Flapper

Familienaam Flapper

Grootvader van Marga van vaders kant was Johannes Yettes Flapper (1874 – 1942).
Hieronder zijn links opgenomen naar de kwartierstaat, het kwartierblad en de kwartiertabel van Johannes Yettes Flapper.
Ook is toegevoegd een link naar het kwartierblad en de kwartiertabel van Jan Maurits Flapper, de vader van Marga.

Waar komt de naam Flapper in deze tak Flapper vandaan?
Iete Dirks (1717 – 1759), was gehuwd met Marijke Dirks Flapper.
Al vóór 1811 gebruikte Marijke de naam Flapper.

 • Marijke Dirks Flapper was een dochter van Dirk Pieters.
 • Van haar broer Wiepke Dirks is terug gevonden dat hij vóór 1811 de naam Flapper heeft gebruikt.
 • Haar andere broer Reyer Dirks is vóór 1791 overleden.
  Dochter Maaike Reyers huwt in 1777 en gebruikt dan de naam Flapper.
  Zoon Pieter Reyers trouwt in 1791 en gebruikt dan ook al de naam Flapper.

Voor zover valt na te gaan heeft Iete Dirks (de man van Marijke Dirks Flapper), nooit de naam Flapper gebruikt.

Bij de naamsaanname in 1811 nemen de zonen van Iete Dirks en Marijke Dirks Flapper de naam Flapper aan. Dat zijn Dirk, Fokke, Jacob en Douwe.
Ook de dochter van Iete Dirks en Marijke Dirks Flapper genaamd Waltje, wordt na 1811 terug gevonden met de naam Flapper.

Zoon Meije is (nog) niet terug gevonden, mogelijk is hij vóór 1811 overleden.

Oorsprong

De familienaam Flapper vindt dus haar oorsprong via Marijke Dirks Flapper en haar broers, afkomstig uit Workum.

Dat de naam ook vóór 1811 door hun vader Dirk Pieters is gebruikt, is (nog) niet gebleken.
De nakomelingen van Dirk Pieters zijn te vinden in het Parenteel van Dirk Pieters (of in een andere layout onder Nakomelingen van Dirk Pieters).

Iete Dirks

Terug naar Iete Dirks en zijn broers:

 • Iete Dirks is overleden in 1759.
 • Simme Dirks, een broer van Iete Dirks nam in 1811 de naam van der Meer aan.
 • Bauke Dirks, een andere broer van Iete Dirks is in 1809 overleden.
  Van de kinderen van Bauke Dirks nam in 1811 zijn zoon Siebren Baukes de naam de Boer aan.
  Durk Baukes, een andere zoon van Bauke Dirks is vóór 1811 overleden.
  Deze Bauke Dirks was gehuwd met Botje Johannes de Boer.
  De kinderen van Bauke Dirks en Botje Johannes de Boer kregen de naam de Boer.

De oudst bekende voorvader uit deze tak is Dirk.
Nakomelingen uit deze tak (en meer voorouders) zijn te vinden in het Parenteel van Dirk (of in een andere layout onder de Nakomelingen van Dirk).

Andere takken

Bij het onderzoek naar de familienaam Flapper is er nog een tak gevonden met de naam Flapper (Vlapper).
De nakomelingen van deze tak zijn te vinden in het Parenteel van Anne Hendriks (of in een andere layout onder Nakomelingen van Anne Hendriks).

Een relatie tussen beide takken met de familienaam Flapper kon niet worden gelegd.

Flappers uit Workum

Op de website van Museum Warfums Erfskip uit Workum is inmiddels een onderzoek gepubliceerd van Nykle Dijkstra naar de drie generaties Flappers uit Workum in de Koopvaardij.

Zie de link Flappers bij de Koopvaardij.

De volgende overzichten zijn beschikbaar.
Johannes Yettes Flapper:
Kwartierblad van Johannes Yettes Flapper
Kwartierstaat van Johannes Yettes Flapper
Kwartiertabel van Johannes Yettes Flapper
Jan Marurits Flapper:
Kwartierblad van Jan Maurits Flapper
Kwartiertabel van Jan Maurits Flapper

Nakomelingen van:
Anne Hendriks
Dirk (Iete Dirks)
Dirk Pieters (Marijke Dirks Flapper)
Parentelen van:
Anne Hendriks
Dirk (Iete Dirks)
Dirk Pieters (Marijke Dirks Flapper) 
Overig:
Flappers bij de Koopvaardij