Kerkdocumenten van Goënga-Gauw-Offingawier 1667 – 1975

Kerkdocumenten van Goënga, Gauw en Offingawier

  • Hervormde kerk 1667-1918
  • Gereformeerde kerk 1824-1975

Via de hyperlinks hieronder komt u direct bij de foto’s .
Voor meer informatie over deze overzichten kies Kerkarchieven van Friesland 

Hervormde gemeente:

1 Kerkvoogdijrekeningboek, 1667-1811
 (Incompleet)
2 Boelgoedsrekeningen-Fragment-1686  
(documenten zwaar beschadigd )
3 Weesrekeningen, 1744-1783, 1825-1833
4 Kerkeraadshandelingen, 1731, 1797, 1813, 1817-1839
5 Doopboek, 1772-1854
6 Lidmatenboek, 1772-1918
7 Lidmatenboek deel 2, 1772-1918
8-Testament-S.Tj.Galtema-weduwe-Wiersma-1763
(Uittreksel te Leeuwarden betreffende een legaat aan de diaconie van Sneek en Goënga.) (documenten zwaar beschadigd )
989 Doopboek 1721 – 29 maart 1772
990 Doopboek 28 juni 1772 – 29 september 1811
991 Trouwboek 3 mei 1772 – 17 maart 1811

Gereformeerde gemeente :

01-Notulen-1886-1888
(eerste bijeenkomsten Gereformeerde afscheidingsbeweging te Goënga)
02-Notulenboek-1888-1894
03-Notulenboek-1894-1901
04-Notulenboek-1901-1910
05-Notulenboek-1910-1922
06-Notulenboek-1922-1929
07-Notulenboek-1929-1933
08-Notulenboek-1933-1940
09-Notulenboek-1940-1947
10-Notulenboek-1947-1952
11-Notulenboek-1952-1955
12-Notulenboek-1955-1962
13-Ingekomen-stukken-1888-1947
14-Uitgaande-stukken-1889-1911
15-Grenzen-Goenga-Sijbrandaburen-1921-1930
(Betreft de regeling van de grenzen tussen de kerken)
16-Archief-kerkraad-1892-1930
( De inventaris van het Archief)
17-Notariele-akten-1889-1935
18-Doopboek-1824-1956
19-Lidmatenboek-1889-1899
20-Bevolkingsregister-1894-1910
(Afgegeven uittreksels)
21-Kerk-Gauw-1908
(Bestek en voorwaarden voor het bouwen deze kerk)
22-Verzekeringen van Onroerende goederen-1942-1955
23-Statistieken-armenzorg-1929-1941

24 t/m 29 Kasboeken voor de bedeling
24-1900-1916
25-1916-1924
26-1923-1933
27-1934-1937
28-1937-1944
29-1944-1957
30-Kasboek-1893-1905
31-Kasboek-1925-1929
32-Kasboek-1935-1942
33-Spaarbankboekje-1921-1932
Vereniging’De Kerkelijke Kas’

34-Notulenboek-bestuur-1889-1946
35-Statuten-vereniging-1894
36-Verzekering-onroerende-goederen-1896-1947
37-Kasboek-1888-1946
38-Kasboek-1949-1975

Zendingscommissie
39-Notulenboek-1892-1904
40-Notulenboek-1925-1944
41-Kasboek-1888-1927+1902-1924

Aanhangsel
42-Gedenkschrift, uitgegeven ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van de christelijke school te Gauw-1945
43-Kerkelijken strijd-1887
(De betekenis van de Kerkelijken strijd onzer dagen, naar eigen ervaringen geschetst door A.Elshout Rzn)
44-Vijf-stellingen-1905
(betreffende leeringen, waarover in de Gereformeerde Kerken van Nederland in de laatste jaren verschil gevallen is)
45-Keuze-Pejeti-1907
(Antwoord aan de broeders Zendelingen van Soemba op hun schrijven inzake”Keuze Pejeti” door J. J. van Alphen)
46-Gedenkschrift-1888-1938
(der Gereformeerde Kerk te Goënga c.a.)
47-Goederen-en-Fondsen-1881
(Reglement op het beheer der kerkelijke goederen en fondsen van de Hervormde gemeente te Goënga)