Kerkdocumenten van Scharnegoutum en Loënga 1645 – 1967

  • Hervormde Kerkdocumenten Scharnegoutum en Loënga 1645-1967
  • Gereformeerde Kerkdocumenten Scharnegoutum 1867-1970Doop-Trouw-Begraven en Lidmaten vindt u verspreid door alle inventarisnummers.

Via de hyperlinks hieronder komt u direct bij de foto’s .
Voor meer informatie over deze overzichten kies Kerkarchieven van Friesland 

Deel 1= Hervormde kerk

Kerkeraad

Diaconie

Kerkvoogdij

Deel 2 = Gereformeerde Kerk

Kerkeraad

Diaconie

Commissie van Beheer

  • 12-Notulenboek 1952-1963