Kerkdocumenten van Ferwerd 1654 – 1934

Kerkdocumenten van Ferwerd. 1654-1968
 Doop-Trouw-Begraven en Lidmaten vindt u verspreid door alle inventarisnummers.

Via de hyperlinks hieronder komt u direct bij de foto’s .
Voor meer informatie over deze overzichten kies Kerkarchieven van Friesland 

Invt. nr. 183 Doop van 5 oktober1656 tot en met 26 April 1772
Invt. nr. 183 Lidmaten oktober 1656 tot en met 12 mei 1771 en 23 november 1774 en 5 maart 1791
Invt. nr. 184 Doopboek vanaf 1 mei 1772 tot en met 13 oktober1811
Invt. nr. 185 Trouwboek 1 mei 1772 tot en met 24 februari 1811