Kerkdocumenten van Akkerwoude, Murmerwoude en Veenwouden 1602 – 1812

Kerkdocumenten van Akkerwoude, Murmerwoude en Veenwouden 1602 – 1812.
( in 1755 werd Veenwouden een zelfstandige kerkelijke gemeente)

Doop-Trouw en Lidmaten 1602 – 1812.
Buiten de Doop-Trouw en Lidmaten is dit kerkarchief niet in Tresoar aanwezig.

Via de hyperlinks hieronder komt u direct bij de foto’s.
Voor meer informatie over deze overzichten kies Kerkarchieven van Friesland