Kerkdocumenten van Blija en Hogebeintum 1611 – 1980

Kerkdocumenten van Blija en Hogebeintum 1611-1980

Doop-Trouw-Begraven en Lidmaten vindt u verspreid door alle inventarisnummers.

Via de hyperlinks hieronder komt u direct bij de foto’s .
Voor meer informatie over deze overzichten kies Kerkarchieven van Friesland 

Blija en Hogebeintum Kerkeraad:

Blija en Hogebeintum, Diaconie:

Hogebeintum, Diaconie:

Blija, Kerkeraad:

Blija, Kerkvoogdij:

Hogebeintum, Kerkeraad:

Hogebeintum, Diaconie:

  • Invt. nr. 39 Ingekomen stukken 1944-1980

Blija, Kerkeraad:

Hogebeintum, Diaconie:

Hogebeintum, Kerkvoogdij: