Parenteel van Johannes Aukes

Parenteel van Johannes Aukes is bijgewerkt.

Johannes Aukes trouwde in 1751 in Wirdum – Frl. met Oentje Heerkes.
Uit dit huwelijk is 1 kind bekend. Oentje Heerkes is overleden in 1763.
Johannes Aukes trouwde in 1765 in Grouw met Antje Watzes
Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen bekend.
De kinderen van Johannes Aukes: 

  1. Janke Johannes (1e huwelijk)
  2. Auke Johannes van der Werf
  3. Bouke Johannes Elzinga
  4. Watze Johannes van der Werf

Auke Johannes van der Werf

Meer nakomelingen van deze personen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Johannes Aukes (5 generaties)
of in een andere layout
Parenteel (nakomelingen) van Johannes Aukes (5 generaties)