Kerkdocumenten van Reitsum-Genum-Lichtaard 1717 – 1980

Kerkdocumenten van Reitsum-Genum en Lichtaard 1717-1980
Doop-Trouw-Begraven en Lidmaten vindt u verspreid door alle inventarisnummers.

Via de hyperlinks hieronder komt u direct bij de foto’s .
Voor meer informatie over deze overzichten kies Kerkarchieven van Friesland 

Reitsum

– Reitsum  Kerkeraad

– Reitsum  Diaconie

– Reitsum  Kerkvoogdij

Genum

(Kerkeraadstukken van Genum zie onder Reitsum)

– Genum  Diaconie

Genum  Kerkvoogdij

Lichtaard

(Kerkeraadstukken van Lichtaard zie onder Reitsum)

– Lichtaard  Diacionie

– Lichtaard Kerkvoogdij

– Reitsum-Genum en Lichtaard Kerkeraad

– Reitsum-Genum en Lichtaard Kerkvoogdij