Parenteel van Hendrik Karsten Elsinga

Parenteel van Hendrik Karsten Elsinga is bijgewerkt.

Hendrik Karsten Elsinga, wonende te Steggerda, was gehuwd met Tjeerdjen Klasen.
Uit dit huwelijk zijn 7 kinderen (allen gedoopt te Steggerda) bekend:
Aaltje Hendriks, gedoopt 11 maart 1770
Vroukje Hendriks Elsinga, gedoopt 10 mei 1772
Annigje Hendriks, gedoopt 21 mei 1775
Geertje Hendriks Elsinga, gedoopt 14 december 1777
Karste Hendriks Elsinga, gedoopt 4 maart 1781
Klaasjen Hendriks Elsinga, gedoopt 28 december 1783
Klaas Hendriks Elsinga, gedoopt 8 januari 1786

Meer nakomelingen zijn te vinden in de betreffende overzichten:
Parenteel van Hendrik Karsten Elsinga (4 generaties)
of in een andere layout
Parenteel (nakomelingen) van Hendrik Karsten Elsinga (5 generaties)