Breuring

Familienaam Breuring

Grootmoeder van Marga van moeders kant was Talina Hindriks Zijlstra (1879 – 1973).
De moeder van Talina was Immerencia Gebina Breuring (1853 – 1883).

Daarom is ook de familienaam Breuring in kaart gebracht.
Er zijn 2 takken met die naam gevonden.

Allereerst de voorouders van Immerencia, waarvan de oudst bekende voorouder is Harmen Abels, met als zoon Harmannus Harms Breuring.
Hieronder is een link opgenomen naar het parenteel van Harmen Abels. Dit overzicht is beperkt tot 2 generaties.
Onder nakomelingen van Harmen Abels zijn in een andere layout 5 generaties te zien.

Een link met de familienaam Abeling is niet gevonden.

Ook is er een andere tak met de familienaam Breuring gevonden.
Deze tak is te bekijken bij het parenteel van Jan Hindriks Breuring (of in een andere layout onder Nakomelingen van Jan Hindriks Breuring).

Van een verband tussen beide takken is (nog) niet gebleken.

In de laatstgenoemde tak komt voor Maria Christina Gorens.
Maria Christina Gorens was gehuwd met Wilhelmus Rudolphus Voorvaart.
Voor dit gezin wordt verwezen naar de familienaam Voorvaart.

Parentelen van:
Harmen Abels
Jan Hendriks Breuring
Nakomelingen van:
Harmen Abels
Jan Hendriks Breuring