Parenteel van Rintje Gosses

Parenteel van Rintje Gosses is bijgewerkt.

Van Rintje Gosses is 1 kind bekend: Gosse Rintjes.
Gosse Rintjes trouwde in 1756 met Ibeltje Sjoukes Homminga.
Uit dit huwelijk zijn 2 kinderen bekend.

In 1772 trouwde Rintje Gosses met Hieltje Hessels.
Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen bekend waaronder:
Hessel Gosses Visser, hij nam in 1811 als familienaam de naam Visser aan.
Pieter (Petrus) Gosses Elsinga, hij nam in 1811 als familienaam de naam Elsinga aan. 
Jetske Gosses Visser, zij trouwde in 1811 met Johannes Laurens Nauta.
In haar overlijdensakte is als familienaam de naam Visser vermeld.
Ruurd Gosses Visser, hij nam in 1811 als familienaam de naam Visser aan.

Meer nakomelingen van Rinse Gosses zijn te vinden in in de betreffende overzichten:
Parenteel van Rintje Gosses (4 generaties)
of in een andere layout:
Parenteel (nakomelingen) van Rintje Gosses (6 generaties)