Kerkdocumenten van Wolsum – Westhem

Kerkdocumenten van Wolsum en Westhem 1715-1968
Doop-Trouw-Begraven en Lidmaten
Doop-Trouw-Begraven en Lidmaten vindt u verspreid door alle inventarisnummers

Via de hyperlinks hieronder komt u direct bij de foto’s .
Voor meer informatie over deze overzichten kies Kerkarchieven van Friesland 

Kerkeraad

Plaatselijke Reglementen;0001-0003

Kerkvoogdij Wolsum

BESTUUR DER HERVORMDE LAGERE SCHOOL TE WOLSUM

De kerkvoogdij vormde het bestuur van de Hervormde lagere school te Wolsum, die in 1932 ontstond door omzetting van de openbare school in een bijzondere. Reeds in 1937 moest de school weer sluiten wegens gebrek aan leerlingen. Het schoolbestuur besloot tot fusie met de bijzondere school van Nijland-Tjerkwerd.

DTB (Oude burgelijke stand)

 • 1019 Dopen
  – 30 april 1715 – 22 maart 1772
 • 1019 Lidmaten
  – 1715 – 1716
  – 22 december 1723 – 15 december 1771
 • 1019 Trouwen
  – 13 oktober 1715 – 21 juni 1716
  – 7 februari  1723– 13 november 1757
  – 31 mei 1761 – 15 maart 1772
 • 1020 Dopen
  – 10 mei 1772 – 28 juli 1810
 • 1021 Trouwen
  – 24 mei 1772 – 1 juli 1810

Toegang 28