = gehuwd OX = ongehuwd

arb.=arbeider

H’v = Heerenveen Bzg= Beetsterzwaag Leeuw.=Leeuwarden