Bedelaars, Kolonisten, Vondelingen, Wezen

Op deze pagina zijn koppelingen gemaakt naar de door Anton Musquetier gemaakte indexen met gegevens over Bedelaars, Kolonisten, Vondelingen en Wezen, aangetroffen in het Provinciaal Bestuurlijk Archief van Friesland.
Ieder bestand is afzonderlijk te bekijken of te downloaden.
Houdt bij het doorzoeken rekening met de verschillende schrijfwijzen, zoals ze in de stukken kunnen voorkomen.
Meer uitleg over de manier waarop de indexen tot stand zijn gekomen is hier te vinden.

Achternamen beginnend met:

A
B
C
D
E
F

G
H
I
J
K
L

M
N
O
P
R
Q(n.v.t.)

S
T
V
W
Y
Z
U en X(n.v.t.)