Parenteel van Joeke Gerrits

Parenteel van Joeke Gerrits is bijgewerkt.

Joeke Gerrits trouwde in 1766 te Sexbierum met Grietje Sapes.
Uit dit huwelijk zijn 3 kinderen bekend:
Janke Joekes Elzinga doop 1768
Gerrit Joekes Elzinga doop 1772
Saape Joekes doop 1776

Meer nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Joeke Gerrits (5 generaties)
of in een andere layout:
Parenteel (nakomelingen) van Joeke Gerrits (5 generaties)