Kerkdocumenten van Dongjum 1694-1970

Kerkdocumenten van Dongjum 1694-1970
Doop-Trouw-Begraven en Lidmaten vindt u verspreid door alle inventarisnummers.

Via de hyperlinks hieronder komt u direct bij de foto’s .
Voor meer informatie over deze overzichten kies Kerkarchieven van Friesland 

Kerkeraad:

Diaconie:

Kerkvoogdij: