Kerkdocumenten van Sloten 1594 – 1934

In bewerking
Kerkdocumenten van den Stede Sloten (Friesland) 1594-1951

Via de hyperlinks hieronder komt u direct bij de foto’s .
Voor meer informatie over deze overzichten kies Kerkarchieven van Friesland