Kerkdocumenten van Gaastmeer-Nijehuizum 1720 – 1939

Kerkdocumenten van Gaastmeer en Nijehuizum 1720-1939
Buiten de Doop-Trouw en Lidmaten is het archief van deze Kerk is niet in Tresoar aanwezig

Via de hyperlinks hieronder komt u direct bij de foto’s .
Voor meer informatie over deze overzichten kies Kerkarchieven van Friesland 

986-Doopboek, 11 augustus 1720 – 29 september 1771
986-Trouwboek, 2 februari 1721 – 27 oktober 1771
987-Doopboek, 19 april 1772 – 19 januari 1812
988-Trouwboek, 17 januari 1773 – 24 februari 1811
(Hierbij gedrukte circulaire van de kerkelijke commissie in Friesland, met instructie voor de Commissie te Gaastmeer en Nieuwhuizum, 1800).

001-Gedoopten, 1772 – 1856
001 Getrouwden-1819-1861
002-Lidmatenboek, 1772 – 1939