Kerkdocumenten van Tjerkgaast-Doniaga-St. Nicolaasga-Idskenhuizen-Legemeer-Langweer 1613 – 1936

  • Kerkdocumenten van de gecombineerde Hervormde gemeente;
    Tjerkgaast, Doniaga, Sint Nicolaasga, Idskenhuizen en Legemeer=Langweer 1613-1936
  • Rooms-Katholieke Parochie van Sint Nicolaasga
    (tot 1835 was de R. K. kerk “op de heide”. In dat jaar is de nieuwe kerk te Sint Nicolaasga in gebruik genomen.)

LET OP in de DTB nrs. 171 t/m 179 staan veel gegevens door elkaar

Via de hyperlinks hieronder komt u direct bij de foto’s .
Voor meer informatie over deze overzichten kies Kerkarchieven van Friesland 

Hervormde gemeente

Rooms-Katholieke Parochie van Sint Nicolaasga