Kerkdocumenten van Nijkerk-Oosternijkerk 1745 – 1850

Kerkdocumenten van Nijkerk (Oosternijkerk) 1745-1850
Doop-Trouw-Begraven en Lidmaten
De Kerkdocumenten zijn niet in Tresoar aanwezig maar in het Streekarchief te Dokkum Toegang 27

Via de hyperlinks hieronder komt u direct bij de foto’s .
Voor meer informatie over deze overzichten kies Kerkarchieven van Friesland 

Toegang 27

Toegang 28