Kerkdocumenten van Joure 1802 – 1856

Register van Overledenen van de gemeente Joure over de periode 1802-1856,
bijgehouden door Jan Jans Rinkes

Via de hyperlink hieronder komt u direct bij de foto’s .
Voor meer informatie over deze overzichten kies Kerkarchieven van Friesland 

Overledenen Joure-1802-1856