Kerkdocumenten van Schalsum 1636 – 1971

In bewerking

Kerkdocumenten van Schalsum 1636-1971 en tot 1758 ook Boer
Doop-Trouw-Begraven en Lidmaten vindt u verspreid door alle inventarisnummers.

Via de hyperlinks hieronder komt u direct bij de foto’s .
Voor meer informatie over deze overzichten kies Kerkarchieven van Friesland 

Kerkeraad

Diakonie

Kerkvoogdij