Kerkdocumenten van Dantumadeel 1796-1809

Kerkdocumenten van Dantumadeel 1796-1809
Huwelijken voor het Gerecht en Lijsten van gehuwden in de Doopsgezinde en Hervormde kerken.

Via de hyperlinks hieronder komt u direct bij de foto’s.
Voor meer informatie over deze overzichten kies Kerkarchieven van Friesland