Kerkdocumenten van Wanswerd-Jislum 1686-1977

Kerkdocumenten van Wanswerd en Jislum 1686-1977
Doop-Trouw-Begraven en Lidmaten vindt u verspreid door alle inventarisnummers

Via de hyperlinks hieronder komt u direct bij de foto’s .
Voor meer informatie over deze overzichten kies Kerkarchieven van Friesland 

Kerkeraad

Diaconie

Kerkvoogdij Wanswerd

Kerkvoogdij Jislum

Aanhangsel

Gedeponeerde Archieven