Parenteel van Pier Watses

Parenteel van Pier Watses is bijgewerkt.

Pier Watses trouwde in 1659 in Bolsward met Baukje Ates.

Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen bekend, waaronder Watse Piers.
Zoon Watse Piers trouwde in 1687 imet Rinske Meinerts.
Uit dit huwelijk zijn 9 kinderen bekend, waaronder:
Pier Watses Hiddama en Ate Watses Hiddama.

Ate Watses Hiddama trouwde in 1727 met Sybrichje Gerlofs.
Uit dit huwelijk zijn 8 kinderen bekend, waaronder Watse Ates.

Watse Ates trouwde in 1764 met Lijsbeth Siebes.
Van dit echtpaar is 1 kind bekend: Ate Watzes Elsinga.

Ate Watzes Elsinga trouwde in In 1791 trouwde hij met Pietje Tjepkes
Uit dit huwelijk is 1 zoon bekend: Watze Ates.
In 1796 trouwde Ate Watzes Elzinga met Trijntje Taedes Walma.
Uit dit huwelijk zijn 4 kinderen bekend:
Lijsbeth Ates Elsinga geboren in 17971 in Gaastmeer
Taede Ates Elsinga geboren in 1799 in Gaastmeer
Anne Ates Elzinga geboren in 1801 in Gaastmeer
Mayke Ates Elsinga geboren in 1803 in Gaastmeer

Meer nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Pier Watses (7 generaties)
of in een andere layout
Parenteel (Nakomelingen) van Pier Watses (9 generaties)